מ
(48 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית
+
| מידע = תוספת השלמת הכנסה ל[[קצבת שאירים]] נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים
| פיצוי = סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד הוא 4,366 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)   
+
| פיצוי = סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד הוא {{חשב ועצב| 0.6346*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח (נכון ל- {{נתון:השנה הנוכחית}})   
| ממשל = מידע נוסף על קצבת שאירים באתר [http://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/pages/default.aspx המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל = למידע נוסף, ראו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/t.hvtachat.hachnasa/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 +
}}
 +
{{טפסים
 +
| 1 = [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf בקשה למיצוי זכויות בהשלמת הכנסה למקבל קצבת שאירים]
 +
| 2 =
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
|[[הבטחת הכנסה]]
 +
|[[שאירים]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
 
 +
תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית, ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים.
 +
 
 +
== מי זכאי? ==
 +
* מקבל [[קצבת שאירים]] העומד בתנאים הבאים:
 +
** סכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת ותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה בהמשך (סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה).
 +
** הוא נמצא בישראל. בתנאים מסויימים, הזכאות נמשכת גם למי ששוהים בחו"ל (ראו פרטים בהמשך, בסעיף [[#מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל|מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל]]).
 +
** הוא אינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי (מלבד במקרים מסוימים) ואינו "הורה עובד" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
 +
** אין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים בערך [[זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ובעלות על רכב]].
 +
** הוא עומד ב'''אחד מהתנאים''' הבאים -
 +
** אין לו כל הכנסה מלבד קצבת שאירים, או קצבת זיקנה עם מחצית קצבת שאירים.
 +
** יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על {{חשב ועצב| 0.13*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לחודש ליחיד או {{חשב ועצב| 0.205*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}.
 +
** יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על {{חשב ועצב| 0.215*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לחודש ליחיד או  {{חשב ועצב| 0.255*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}.
 +
** יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על {{חשב ועצב| 0.215*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לחודש ליחיד או {{חשב ועצב| 0.255*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}.
 +
** יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה ממקורות אלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, מלבד לדירת המגורים).
 +
* תמיכה כספית הניתנת כסיוע בתשלום שכר דירה לא תילקח בחישוב גובה ההכנסות (לפרטים נוספים, ראו  [https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/תמיכה%20כספית%20המיועדת%20לתשלום%20שכר%20דירה%202.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 09.03.2016]).
 +
* פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על {{חשב ועצב| 4*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח ליחיד ו-{{חשב ועצב| 6*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח לאלמן/ה עם ילד (נכון ל- {{נתון:השנה הנוכחית}}), לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
 +
{{דוגמה|אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה 44,000 ש"ח בחשבון חיסכון. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מכיוון שהיא משתמשת בכסף מחשבון החיסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–{{חשב ועצב| 4*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.}}
 +
 
 +
== תהליך מימוש הזכות ==
 +
* את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם [[הגשת תביעה לקצבת שאירים|התביעה לקצבת שאירים]], או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע לשיעור המזכה אותו בהשלמת הכנסה.
 +
* יש למלא [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf טופס בקשה למיצוי זכויות בהשלמת הכנסה למקבל קצבת שאירים].
 +
* לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
 +
** דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
 +
** אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
 +
** אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
 +
* מגישים את הטופס והמסמכים ל[http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי] הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את הבקשה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 +
* תוספת השלמת הכנסה תשולם עבור תקופה של לא יותר מ-6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.
  
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
== סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה ==
*תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית.
+
* סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}:
*גובה ההכנסה המינימלית תלוי במספר הילדים שמתגוררים עם האלמנ/ה.
+
:{|class="wikitable"
'''סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה (החל ב- 01.01.2013):'''
 
{|class="wikitable"
 
 
|-  
 
|-  
 
!!! למי שלא מלאו 70 שנה !!למי שגילו מעל 70 ומתחת ל-80!! למי שמלאו 80 שנה
 
!!! למי שלא מלאו 70 שנה !!למי שגילו מעל 70 ומתחת ל-80!! למי שמלאו 80 שנה
 
|-
 
|-
 
|אלמן/ה בלי ילדים
 
|אלמן/ה בלי ילדים
| 2,752 ש"ח (2,645 ש"ח לפני כן)
+
| {{חשב ועצב| 0.3677*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 2,833 ש"ח (2,794 ש"ח לפני כן)
+
| {{חשב ועצב| 0.3713*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 2,961 ש"ח (2,920 ש"ח לפני כן)
+
| {{חשב ועצב| 0.3749*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח  
 
|-  
 
|-  
 
|אלמן/ה עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד
 
|אלמן/ה עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד
| 4,366 ש"ח (4,305 ש"ח לפני כן)
+
| {{חשב ועצב| 0.6346*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 4,484 ש"ח (4,422 ש"ח לפני כן)
+
| {{חשב ועצב| 0.6403*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 4,666 ש"ח (4,600 ש"ח לפני כן)
+
| {{חשב ועצב| 0.6460*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
 
|-   
 
|-   
 
|אלמן/ה עם שני [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילדים]] ויותר
 
|אלמן/ה עם שני [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילדים]] ויותר
| 5,283 ש"ח (5,209 ש"ח לפני כן)
+
| {{חשב ועצב| 0.7426*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 5,401 ש"ח (5,326 ש"ח לפני כן)
+
| {{חשב ועצב| 0.7483*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 5,583 ש"ח (5,505 ש"ח לפני כן)
+
| {{חשב ועצב| 0.7540*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
 
|}
 
|}
== מי זכאי? ==
 
*מי שסכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת וותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה למעלה.
 
*מי שנמצא בישראל.
 
**זכאי שיצא לחו"ל מעל לשלוש פעמים בשנה קלנדרית, או פחות משלוש פעמים אך שהה בחו"ל מעל ל– 72 ימים בשנה, תישלל זכאותו למפרע (מהחודש הראשון בו שהה בחו"ל).
 
**אם שהה בחו"ל פחות מכך יקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בהיעדרו מהארץ. 
 
*מי שאינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי ואינו הורה של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
 
*מי שאין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים [[שימוש ברכב לצד קבלת גמלת הבטחת הכנסה|'''כאן''']].
 
*מי שמקיים את '''אחד''' התנאים הבאים '''(עודכן ב- 01.01.2013)''':
 
**אין לו כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.
 
**יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,148 ש"ח לחודש ליחיד (1,120 ש"ח לפני כן) או 1,810 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (1,767 ש"ח לפני כן).
 
**יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,766 ש"ח לחודש ליחיד (1,724 ש"ח לפני כן) או  2,119 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,069 ש"ח לפני כן).
 
**יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,766 לחודש ליחיד (1,724 ש"ח לפני כן) או 2,119 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,069 ש"ח לפני כן).
 
**יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).
 
*פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 33,948 ש"ח ליחיד (33,480 ש"ח לפני כן) ו- 50,922 לזוג (50,220 ש"ח לפני כן), לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.
 
{{דוגמה|אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה חשבון חסכון ובו 44,000 ₪. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מאחר והיא משתמשת בכסף מחשבון החסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל– 33,948 ₪, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.}}
 
  
== תהליך מימוש הזכות ==
+
== נתוני עבר ==
*את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים, או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע לשיעור המזכה אותו בהשלמת הכנסה.
+
* לפרטים על גובה ההכנסות המזכות ושיעורי הקצבה עם התוספת בשנים קודמות, ראו ב[https://www.btl.gov.il/Publications/benefits_update/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי].
*יש למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה. ניתן להוריד את הטופס [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf מכאן].
 
*מצרפים את המסמכים המפורטים בטופס.
 
*את התביעה שולחים בדואר או מביאים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ביותר למקום המגורים.
 
  
== מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל ==
+
== מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל == <!-- יש הפנייה מ"מי זכאי?" -->
*לפרטים על תנאי הזכאות ראו: [[מקבל קצבה הנמצא בחו"ל (שאירים)|מקבל קצבה הנמצא בחו"ל]].  
+
* '''מקבל השלמת הכנסה שעדיין לא הגיע ל[[גיל פרישה מעבודה|גיל פרישה]]''':
 +
** עבור כל חודש מלא (מ–1 עד 30/31 בחודש) של שהות בחו"ל, לא תשולם לו השלמת ההכנסה.
 +
** אם יצא לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר)- החל מהיציאה השנייה לחו"ל וביציאות הבאות אחריה, לא תשולם השלמת ההכנסה עבור החודש שבו יצא לחו"ל וגם עבור החודש שבו חזר מחו"ל.
 +
* '''מקבל השלמת הכנסה שהגיע לגיל פרישה''': ראו [[השלמת הכנסה למקבלי קצבת זיקנה או שאירים בגיל פרישה השוהים בחו"ל]].
 +
* במקרה של יציאה לחו"ל מסיבה מוצדקת, כגון טיפול רפואי או אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אח או אחות), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לבדיקת זכאות לתשלום תוספת השלמת הכנסה בתקופת השהות בחו"ל.
  
== חשוב לדעת ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=זיקנה וקצבאות הביטוח הלאומי}}</noinclude>
*תוספת השלמת הכנסה תשולם בעד תקופה של לא יותר משישה חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.
 
<!--
 
== תקדימים משפטיים ==
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
 
-->
 
 
<!--
 
<!--
 +
== פסקי דין ==
 +
 +
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
 
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות
 
 
-->
 
-->
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
*[[המוסד לביטוח לאומי]]
+
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 +
{{הטמעת כותרת|זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל#רשימת גורמי הממשל בנושא זיקנה וקצבאות הביטוח הלאומי}}
  
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
 
* [[חוק הבטחת הכנסה]]
 
* [[חוק הבטחת הכנסה]]
 
* [[תקנות הבטחת הכנסה]]
 
* [[תקנות הבטחת הכנסה]]
 
+
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
[http://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/Pages/תוספת%20השלמת%20הכנסה.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
+
-->
 
+
== תודות ==
== מקורות ==
+
* המידע המקורי בערך זה  נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה של עמותת [[משוב]].
* המידע המקורי בערך זה  נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]]
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/ראו גם
 
|[[הבטחת הכנסה]]
 
|[[קיצבאות שאירים - ביטוח לאומי]]
 
|[[שימוש ברכב לצד קבלת גמלת הבטחת הכנסה]]
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf טופס תביעה להשלמת הכנסה]
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
[[קטגוריה:אנשים החיים בעוני (עניים)]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 
[[קטגוריה:קיצבאות שאירים - ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:קיצבאות שאירים - ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
שורה 114: שורה 110:
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:תשלומים]]
 
[[קטגוריה:תשלומים]]
[[קטגוריה:ינואר]]
 
  
[[ar:علاوة استكمال الدخل على مخصصات المتوفين من الأقرباء]]
+
[[ar:علاوة استكمال الدخل على مخصصات الباقين]]

גרסה מ־12:05, 2 ביולי 2019

הקדמה:

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים
סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם ילד אחד הוא 5,429 ש"ח (נכון ל- 2019)
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית, ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים.

מי זכאי?

 • מקבל קצבת שאירים העומד בתנאים הבאים:
  • סכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת ותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה בהמשך (סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה).
  • הוא נמצא בישראל. בתנאים מסויימים, הזכאות נמשכת גם למי ששוהים בחו"ל (ראו פרטים בהמשך, בסעיף מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל).
  • הוא אינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי (מלבד במקרים מסוימים) ואינו "הורה עובד" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
  • אין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים בערך זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ובעלות על רכב.
  • הוא עומד באחד מהתנאים הבאים -
  • אין לו כל הכנסה מלבד קצבת שאירים, או קצבת זיקנה עם מחצית קצבת שאירים.
  • יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,335 ש"ח לחודש ליחיד או 2,106 ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת 2019.
  • יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 2,209 ש"ח לחודש ליחיד או 2,620 ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת 2019.
  • יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 2,209 ש"ח לחודש ליחיד או 2,620 ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת 2019.
  • יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה ממקורות אלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, מלבד לדירת המגורים).
 • תמיכה כספית הניתנת כסיוע בתשלום שכר דירה לא תילקח בחישוב גובה ההכנסות (לפרטים נוספים, ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 09.03.2016).
 • פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 35,112 ש"ח ליחיד ו-52,668 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (נכון ל- 2019), לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
דוגמה
אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה 44,000 ש"ח בחשבון חיסכון. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מכיוון שהיא משתמשת בכסף מחשבון החיסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–35,112 ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים, או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע לשיעור המזכה אותו בהשלמת הכנסה.
 • יש למלא טופס בקשה למיצוי זכויות בהשלמת הכנסה למקבל קצבת שאירים.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
  • אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
  • אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
 • מגישים את הטופס והמסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את הבקשה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • תוספת השלמת הכנסה תשולם עבור תקופה של לא יותר מ-6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.

סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה

 • סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון לשנת 2019:
למי שלא מלאו 70 שנה למי שגילו מעל 70 ומתחת ל-80 למי שמלאו 80 שנה
אלמן/ה בלי ילדים 3,228 ש"ח 3,259 ש"ח 3,291 ש"ח
אלמן/ה עם ילד אחד 5,429 ש"ח 5,479 ש"ח 5,529 ש"ח
אלמן/ה עם שני ילדים ויותר 6,377 ש"ח 6,427 ש"ח 6,477 ש"ח

נתוני עבר

מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל

 • מקבל השלמת הכנסה שעדיין לא הגיע לגיל פרישה:
  • עבור כל חודש מלא (מ–1 עד 30/31 בחודש) של שהות בחו"ל, לא תשולם לו השלמת ההכנסה.
  • אם יצא לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר)- החל מהיציאה השנייה לחו"ל וביציאות הבאות אחריה, לא תשולם השלמת ההכנסה עבור החודש שבו יצא לחו"ל וגם עבור החודש שבו חזר מחו"ל.
 • מקבל השלמת הכנסה שהגיע לגיל פרישה: ראו השלמת הכנסה למקבלי קצבת זיקנה או שאירים בגיל פרישה השוהים בחו"ל.
 • במקרה של יציאה לחו"ל מסיבה מוצדקת, כגון טיפול רפואי או אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אח או אחות), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לבדיקת זכאות לתשלום תוספת השלמת הכנסה בתקופת השהות בחו"ל.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות