(גרסה 3)
(31 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית
+
| מידע = תוספת השלמת הכנסה ל[[קצבת שאירים]] נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים
| פיצוי = סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד הוא 4,366 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)   
+
| פיצוי = סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד הוא {{חשב ועצב| 0.6346*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח (נכון ל- {{נתון:השנה הנוכחית}})   
| ממשל = מידע נוסף על קצבת שאירים באתר [http://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/t.hvtachat.hachnasa/Pages/default.aspx המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל = למידע נוסף, ראו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/t.hvtachat.hachnasa/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf טופס תביעה להשלמת הכנסה]  
+
| 1 = [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf בקשה למיצוי זכויות בהשלמת הכנסה למקבל קצבת שאירים]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 14: שורה 14:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
|[[הבטחת הכנסה]]
 
|[[הבטחת הכנסה]]
|[[קיצבאות שאירים - ביטוח לאומי]]
+
|[[שאירים]]
|[[שימוש ברכב לצד קבלת גמלת הבטחת הכנסה]]
 
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית.
+
 
* גובה ההכנסה המינימלית תלוי במספר הילדים שמתגוררים עם האלמנ/ה.  
+
תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית, ונקבעת בהתאם לגיל האלמןומספר הילדים.
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* מקבלי [[קצבת שאירים]] העומדים בתנאים הבאים:
+
* מקבל [[קצבת שאירים]] העומד בתנאים הבאים:
:* סכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת וותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה בהמשך (סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה).
+
** סכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת ותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה בהמשך (סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה).
:* נמצא בישראל -
+
** הוא נמצא בישראל. בתנאים מסויימים, הזכאות נמשכת גם למי ששוהים בחו"ל (ראו פרטים בהמשך, בסעיף [[#מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל|מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל]]).  
::* זכאי שיצא לחו"ל מעל לשלוש פעמים בשנה קלנדרית, או פחות משלוש פעמים אך שהה בחו"ל מעל ל– 72 ימים בשנה, תישלל זכאותו למפרע (רטרואקטיבית), מהחודש הראשון בו שהה בחו"ל.
+
** הוא אינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי (מלבד במקרים מסוימים) ואינו "הורה עובד" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
::* במקרה ששהה בחו"ל פחות מכך יקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בהיעדרו מהארץ.
+
** אין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים בערך [[זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ובעלות על רכב]].
:* אינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי ואינו הורה של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
+
** הוא עומד ב'''אחד מהתנאים''' הבאים -
:* אין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים בערך [[שימוש ברכב לצד קבלת גמלת הבטחת הכנסה]].
+
** אין לו כל הכנסה מלבד קצבת שאירים, או קצבת זיקנה עם מחצית קצבת שאירים.  
:* עומד ב'''אחד מהתנאים''' הבאים -
+
** יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על {{חשב ועצב| 0.13*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לחודש ליחיד או {{חשב ועצב| 0.205*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}.
:* אין לו כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.  
+
** יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על {{חשב ועצב| 0.215*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לחודש ליחיד או {{חשב ועצב| 0.255*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}.
:* יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,182 ש"ח לחודש ליחיד (1,148 ש"ח לפני כן) או 1,863 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (1,810 ש"ח לפני כן).
+
** יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על {{חשב ועצב| 0.215*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לחודש ליחיד או {{חשב ועצב| 0.255*{{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2}} | עיגול=0 }} ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}.
:* יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,818 ש"ח לחודש ליחיד (1,766 ש"ח לפני כן) או 2,181 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,119 ש"ח לפני כן).
+
** יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה ממקורות אלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, מלבד לדירת המגורים).
:* יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,818 ש"ח לחודש ליחיד (1,766 ש"ח לפני כן) או 2,181 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,119 ש"ח לפני כן).
+
* תמיכה כספית הניתנת כסיוע בתשלום שכר דירה לא תילקח בחישוב גובה ההכנסות (לפרטים נוספים, ראו  [https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/תמיכה%20כספית%20המיועדת%20לתשלום%20שכר%20דירה%202.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 09.03.2016]).
:* יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).
+
* פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על {{חשב ועצב| 4*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח ליחיד ו-{{חשב ועצב| 6*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח לאלמן/ה עם ילד (נכון ל- {{נתון:השנה הנוכחית}}), לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
* פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 34,592 ש"ח ליחיד (33,948 ש"ח לפני כן) ו-51,888 לזוג (50,922 ש"ח לפני כן), לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.
+
{{דוגמה|אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה 44,000 ש"ח בחשבון חיסכון. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מכיוון שהיא משתמשת בכסף מחשבון החיסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–{{חשב ועצב| 4*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.}}
{{דוגמה|אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה חשבון חסכון ובו 44,000 ש"ח. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מאחר והיא משתמשת בכסף מחשבון החסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–34,592 ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.}}
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים, או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע לשיעור המזכה אותו בהשלמת הכנסה.
+
* את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם [[הגשת תביעה לקצבת שאירים|התביעה לקצבת שאירים]], או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע לשיעור המזכה אותו בהשלמת הכנסה.
* יש למלא [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf טופס תביעה להשלמת הכנסה].
+
* יש למלא [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t430.pdf טופס בקשה למיצוי זכויות בהשלמת הכנסה למקבל קצבת שאירים].
* לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
+
* לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
:* דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
+
** דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
:* אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
+
** אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
:* אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת ושל בן/בת הזוג, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
+
** אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
* יש לשלוח את התביעה בדואר, או להגיש אותה באופן אישי ל[https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ביותר למקום המגורים].
+
* מגישים את הטופס והמסמכים ל[http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי] הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את הבקשה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 +
* תוספת השלמת הכנסה תשולם עבור תקופה של לא יותר מ-6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.
  
 
== סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה ==
 
== סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה ==
* סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ליום 01.01.2014:
+
* סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}:
{|class="wikitable"
+
:{|class="wikitable"
 
|-  
 
|-  
 
!!! למי שלא מלאו 70 שנה !!למי שגילו מעל 70 ומתחת ל-80!! למי שמלאו 80 שנה
 
!!! למי שלא מלאו 70 שנה !!למי שגילו מעל 70 ומתחת ל-80!! למי שמלאו 80 שנה
 
|-
 
|-
 
|אלמן/ה בלי ילדים
 
|אלמן/ה בלי ילדים
| 2,803 ש"ח <!-- 2,752 ש"ח ב-2013, 2,645 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.3677*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 2,887 ש"ח <!-- 2,833 ש"ח ב-2013, 2,794 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.3713*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 3,016 ש"ח <!-- 2,961 ש"ח ב-2013, 2,920 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.3749*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}} | עיגול=0 }} ש"ח  
 
|-  
 
|-  
 
|אלמן/ה עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד
 
|אלמן/ה עם [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילד]] אחד
| 4,487 ש"ח <!-- 4,366 ש"ח ב-2013, 4,305 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.6346*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 4,607 ש"ח <!-- 4,484 ש"ח ב-2013, 4,422 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.6403*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 4,792 ש"ח <!-- 4,666 ש"ח ב-2013, 4,600 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.6460*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
 
|-   
 
|-   
 
|אלמן/ה עם שני [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילדים]] ויותר
 
|אלמן/ה עם שני [[הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי|ילדים]] ויותר
| 5,421 ש"ח <!-- 5,283 ש"ח ב-2013, 5,209 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.7426*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 5,542 ש"ח <!-- 5,401 ש"ח ב-2013, 5,326 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.7483*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
| 5,727 ש"ח <!-- 5,583 ש"ח ב-2013, 5,505 ש"ח ב-2012 -->
+
| {{חשב ועצב| 0.7540*{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}-{{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}} | עיגול=0 }} ש"ח  
 
|}
 
|}
  
== מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל ==
+
== נתוני עבר ==
==מקבל תוספת השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל==
+
* לפרטים על גובה ההכנסות המזכות ושיעורי הקצבה עם התוספת בשנים קודמות, ראו ב[https://www.btl.gov.il/Publications/benefits_update/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי].
=== מקבל השלמת הכנסה שעדיין לא הגיע ל[[גיל פרישה מהעבודה|גיל פרישה]] ===
 
*בעבור כל חודש מלא (מ–1 עד 30/31 בחודש) של שהות בחו"ל, לא תשולם לו [[תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים|תוספת השלמת ההכנסה]].
 
*אם יצא לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר), החל מהיציאה השנייה לחו"ל וביציאות הבאות אחריה - לא תשולם תוספת השלמת ההכנסה בעבור החודש שבו יצא לחו"ל וגם בעבור החודש שבו חזר מחו"ל.
 
 
 
=== מקבל השלמת הכנסה שהגיע לגיל פרישה ===
 
*[[תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים|תוספת השלמת הכנסה]] משולמת למי שהגיע לגיל פרישה גם עבור תקופה שהוא יוצא לחו"ל, אם בשנה קלנדרית אחת (מינואר עד דצמבר) יצא לחו"ל עד 3 פעמים ולתקופה של 72 ימים לכל היותר (רצופים או מצטברים).
 
*מי שיצא לחו"ל יותר מ-3 פעמים או ששהה בחו"ל יותר מ-72 ימים בשנה קלנדרית אחת – לא תשולם לו תוספת השלמת הכנסה עבור כל התקופה ששהה בחו"ל באותה שנה קלנדרית, לרבות חודש היציאה וחודש החזרה מחו"ל.
 
  
== חשוב לדעת ==
+
== מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל == <!-- יש הפנייה מ"מי זכאי?" -->
*במקרה של '''יציאה לחו"ל מסיבה מוצדקת''', כגון טיפול רפואי או אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אח או אחות), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לבדיקת זכאות לתשלום תוספת השלמת הכנסה בתקופת השהות בחו"ל.
+
* '''מקבל השלמת הכנסה שעדיין לא הגיע ל[[גיל פרישה מעבודה|גיל פרישה]]''':
 +
** עבור כל חודש מלא (מ–1 עד 30/31 בחודש) של שהות בחו"ל, לא תשולם לו השלמת ההכנסה.
 +
** אם יצא לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר)- החל מהיציאה השנייה לחו"ל וביציאות הבאות אחריה, לא תשולם השלמת ההכנסה עבור החודש שבו יצא לחו"ל וגם עבור החודש שבו חזר מחו"ל.
 +
* '''מקבל השלמת הכנסה שהגיע לגיל פרישה''': ראו [[השלמת הכנסה למקבלי קצבת זיקנה או שאירים בגיל פרישה השוהים בחו"ל]].
 +
* במקרה של יציאה לחו"ל מסיבה מוצדקת, כגון טיפול רפואי או אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אח או אחות), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לבדיקת זכאות לתשלום תוספת השלמת הכנסה בתקופת השהות בחו"ל.
  
* תוספת השלמת הכנסה תשולם בעד תקופה של לא יותר משישה חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=זיקנה וקצבאות הביטוח הלאומי}}</noinclude>
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 +
 +
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
-->
 
-->
שורה 90: שורה 88:
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 +
{{הטמעת כותרת|זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל#רשימת גורמי הממשל בנושא זיקנה וקצבאות הביטוח הלאומי}}
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
שורה 98: שורה 97:
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
-->
 
-->
== מקורות ==
+
== תודות ==
* המידע המקורי בערך זה  נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]]
+
* המידע המקורי בערך זה  נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה של עמותת [[משוב]].
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
[[קטגוריה:אנשים החיים בעוני (עניים)]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 
[[קטגוריה:קיצבאות שאירים - ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:קיצבאות שאירים - ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
שורה 118: שורה 110:
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:תשלומים]]
 
[[קטגוריה:תשלומים]]
[[קטגוריה:ינואר]]
 
  
 
[[ar:علاوة استكمال الدخل على مخصصات الباقين]]
 
[[ar:علاوة استكمال الدخل على مخصصات الباقين]]

גרסה מ־12:05, 2 ביולי 2019

הקדמה:

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים
סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם ילד אחד הוא 5,445 ש"ח (נכון ל- 2020)
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית, ונקבעת בהתאם לגיל האלמן/ה ומספר הילדים.

מי זכאי?

 • מקבל קצבת שאירים העומד בתנאים הבאים:
  • סכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת ותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה בהמשך (סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה).
  • הוא נמצא בישראל. בתנאים מסויימים, הזכאות נמשכת גם למי ששוהים בחו"ל (ראו פרטים בהמשך, בסעיף מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל).
  • הוא אינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי (מלבד במקרים מסוימים) ואינו "הורה עובד" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
  • אין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים בערך זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ובעלות על רכב.
  • הוא עומד באחד מהתנאים הבאים -
  • אין לו כל הכנסה מלבד קצבת שאירים, או קצבת זיקנה עם מחצית קצבת שאירים.
  • יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,372 ש"ח לחודש ליחיד או 2,163 ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת 2020.
  • יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 2,268 ש"ח לחודש ליחיד או 2,691 ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת 2020.
  • יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה ברוטו אינו עולה (או עולה רק במעט) על 2,268 ש"ח לחודש ליחיד או 2,691 ש"ח לאלמן/ה עם ילד, נכון לשנת 2020.
  • יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה ממקורות אלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, מלבד לדירת המגורים).
 • תמיכה כספית הניתנת כסיוע בתשלום שכר דירה לא תילקח בחישוב גובה ההכנסות (לפרטים נוספים, ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 09.03.2016).
 • פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 35,216 ש"ח ליחיד ו-52,824 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (נכון ל- 2020), לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
דוגמה
אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה 44,000 ש"ח בחשבון חיסכון. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מכיוון שהיא משתמשת בכסף מחשבון החיסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–35,216 ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים, או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע לשיעור המזכה אותו בהשלמת הכנסה.
 • יש למלא טופס בקשה למיצוי זכויות בהשלמת הכנסה למקבל קצבת שאירים.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
  • אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
  • אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).
 • מגישים את הטופס והמסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את הבקשה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • תוספת השלמת הכנסה תשולם עבור תקופה של לא יותר מ-6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.

סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה

 • סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון לשנת 2020:
למי שלא מלאו 70 שנה למי שגילו מעל 70 ומתחת ל-80 למי שמלאו 80 שנה
אלמן/ה בלי ילדים 3,237 ש"ח 3,269 ש"ח 3,301 ש"ח
אלמן/ה עם ילד אחד 5,445 ש"ח 5,495 ש"ח 5,545 ש"ח
אלמן/ה עם שני ילדים ויותר 6,396 ש"ח 6,446 ש"ח 6,496 ש"ח

נתוני עבר

מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל

 • מקבל השלמת הכנסה שעדיין לא הגיע לגיל פרישה:
  • עבור כל חודש מלא (מ–1 עד 30/31 בחודש) של שהות בחו"ל, לא תשולם לו השלמת ההכנסה.
  • אם יצא לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר)- החל מהיציאה השנייה לחו"ל וביציאות הבאות אחריה, לא תשולם השלמת ההכנסה עבור החודש שבו יצא לחו"ל וגם עבור החודש שבו חזר מחו"ל.
 • מקבל השלמת הכנסה שהגיע לגיל פרישה: ראו השלמת הכנסה למקבלי קצבת זיקנה או שאירים בגיל פרישה השוהים בחו"ל.
 • במקרה של יציאה לחו"ל מסיבה מוצדקת, כגון טיפול רפואי או אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אח או אחות), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לבדיקת זכאות לתשלום תוספת השלמת הכנסה בתקופת השהות בחו"ל.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות