מ
מ (החלפת טקסט – "== תקדימים משפטיים ==" ב־"== פסקי דין ==")
שורה 57: שורה 57:
 
*תוספת השלמת הכנסה תשולם בעד תקופה של לא יותר משישה חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.
 
*תוספת השלמת הכנסה תשולם בעד תקופה של לא יותר משישה חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.
 
<!--
 
<!--
== תקדימים משפטיים ==
+
== פסקי דין ==
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
 
-->
 
-->

גרסה מ־02:24, 21 באוגוסט 2013

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית
סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם ילד אחד הוא 4,366 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)
מידע נוסף על קצבת שאירים באתר המוסד לביטוח לאומי

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית.
 • גובה ההכנסה המינימלית תלוי במספר הילדים שמתגוררים עם האלמנ/ה.

סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה (החל ב- 01.01.2013):

למי שלא מלאו 70 שנה למי שגילו מעל 70 ומתחת ל-80 למי שמלאו 80 שנה
אלמן/ה בלי ילדים 2,752 ש"ח (2,645 ש"ח לפני כן) 2,833 ש"ח (2,794 ש"ח לפני כן) 2,961 ש"ח (2,920 ש"ח לפני כן)
אלמן/ה עם ילד אחד 4,366 ש"ח (4,305 ש"ח לפני כן) 4,484 ש"ח (4,422 ש"ח לפני כן) 4,666 ש"ח (4,600 ש"ח לפני כן)
אלמן/ה עם שני ילדים ויותר 5,283 ש"ח (5,209 ש"ח לפני כן) 5,401 ש"ח (5,326 ש"ח לפני כן) 5,583 ש"ח (5,505 ש"ח לפני כן)

מי זכאי?

 • מי שסכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת וותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה למעלה.
 • מי שנמצא בישראל.
  • זכאי שיצא לחו"ל מעל לשלוש פעמים בשנה קלנדרית, או פחות משלוש פעמים אך שהה בחו"ל מעל ל– 72 ימים בשנה, תישלל זכאותו למפרע (מהחודש הראשון בו שהה בחו"ל).
  • אם שהה בחו"ל פחות מכך יקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בהיעדרו מהארץ.
 • מי שאינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי ואינו הורה של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
 • מי שאין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים כאן.
 • מי שמקיים את אחד התנאים הבאים (עודכן ב- 01.01.2013):
  • אין לו כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.
  • יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,148 ש"ח לחודש ליחיד (1,120 ש"ח לפני כן) או 1,810 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (1,767 ש"ח לפני כן).
  • יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,766 ש"ח לחודש ליחיד (1,724 ש"ח לפני כן) או 2,119 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,069 ש"ח לפני כן).
  • יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,766 לחודש ליחיד (1,724 ש"ח לפני כן) או 2,119 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,069 ש"ח לפני כן).
  • יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).
 • פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 33,948 ש"ח ליחיד (33,480 ש"ח לפני כן) ו- 50,922 לזוג (50,220 ש"ח לפני כן), לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.
דוגמה
אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה חשבון חסכון ובו 44,000 ₪. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מאחר והיא משתמשת בכסף מחשבון החסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל– 33,948 ₪, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים, או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע לשיעור המזכה אותו בהשלמת הכנסה.
 • יש למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה. ניתן להוריד את הטופס מכאן.
 • מצרפים את המסמכים המפורטים בטופס.
 • את התביעה שולחים בדואר או מביאים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ביותר למקום המגורים.

מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל

 • לפרטים על תנאי הזכאות ראו: מקבל קצבה הנמצא בחו"ל.

חשוב לדעת

 • תוספת השלמת הכנסה תשולם בעד תקופה של לא יותר משישה חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

אתר המוסד לביטוח לאומי

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי