מ (החלפת טקסט – "== *חוקים ותקנות *==" ב־"== חקיקה ונהלים ==")
מ (בוט: החלפת טקסט אוטומטית (-{{סוג ערך\|(.*?)}}\n{{עצם העניין}} +{{עצם העניין}}{{סוג ערך|\1}}))
שורה 1: שורה 1:
{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{עצם העניין}}
 
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  

גרסה מ־01:44, 2 באפריל 2014

הקדמה:

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים נועדה להבטיח לזכאים הכנסה מינימלית
סכום קצבת שאירים עם השלמת הכנסה לאלמן/ה מתחת לגיל 70 עם ילד אחד הוא 4,366 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)
מידע נוסף על קצבת שאירים באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת כדי להבטיח הכנסה מינימלית.

 • גובה ההכנסה המינימלית תלוי במספר הילדים שמתגוררים עם האלמנ/ה.

מי זכאי?

 • סכום קצבת השאירים שהוא מקבל (לרבות תוספת וותק) אינו גבוה מהסכומים הרשומים בטבלה בהמשך (סכומי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה).
 • נמצא בישראל -
 • זכאי שיצא לחו"ל מעל לשלוש פעמים בשנה קלנדרית, או פחות משלוש פעמים אך שהה בחו"ל מעל ל– 72 ימים בשנה, תישלל זכאותו למפרע (רטרואקטיבית), מהחודש הראשון בו שהה בחו"ל.
 • במקרה ששהה בחו"ל פחות מכך יקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בהיעדרו מהארץ.
 • אינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי ואינו הורה של חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
 • אין בבעלותו רכב, למעט במקרים המפורטים בערך שימוש ברכב לצד קבלת גמלת הבטחת הכנסה.
 • עומד באחד מהתנאים הבאים -
 • אין לו כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.
 • יש לו הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,182 ש"ח לחודש ליחיד (1,148 ש"ח לפני כן) או 1,863 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (1,810 ש"ח לפני כן).
 • יש לו הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,818 ש"ח לחודש ליחיד (1,766 ש"ח לפני כן) או 2,181 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,119 ש"ח לפני כן).
 • יש לו הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על 1,818 ש"ח לחודש ליחיד (1,766 ש"ח לפני כן) או 2,181 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (2,119 ש"ח לפני כן).
 • יש לו חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי ההכנסה המינימלית שצויינו קודם. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).
 • פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 34,592 ש"ח ליחיד (33,948 ש"ח לפני כן) ו-51,888 לזוג (50,922 ש"ח לפני כן), לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.
דוגמה
אלמנה בת 80 מתקיימת מקצבת שאירים ובנוסף יש לה חשבון חסכון ובו 44,000 ש"ח. היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה, אך מאחר והיא משתמשת בכסף מחשבון החסכון שלה לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון מתחת ל–34,592 ש"ח, תהיה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים, או כאשר הצטמצמו הכנסות התובע לשיעור המזכה אותו בהשלמת הכנסה.
 • יש למלא טופס תביעה להשלמת הכנסה.
 • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • דפי חשבון עובר ושב מהבנק לשלושת החודשים האחרונים.
 • אישור מהבנק על פיקדונות וקופות גמל.
 • אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור של התובע/ת ושל בן/בת הזוג, לרבות אישורים על אודות נכסים ושערוכם (רכוש, הון, רכב).

סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה

 • סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ליום 01.01.2014:
למי שלא מלאו 70 שנה למי שגילו מעל 70 ומתחת ל-80 למי שמלאו 80 שנה
אלמן/ה בלי ילדים 2,803 ש"ח 2,887 ש"ח 3,016 ש"ח
אלמן/ה עם ילד אחד 4,487 ש"ח 4,607 ש"ח 4,792 ש"ח
אלמן/ה עם שני ילדים ויותר 5,421 ש"ח 5,542 ש"ח 5,727 ש"ח

מקבל השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל

מקבל תוספת השלמת הכנסה הנמצא בחו"ל

מקבל השלמת הכנסה שעדיין לא הגיע לגיל פרישה

 • בעבור כל חודש מלא (מ–1 עד 30/31 בחודש) של שהות בחו"ל, לא תשולם לו תוספת השלמת ההכנסה.
 • אם יצא לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר), החל מהיציאה השנייה לחו"ל וביציאות הבאות אחריה - לא תשולם תוספת השלמת ההכנסה בעבור החודש שבו יצא לחו"ל וגם בעבור החודש שבו חזר מחו"ל.

מקבל השלמת הכנסה שהגיע לגיל פרישה

 • תוספת השלמת הכנסה משולמת למי שהגיע לגיל פרישה גם עבור תקופה שהוא יוצא לחו"ל, אם בשנה קלנדרית אחת (מינואר עד דצמבר) יצא לחו"ל עד 3 פעמים ולתקופה של 72 ימים לכל היותר (רצופים או מצטברים).
 • מי שיצא לחו"ל יותר מ-3 פעמים או ששהה בחו"ל יותר מ-72 ימים בשנה קלנדרית אחת – לא תשולם לו תוספת השלמת הכנסה עבור כל התקופה ששהה בחו"ל באותה שנה קלנדרית, לרבות חודש היציאה וחודש החזרה מחו"ל.

חשוב לדעת

 • במקרה של יציאה לחו"ל מסיבה מוצדקת, כגון טיפול רפואי או אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אח או אחות), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, לבדיקת זכאות לתשלום תוספת השלמת הכנסה בתקופת השהות בחו"ל.
 • תוספת השלמת הכנסה תשולם בעד תקופה של לא יותר משישה חודשים לפני חודש הגשת התביעה, אך לא לפני קביעת הזכאות לקצבת שאירים או לגמלת שאירים מיוחדת.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות