(עדכון 2017)
(מעבר לשימוש בנתונים)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע = תוספת השלמת הכנסה ל[[קצבת שאירים]] נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים
 
| מידע = תוספת השלמת הכנסה ל[[קצבת שאירים]] נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים
| פיצוי = סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד הוא 5,240 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)   
+
| פיצוי = סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד הוא {{חשב ועצב| 0.6221*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח (החל ב- 01.01.2017)   
 
| ממשל = למידע נוסף, ראו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/t.hvtachat.hachnasa/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
| ממשל = למידע נוסף, ראו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/t.hvtachat.hachnasa/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
}}
 
}}
שורה 28: שורה 28:
 
** הוא עומד ב'''אחד מהתנאים''' הבאים -
 
** הוא עומד ב'''אחד מהתנאים''' הבאים -
 
** אין לו כל הכנסה מלבד קצבת שאירים, או קצבת זיקנה עם מחצית קצבת שאירים.  
 
** אין לו כל הכנסה מלבד קצבת שאירים, או קצבת זיקנה עם מחצית קצבת שאירים.  
** יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,257 ש"ח לחודש ליחיד, נכון ל-01.01.2017 (1,230 ש"ח 1,204 ש"ח, 1,182 ש"ח ו-1,148 ש"ח בשנים שלפני כן) או 1,983 ש"ח לאלמן/ה עם ילד נכון ל-01.01.2017 (1,940 ש"ח, 1,898 ש"ח, 1,863 ש"ח  ו-1,810 ש"ח לפני כן).
+
** יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על {{חשב ועצב| 0.13*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לחודש ליחיד או {{חשב ועצב| 0.205*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}.
** יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 2,080 ש"ח לחודש ליחיד, נכון ל-01.01.2017  (1,893 ש"ח, 1,852 ש"ח, 1,818 ש"ח  ו- 1,766 ש"ח בשנים שלפני כן) או 2,467 ש"ח לאלמן/ה עם ילד נכון ל-01.01.2017 (2,271 ש"ח, 2,222 ש"ח, 2,181 ש"ח  ו-2,119 ש"ח לפני כן).
+
** יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על {{חשב ועצב| 0.215*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לחודש ליחיד או  {{חשב ועצב| 0.255*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}.
** יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 2,080 ש"ח לחודש ליחיד, נכון ל-01.01.2017  (1,893 ש"ח, 1,852 ש"ח, 1,818 ש"ח  ו- 1,766 ש"ח בשנים שלפני כן) או 2,467 ש"ח לאלמן/ה עם ילד נכון ל-01.01.2017 (2,271 ש"ח, 2,222 ש"ח, 2,181 ש"ח  ו-2,119 ש"ח לפני כן).
+
** יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על {{חשב ועצב| 0.215*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לחודש ליחיד או  {{חשב ועצב| 0.255*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}.
 
** יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה ממקורות אלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, מלבד לדירת המגורים).
 
** יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה ממקורות אלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, מלבד לדירת המגורים).
* פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 34,592 ש"ח ליחיד, נכון ל-01.01.2017 (33,948 ש"ח לפני כן) ו-51,888 לאלמן/ה עם ילד (50,922 ש"ח לפני כן), לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.
+
* פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 34,592 ש"ח ליחיד ו-51,888 לאלמן/ה עם ילד (נכון ל- {{נתון:השנה הנוכחית}}), לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
{{דוגמה|אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה חשבון חסכון ובו 44,000 ש"ח. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מכיוון שהיא משתמשת בכסף מחשבון החסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–34,592 ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.}}
+
{{דוגמה|אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה 44,000 ש"ח בחשבון חיסכון. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מכיוון שהיא משתמשת בכסף מחשבון החיסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–34,592 ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.}}
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
שורה 46: שורה 46:
  
 
== סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה ==
 
== סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה ==
* סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ליום 01.01.2017:
+
* סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון חשבון חסכון :
 
:{|class="wikitable"
 
:{|class="wikitable"
 
|-  
 
|-  
שורה 52: שורה 52:
 
|-
 
|-
 
|אלמן/ה בלי ילדים
 
|אלמן/ה בלי ילדים
| 3,112 ש"ח (2,981 ש"ח לפני כן) <!--2,803 ב-2014/5, 2,752 ש"ח ב-2013, 2,645 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.3599*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 3,140 ש"ח (3,042 ש"ח לפני כן) <!-- 2,887 ב-2014/5, 2,833 ש"ח ב-2013, 2,794 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.3631*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 3,211 ש"ח (3,151 ש"ח לפני כן) <!-- 3,016 ב-2014/5, 2,961 ש"ח ב-2013, 2,920 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.3713*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח  
 
|-  
 
|-  
 
|אלמן/ה עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד
 
|אלמן/ה עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד
| 5,240 ש"ח (5,028 ש"ח לפני כן) <!--4,487 ב-2014/5, 4,366 ש"ח ב-2013, 4,305 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.6221*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 5,284 ש"ח (5,130 ש"ח לפני כן) <!--4,607 ב-2014/5, 4,484 ש"ח ב-2013, 4,422 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.6272*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 5,398 ש"ח (5,303 ש"ח לפני כן) <!--4,792 ב-2014/5, 4,666 ש"ח ב-2013, 4,600 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.6404*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
 
|-   
 
|-   
 
|אלמן/ה עם שני [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילדים]] ויותר
 
|אלמן/ה עם שני [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילדים]] ויותר
| 6,174 ש"ח (5,962 ש"ח לפני כן) <!--5,421 ב-2014/5, 5,283 ש"ח ב-2013, 5,209 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.7301*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 6,218 ש"ח (6,064 ש"ח לפני כן) <!--5,542 ב-2014/5, 5,401 ש"ח ב-2013, 5,326 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.7352*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 6,332 ש"ח (6,237 ש"ח לפני כן) <!--5,727 ב-2014/5, 5,583 ש"ח ב-2013, 5,505 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.7484*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
 
|}
 
|}
 +
 +
== נתוני עבר ==
 +
* לפרטים על גובה ההכנסות המזכות ושיעורי הקצבה עם התוספת בשנים קודמות, ראו ב[https://www.btl.gov.il/Publications/benefits_update/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי].
  
 
== מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל == <!-- יש הפנייה מ"מי זכאי?" -->
 
== מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל == <!-- יש הפנייה מ"מי זכאי?" -->
שורה 90: שורה 93:
 
-->
 
-->
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
* המידע המקורי בערך זה  נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]]
+
* המידע המקורי בערך זה  נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה של עמותת [[משוב]].
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־17:16, 7 בפברואר 2017

הקדמה:

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים
סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם ילד אחד הוא 5,319 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית, ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים.

מי זכאי?

 • מקבל קצבת שאירים העומד בתנאים הבאים:
  • סכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת ותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה בהמשך (סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה).
  • הוא נמצא בישראל. בתנאים מסויימים, הזכאות נמשכת גם למי ששוהים בחו"ל (ראו פרטים בהמשך, בסעיף מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל).
  • הוא אינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי (מלבד במקרים מסוימים) ואינו "הורה עובד" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
  • אין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים בערך זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ובעלות על רכב.
  • הוא עומד באחד מהתנאים הבאים -
  • אין לו כל הכנסה מלבד קצבת שאירים, או קצבת זיקנה עם מחצית קצבת שאירים.
  • יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,335 ש"ח לחודש ליחיד או 2,106 ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת 2019.
  • יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 2,209 ש"ח לחודש ליחיד או 2,620 ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת 2019.
  • יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 2,209 ש"ח לחודש ליחיד או 2,620 ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת 2019.
  • יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה ממקורות אלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, מלבד לדירת המגורים).
 • פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 34,592 ש"ח ליחיד ו-51,888 לאלמן/ה עם ילד (נכון ל- 2019), לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
דוגמה
אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה 44,000 ש"ח בחשבון חיסכון. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מכיוון שהיא משתמשת בכסף מחשבון החיסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–34,592 ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים, או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע לשיעור המזכה אותו בהשלמת הכנסה.
 • יש למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה.
 • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
  • אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
  • אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
 • יש לשלוח את התביעה בדואר, או להגיש אותה באופן אישי לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ביותר למקום המגורים.
 • תוספת השלמת הכנסה תשולם עבור תקופה של לא יותר מ-6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.

סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה

 • סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון חשבון חסכון :
למי שלא מלאו 70 שנה למי שגילו מעל 70 ומתחת ל-80 למי שמלאו 80 שנה
אלמן/ה בלי ילדים 3,159 ש"ח 3,187 ש"ח 3,259 ש"ח
אלמן/ה עם ילד אחד 5,319 ש"ח 5,364 ש"ח 5,479 ש"ח
אלמן/ה עם שני ילדים ויותר 6,267 ש"ח 6,312 ש"ח 6,427 ש"ח

נתוני עבר

מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל

 • מקבל השלמת הכנסה שעדיין לא הגיע לגיל פרישה:
  • עבור כל חודש מלא (מ–1 עד 30/31 בחודש) של שהות בחו"ל, לא תשולם לו השלמת ההכנסה.
  • אם יצא לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר)- החל מהיציאה השנייה לחו"ל וביציאות הבאות אחריה, לא תשולם השלמת ההכנסה עבור החודש שבו יצא לחו"ל וגם עבור החודש שבו חזר מחו"ל.
 • מקבל השלמת הכנסה שהגיע לגיל פרישה: ראו השלמת הכנסה למקבלי קצבת זיקנה או שאירים בגיל פרישה השוהים בחו"ל.
 • במקרה של יציאה לחו"ל מסיבה מוצדקת, כגון טיפול רפואי או אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אח או אחות), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לבדיקת זכאות לתשלום תוספת השלמת הכנסה בתקופת השהות בחו"ל.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות