מ (החלפת טקסט – "רשימת תקדימים משפטיים" ב־"רשימת פסקי דין")
(עדכון הסכומים נכון לינואר 2014 ועריכה מחדש)
שורה 3: שורה 3:
 
| מידע = תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית
 
| מידע = תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית
 
| פיצוי = סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד הוא 4,366 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)   
 
| פיצוי = סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד הוא 4,366 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)   
| ממשל = מידע נוסף על קצבת שאירים באתר [http://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/pages/default.aspx המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל = מידע נוסף על קצבת שאירים באתר [http://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/t.hvtachat.hachnasa/Pages/default.aspx המוסד לביטוח לאומי]
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
 +
תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית.
 
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
 
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
*תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית.
+
* גובה ההכנסה המינימלית תלוי במספר הילדים שמתגוררים עם האלמנ/ה.  
*גובה ההכנסה המינימלית תלוי במספר הילדים שמתגוררים עם האלמנ/ה.  
+
 
'''סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה (החל ב- 01.01.2013):'''
+
== מי זכאי? ==
 +
* מקבלי [[קצבת שאירים]] העומדים בתנאים הבאים:
 +
:* סכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת וותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה בהמשך (סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה).
 +
:* נמצא בישראל -
 +
::* זכאי שיצא לחו"ל מעל לשלוש פעמים בשנה קלנדרית, או פחות משלוש פעמים אך שהה בחו"ל מעל ל– 72 ימים בשנה, תישלל זכאותו למפרע (רטרואקטיבית), מהחודש הראשון בו שהה בחו"ל.
 +
::* במקרה ששהה בחו"ל פחות מכך יקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בהיעדרו מהארץ. 
 +
:* אינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי ואינו הורה של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
 +
:* אין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים בערך [[שימוש ברכב לצד קבלת גמלת הבטחת הכנסה]].
 +
:* עומד ב'''אחד מהתנאים''' הבאים -
 +
:* אין לו כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.
 +
:* יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,182 ש"ח לחודש ליחיד (1,148 ש"ח לפני כן) או 1,863 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (1,810 ש"ח לפני כן).
 +
:* יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,818 ש"ח לחודש ליחיד (1,766 ש"ח לפני כן) או 2,181 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,119 ש"ח לפני כן).
 +
:* יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,818 ש"ח לחודש ליחיד (1,766 ש"ח לפני כן) או 2,181 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,119 ש"ח לפני כן).
 +
:* יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).
 +
* פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 34,592 ש"ח ליחיד (33,948 ש"ח לפני כן) ו-51,888 לזוג (50,922 ש"ח לפני כן), לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.
 +
{{דוגמה|אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה חשבון חסכון ובו 44,000 ש"ח. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מאחר והיא משתמשת בכסף מחשבון החסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–34,592 ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.}}
 +
 
 +
== תהליך מימוש הזכות ==
 +
* את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים, או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע לשיעור המזכה אותו בהשלמת הכנסה.
 +
* יש למלא [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf טופס תביעה להשלמת הכנסה].
 +
* לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 +
:* דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
 +
:* אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
 +
:* אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת ושל בן/בת הזוג, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
 +
* יש לשלוח את התביעה בדואר, או להגיש אותה באופן אישי ל[https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ביותר למקום המגורים].
 +
 
 +
== סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה ==
 +
* סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ליום 01.01.2014:
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
 
|-  
 
|-  
שורה 15: שורה 43:
 
|-
 
|-
 
|אלמן/ה בלי ילדים
 
|אלמן/ה בלי ילדים
| 2,752 ש"ח (2,645 ש"ח לפני כן)
+
| 2,803 ש"ח <!-- 2,752 ש"ח ב-2013, 2,645 ש"ח ב-2012 -->
| 2,833 ש"ח (2,794 ש"ח לפני כן)
+
| 2,887 ש"ח <!-- 2,833 ש"ח ב-2013, 2,794 ש"ח ב-2012 -->
| 2,961 ש"ח (2,920 ש"ח לפני כן)
+
| 3,016 ש"ח <!-- 2,961 ש"ח ב-2013, 2,920 ש"ח ב-2012 -->
 
|-  
 
|-  
 
|אלמן/ה עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד
 
|אלמן/ה עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד
| 4,366 ש"ח (4,305 ש"ח לפני כן)
+
| 4,487 ש"ח <!-- 4,366 ש"ח ב-2013, 4,305 ש"ח ב-2012 -->
| 4,484 ש"ח (4,422 ש"ח לפני כן)
+
| 4,607 ש"ח <!-- 4,484 ש"ח ב-2013, 4,422 ש"ח ב-2012 -->
| 4,666 ש"ח (4,600 ש"ח לפני כן)
+
| 4,792 ש"ח <!-- 4,666 ש"ח ב-2013, 4,600 ש"ח ב-2012 -->
 
|-   
 
|-   
 
|אלמן/ה עם שני [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילדים]] ויותר
 
|אלמן/ה עם שני [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילדים]] ויותר
| 5,283 ש"ח (5,209 ש"ח לפני כן)
+
| 5,421 ש"ח <!-- 5,283 ש"ח ב-2013, 5,209 ש"ח ב-2012 -->
| 5,401 ש"ח (5,326 ש"ח לפני כן)
+
| 5,542 ש"ח <!-- 5,401 ש"ח ב-2013, 5,326 ש"ח ב-2012 -->
| 5,583 ש"ח (5,505 ש"ח לפני כן)
+
| 5,727 ש"ח <!-- 5,583 ש"ח ב-2013, 5,505 ש"ח ב-2012 -->
 
|}
 
|}
== מי זכאי? ==
 
*מי שסכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת וותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה למעלה.
 
*מי שנמצא בישראל.
 
**זכאי שיצא לחו"ל מעל לשלוש פעמים בשנה קלנדרית, או פחות משלוש פעמים אך שהה בחו"ל מעל ל– 72 ימים בשנה, תישלל זכאותו למפרע (מהחודש הראשון בו שהה בחו"ל).
 
**אם שהה בחו"ל פחות מכך יקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בהיעדרו מהארץ. 
 
*מי שאינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי ואינו הורה של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
 
*מי שאין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים [[שימוש ברכב לצד קבלת גמלת הבטחת הכנסה|'''כאן''']].
 
*מי שמקיים את '''אחד''' התנאים הבאים '''(עודכן ב- 01.01.2013)''':
 
**אין לו כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.
 
**יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,148 ש"ח לחודש ליחיד (1,120 ש"ח לפני כן) או 1,810 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (1,767 ש"ח לפני כן).
 
**יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,766 ש"ח לחודש ליחיד (1,724 ש"ח לפני כן) או  2,119 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,069 ש"ח לפני כן).
 
**יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,766 לחודש ליחיד (1,724 ש"ח לפני כן) או 2,119 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,069 ש"ח לפני כן).
 
**יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).
 
*פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 33,948 ש"ח ליחיד (33,480 ש"ח לפני כן) ו- 50,922 לזוג (50,220 ש"ח לפני כן), לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.
 
{{דוגמה|אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה חשבון חסכון ובו 44,000 ₪. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מאחר והיא משתמשת בכסף מחשבון החסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל– 33,948 ₪, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.}}
 
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
*את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים, או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע לשיעור המזכה אותו בהשלמת הכנסה.
 
*יש למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה. ניתן להוריד את הטופס [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf מכאן].
 
*מצרפים את המסמכים המפורטים בטופס.
 
*את התביעה שולחים בדואר או מביאים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ביותר למקום המגורים.
 
  
 
== מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל ==
 
== מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל ==
*לפרטים על תנאי הזכאות ראו: [[מקבל קצבה הנמצא בחו"ל (שאירים)|מקבל קצבה הנמצא בחו"ל]].   
+
* לפרטים על תנאי הזכאות ראו [[מקבל קצבה הנמצא בחו"ל (שאירים)]].   
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
*תוספת השלמת הכנסה תשולם בעד תקופה של לא יותר משישה חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.
+
* תוספת השלמת הכנסה תשולם בעד תקופה של לא יותר משישה חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
-->
 
<!--
 
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
 
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות
 
 
-->
 
-->
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
*[[המוסד לביטוח לאומי]]
+
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
  
 
== חוקים ותקנות ==
 
== חוקים ותקנות ==
שורה 73: שורה 75:
 
* [[חוק הבטחת הכנסה]]
 
* [[חוק הבטחת הכנסה]]
 
* [[תקנות הבטחת הכנסה]]
 
* [[תקנות הבטחת הכנסה]]
 
+
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
[http://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/Pages/תוספת%20השלמת%20הכנסה.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
+
-->
 
 
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
* המידע המקורי בערך זה  נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]]
 
* המידע המקורי בערך זה  נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]]

גרסה מ־14:34, 22 בינואר 2014

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית
סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם ילד אחד הוא 4,366 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)
מידע נוסף על קצבת שאירים באתר המוסד לביטוח לאומי

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית. תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • גובה ההכנסה המינימלית תלוי במספר הילדים שמתגוררים עם האלמנ/ה.

מי זכאי?

 • סכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת וותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה בהמשך (סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה).
 • נמצא בישראל -
 • זכאי שיצא לחו"ל מעל לשלוש פעמים בשנה קלנדרית, או פחות משלוש פעמים אך שהה בחו"ל מעל ל– 72 ימים בשנה, תישלל זכאותו למפרע (רטרואקטיבית), מהחודש הראשון בו שהה בחו"ל.
 • במקרה ששהה בחו"ל פחות מכך יקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בהיעדרו מהארץ.
 • אינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי ואינו הורה של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
 • אין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים בערך שימוש ברכב לצד קבלת גמלת הבטחת הכנסה.
 • עומד באחד מהתנאים הבאים -
 • אין לו כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.
 • יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,182 ש"ח לחודש ליחיד (1,148 ש"ח לפני כן) או 1,863 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (1,810 ש"ח לפני כן).
 • יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,818 ש"ח לחודש ליחיד (1,766 ש"ח לפני כן) או 2,181 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,119 ש"ח לפני כן).
 • יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,818 ש"ח לחודש ליחיד (1,766 ש"ח לפני כן) או 2,181 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,119 ש"ח לפני כן).
 • יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).
 • פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 34,592 ש"ח ליחיד (33,948 ש"ח לפני כן) ו-51,888 לזוג (50,922 ש"ח לפני כן), לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.
דוגמה
אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה חשבון חסכון ובו 44,000 ש"ח. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מאחר והיא משתמשת בכסף מחשבון החסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–34,592 ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים, או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע לשיעור המזכה אותו בהשלמת הכנסה.
 • יש למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה.
 • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
 • אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
 • אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת ושל בן/בת הזוג, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).

סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה

 • סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ליום 01.01.2014:
למי שלא מלאו 70 שנה למי שגילו מעל 70 ומתחת ל-80 למי שמלאו 80 שנה
אלמן/ה בלי ילדים 2,803 ש"ח 2,887 ש"ח 3,016 ש"ח
אלמן/ה עם ילד אחד 4,487 ש"ח 4,607 ש"ח 4,792 ש"ח
אלמן/ה עם שני ילדים ויותר 5,421 ש"ח 5,542 ש"ח 5,727 ש"ח

מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל

 • לפרטים על תנאי הזכאות ראו מקבל קצבה הנמצא בחו"ל (שאירים).

חשוב לדעת

 • תוספת השלמת הכנסה תשולם בעד תקופה של לא יותר משישה חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי