(עדכון 2015)
(עדכון ינואר 2016)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע = תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית
 
| מידע = תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית
| פיצוי = סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד הוא 4,487 ש"ח (החל ב- 01.01.2014 ותקף גם בשנת 2015)   
+
| פיצוי = סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד הוא 5,028 ש"ח (החל ב- 01.01.2016)   
| ממשל = מידע נוסף על קצבת שאירים באתר [http://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/t.hvtachat.hachnasa/Pages/default.aspx המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל = למידע נוסף, ראו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/t.hvtachat.hachnasa/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf טופס תביעה להשלמת הכנסה]  
+
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf תביעה להשלמת הכנסה]  
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 22: שורה 22:
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* מקבלי [[קצבת שאירים]] העומדים בתנאים הבאים:
+
* מקבל [[קצבת שאירים]] העומד בתנאים הבאים:
:* סכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת וותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה בהמשך (סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה).
+
:* סכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת ותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה בהמשך (סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה).
:* נמצא בישראל -
+
:* הוא נמצא בישראל -
::* זכאי שיצא לחו"ל מעל לשלוש פעמים בשנה קלנדרית, או פחות משלוש פעמים אך שהה בחו"ל מעל ל– 72 ימים בשנה, תישלל זכאותו למפרע (רטרואקטיבית), מהחודש הראשון בו שהה בחו"ל.
+
::* זכאי שיצא לחו"ל מעל ל-3 פעמים בשנה קלנדרית, או שיצא פחות מ-3 פעמים אך שהה בחו"ל מעל ל– 72 ימים בשנה, תישלל זכאותו למפרע (רטרואקטיבית), מהחודש הראשון שבו שהה בחו"ל.
::* במקרה ששהה בחו"ל פחות מכך יקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בהיעדרו מהארץ.   
+
::* במקרה ששהה בחו"ל פחות מכך, יקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בתקופת היעדרו מהארץ.   
:* אינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי ואינו הורה של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
+
:* הוא אינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי ואינו הורה של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
:* אין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים בערך [[שימוש ברכב לצד קבלת גמלת הבטחת הכנסה]].
+
:* אין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים בערך [[זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ובעלות על רכב]].
:* עומד ב'''אחד מהתנאים''' הבאים -
+
:* הוא עומד ב'''אחד מהתנאים''' הבאים -
 
:* אין לו כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.  
 
:* אין לו כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.  
:* יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,204 ש"ח לחודש ליחיד נכון לשנת 2015 ( 1,182 ש"ח ו-1,148 ש"ח לפני כן) או 1,898 ש"ח לאלמן/ה עם ילד נכון לשנת 2015 (1,863 ש"ח בשנת 2014 ו-1,810 ש"ח לפני כן).
+
:* יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,230 ש"ח לחודש ליחיד, נכון ל-01.01.2016 (1,204 ש"ח, 1,182 ש"ח ו-1,148 ש"ח בשנים שלפני כן) או 1,940 ש"ח לאלמן/ה עם ילד נכון ל-01.01.2016 (1,898 ש"ח, 1,863 ש"ח ו-1,810 ש"ח לפני כן).
:* יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,852 ש"ח (נכון ל-01.01.2015) לחודש ליחיד (1,818 ש"ח בשנת 2014 ו- 1,766 ש"ח לפני כן) או 2,222 ש"ח (נכון לשנת 2015) לאלמן/ה עם ילד (2,181 ש"ח  בשנת 2014 ו-2,119 ש"ח לפני כן).
+
:* יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,893 ש"ח לחודש ליחיד, נכון ל-01.01.2016  (1,852 ש"ח, 1,818 ש"ח ו- 1,766 ש"ח בשנים שלפני כן) או 2,271 ש"ח לאלמן/ה עם ילד נכון ל-01.01.2016 (2,222 ש"ח, 2,181 ש"ח  ו-2,119 ש"ח לפני כן).
:* יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,852 ש"ח לחודש ליחיד נכון לשנת 2015 ( 1,818 ש"ח בשנת 2014 ו-1,766 ש"ח לפני כן) או 2,222 ש"ח לאלמן/ה עם ילד נכון לשנת 2015 (2,181 ש"ח בשנת 2014 ו-2,119 ש"ח לפני כן).
+
:* יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,893 ש"ח לחודש ליחיד, נכון ל-01.01.2016 (1,852 ש"ח, 1,818 ש"ח ו-1,766 ש"ח בשנים שלפני כן) או 2,271 ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון ל-01.01.2016 (2,222 ש"ח, 2,181 ש"ח ו-2,119 ש"ח לפני כן).
 
:* יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).
 
:* יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).
 
* פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 34,592 ש"ח ליחיד (33,948 ש"ח לפני כן) ו-51,888 לזוג (50,922 ש"ח לפני כן), לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.
 
* פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 34,592 ש"ח ליחיד (33,948 ש"ח לפני כן) ו-51,888 לזוג (50,922 ש"ח לפני כן), לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.
{{הערת עריכה|הערה=לא מצאתי את הסכום המעודכן לשנת 2015 לגבי פקדון כספי|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 20.01.2015, 16:41 (IST)}}
 
 
{{דוגמה|אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה חשבון חסכון ובו 44,000 ש"ח. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מכיוון שהיא משתמשת בכסף מחשבון החסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–34,592 ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.}}
 
{{דוגמה|אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה חשבון חסכון ובו 44,000 ש"ח. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מכיוון שהיא משתמשת בכסף מחשבון החסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–34,592 ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.}}
  
שורה 43: שורה 42:
 
* יש למלא [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf טופס תביעה להשלמת הכנסה].
 
* יש למלא [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf טופס תביעה להשלמת הכנסה].
 
* לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 
* לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
:* דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
+
** דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
:* אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
+
** אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
:* אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת ושל בן/בת הזוג, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
+
** אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת ושל בן/בת הזוג, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
 
* יש לשלוח את התביעה בדואר, או להגיש אותה באופן אישי ל[https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ביותר למקום המגורים].
 
* יש לשלוח את התביעה בדואר, או להגיש אותה באופן אישי ל[https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ביותר למקום המגורים].
 +
* תוספת השלמת הכנסה תשולם עבור תקופה של לא יותר מ-6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.
  
 
== סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה ==
 
== סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה ==
* סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ליום 01.01.2014 ותקפים גם לשנת 2015:
+
* סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ליום 01.01.2016:
 
:{|class="wikitable"
 
:{|class="wikitable"
 
|-  
 
|-  
שורה 55: שורה 55:
 
|-
 
|-
 
|אלמן/ה בלי ילדים
 
|אלמן/ה בלי ילדים
| 2,803 ש"ח <!-- 2,752 ש"ח ב-2013, 2,645 ש"ח ב-2012 -->
+
| 2,981 ש"ח <!--2,803 ב-2014/5, 2,752 ש"ח ב-2013, 2,645 ש"ח ב-2012 -->
| 2,887 ש"ח <!-- 2,833 ש"ח ב-2013, 2,794 ש"ח ב-2012 -->
+
| 3,042 ש"ח <!-- 2,887 ב-2014/5, 2,833 ש"ח ב-2013, 2,794 ש"ח ב-2012 -->
| 3,016 ש"ח <!-- 2,961 ש"ח ב-2013, 2,920 ש"ח ב-2012 -->
+
| 3,151 ש"ח <!-- 3,016 ב-2014/5, 2,961 ש"ח ב-2013, 2,920 ש"ח ב-2012 -->
 
|-  
 
|-  
 
|אלמן/ה עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד
 
|אלמן/ה עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד
| 4,487 ש"ח <!-- 4,366 ש"ח ב-2013, 4,305 ש"ח ב-2012 -->
+
| 5,028 ש"ח <!--4,487 ב-2014/5, 4,366 ש"ח ב-2013, 4,305 ש"ח ב-2012 -->
| 4,607 ש"ח <!-- 4,484 ש"ח ב-2013, 4,422 ש"ח ב-2012 -->
+
| 5,130 ש"ח <!--4,607 ב-2014/5, 4,484 ש"ח ב-2013, 4,422 ש"ח ב-2012 -->
| 4,792 ש"ח <!-- 4,666 ש"ח ב-2013, 4,600 ש"ח ב-2012 -->
+
| 5,303 ש"ח <!--4,792 ב-2014/5, 4,666 ש"ח ב-2013, 4,600 ש"ח ב-2012 -->
 
|-   
 
|-   
 
|אלמן/ה עם שני [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילדים]] ויותר
 
|אלמן/ה עם שני [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילדים]] ויותר
| 5,421 ש"ח <!-- 5,283 ש"ח ב-2013, 5,209 ש"ח ב-2012 -->
+
| 5,962 ש"ח <!--5,421 ב-2014/5, 5,283 ש"ח ב-2013, 5,209 ש"ח ב-2012 -->
| 5,542 ש"ח <!-- 5,401 ש"ח ב-2013, 5,326 ש"ח ב-2012 -->
+
| 6,064 ש"ח <!--5,542 ב-2014/5, 5,401 ש"ח ב-2013, 5,326 ש"ח ב-2012 -->
| 5,727 ש"ח <!-- 5,583 ש"ח ב-2013, 5,505 ש"ח ב-2012 -->
+
| 6,237 ש"ח <!--5,727 ב-2014/5, 5,583 ש"ח ב-2013, 5,505 ש"ח ב-2012 -->
 
|}
 
|}
  
 
== מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל ==
 
== מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל ==
 
=== מקבל השלמת הכנסה שעדיין לא הגיע ל[[גיל פרישה מהעבודה|גיל פרישה]] ===
 
=== מקבל השלמת הכנסה שעדיין לא הגיע ל[[גיל פרישה מהעבודה|גיל פרישה]] ===
*בעבור כל חודש מלא (מ–1 עד 30/31 בחודש) של שהות בחו"ל, לא תשולם לו [[תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים|תוספת השלמת ההכנסה]].
+
*עבור כל חודש מלא (מ–1 עד 30/31 בחודש) של שהות בחו"ל, לא תשולם לו [[תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים|תוספת השלמת ההכנסה]].
*אם יצא לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר), החל מהיציאה השנייה לחו"ל וביציאות הבאות אחריה - לא תשולם תוספת השלמת ההכנסה בעבור החודש שבו יצא לחו"ל וגם בעבור החודש שבו חזר מחו"ל.
+
*אם יצא לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר), החל מהיציאה השנייה לחו"ל וביציאות הבאות אחריה - לא תשולם תוספת השלמת ההכנסה עבור החודש שבו יצא לחו"ל וגם עבור החודש שבו חזר מחו"ל.
  
 
=== מקבל השלמת הכנסה שהגיע לגיל פרישה ===
 
=== מקבל השלמת הכנסה שהגיע לגיל פרישה ===
שורה 79: שורה 79:
 
*מי שיצא לחו"ל יותר מ-3 פעמים או ששהה בחו"ל יותר מ-72 ימים בשנה קלנדרית אחת – לא תשולם לו תוספת השלמת הכנסה עבור כל התקופה ששהה בחו"ל באותה שנה קלנדרית, לרבות חודש היציאה וחודש החזרה מחו"ל.
 
*מי שיצא לחו"ל יותר מ-3 פעמים או ששהה בחו"ל יותר מ-72 ימים בשנה קלנדרית אחת – לא תשולם לו תוספת השלמת הכנסה עבור כל התקופה ששהה בחו"ל באותה שנה קלנדרית, לרבות חודש היציאה וחודש החזרה מחו"ל.
  
== חשוב לדעת ==
+
=== יציאה לחו"ל בנסיבות מיוחדות ===
 
*במקרה של '''יציאה לחו"ל מסיבה מוצדקת''', כגון טיפול רפואי או אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אח או אחות), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לבדיקת זכאות לתשלום תוספת השלמת הכנסה בתקופת השהות בחו"ל.
 
*במקרה של '''יציאה לחו"ל מסיבה מוצדקת''', כגון טיפול רפואי או אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אח או אחות), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לבדיקת זכאות לתשלום תוספת השלמת הכנסה בתקופת השהות בחו"ל.
  
* תוספת השלמת הכנסה תשולם בעד תקופה של לא יותר משישה חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.
 
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==

גרסה מ־15:39, 19 בינואר 2016

הקדמה:

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית
סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם ילד אחד הוא 5,028 ש"ח (החל ב- 01.01.2016)
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית.

 • גובה ההכנסה המינימלית תלוי במספר הילדים שמתגוררים עם האלמנ/ה.

מי זכאי?

 • סכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת ותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה בהמשך (סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה).
 • הוא נמצא בישראל -
 • זכאי שיצא לחו"ל מעל ל-3 פעמים בשנה קלנדרית, או שיצא פחות מ-3 פעמים אך שהה בחו"ל מעל ל– 72 ימים בשנה, תישלל זכאותו למפרע (רטרואקטיבית), מהחודש הראשון שבו שהה בחו"ל.
 • במקרה ששהה בחו"ל פחות מכך, יקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בתקופת היעדרו מהארץ.
 • הוא אינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי ואינו הורה של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
 • אין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים בערך זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ובעלות על רכב.
 • הוא עומד באחד מהתנאים הבאים -
 • אין לו כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.
 • יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,230 ש"ח לחודש ליחיד, נכון ל-01.01.2016 (1,204 ש"ח, 1,182 ש"ח ו-1,148 ש"ח בשנים שלפני כן) או 1,940 ש"ח לאלמן/ה עם ילד נכון ל-01.01.2016 (1,898 ש"ח, 1,863 ש"ח ו-1,810 ש"ח לפני כן).
 • יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,893 ש"ח לחודש ליחיד, נכון ל-01.01.2016 (1,852 ש"ח, 1,818 ש"ח ו- 1,766 ש"ח בשנים שלפני כן) או 2,271 ש"ח לאלמן/ה עם ילד נכון ל-01.01.2016 (2,222 ש"ח, 2,181 ש"ח ו-2,119 ש"ח לפני כן).
 • יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,893 ש"ח לחודש ליחיד, נכון ל-01.01.2016 (1,852 ש"ח, 1,818 ש"ח ו-1,766 ש"ח בשנים שלפני כן) או 2,271 ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון ל-01.01.2016 (2,222 ש"ח, 2,181 ש"ח ו-2,119 ש"ח לפני כן).
 • יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).
 • פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 34,592 ש"ח ליחיד (33,948 ש"ח לפני כן) ו-51,888 לזוג (50,922 ש"ח לפני כן), לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.
דוגמה
אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה חשבון חסכון ובו 44,000 ש"ח. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מכיוון שהיא משתמשת בכסף מחשבון החסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–34,592 ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים, או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע לשיעור המזכה אותו בהשלמת הכנסה.
 • יש למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה.
 • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
  • אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
  • אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת ושל בן/בת הזוג, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
 • יש לשלוח את התביעה בדואר, או להגיש אותה באופן אישי לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ביותר למקום המגורים.
 • תוספת השלמת הכנסה תשולם עבור תקופה של לא יותר מ-6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.

סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה

 • סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ליום 01.01.2016:
למי שלא מלאו 70 שנה למי שגילו מעל 70 ומתחת ל-80 למי שמלאו 80 שנה
אלמן/ה בלי ילדים 2,981 ש"ח 3,042 ש"ח 3,151 ש"ח
אלמן/ה עם ילד אחד 5,028 ש"ח 5,130 ש"ח 5,303 ש"ח
אלמן/ה עם שני ילדים ויותר 5,962 ש"ח 6,064 ש"ח 6,237 ש"ח

מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל

מקבל השלמת הכנסה שעדיין לא הגיע לגיל פרישה

 • עבור כל חודש מלא (מ–1 עד 30/31 בחודש) של שהות בחו"ל, לא תשולם לו תוספת השלמת ההכנסה.
 • אם יצא לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר), החל מהיציאה השנייה לחו"ל וביציאות הבאות אחריה - לא תשולם תוספת השלמת ההכנסה עבור החודש שבו יצא לחו"ל וגם עבור החודש שבו חזר מחו"ל.

מקבל השלמת הכנסה שהגיע לגיל פרישה

 • תוספת השלמת הכנסה משולמת למי שהגיע לגיל פרישה גם עבור תקופה שהוא יוצא לחו"ל, אם בשנה קלנדרית אחת (מינואר עד דצמבר) יצא לחו"ל עד 3 פעמים ולתקופה של 72 ימים לכל היותר (רצופים או מצטברים).
 • מי שיצא לחו"ל יותר מ-3 פעמים או ששהה בחו"ל יותר מ-72 ימים בשנה קלנדרית אחת – לא תשולם לו תוספת השלמת הכנסה עבור כל התקופה ששהה בחו"ל באותה שנה קלנדרית, לרבות חודש היציאה וחודש החזרה מחו"ל.

יציאה לחו"ל בנסיבות מיוחדות

 • במקרה של יציאה לחו"ל מסיבה מוצדקת, כגון טיפול רפואי או אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אח או אחות), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לבדיקת זכאות לתשלום תוספת השלמת הכנסה בתקופת השהות בחו"ל.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות