(מועד תחילת הזכאות: התיחסות למועדי זכאות שונים בהתאם להסכמים וצווי הרחבה קודמים שבוטלו בצו האחרון)
שורה 30: שורה 30:
  
 
===מועד תחילת הזכאות===
 
===מועד תחילת הזכאות===
* '''אם המעסיק של העובד חבר בארגון חברות ניקיון בישראל - '''
+
* '''עובדי ניקיון שהמעסיק שלהם חבר בארגון חברות ניקיון בישראל: '''
**הזכאות של העובד לתוספת הוותק הנ"ל היא החל מיום 11.07.2013.  
+
** הזכאות של העובד לתוספת ותק בשיעורים שפורטו לעיל תקפה החל מיום 11.07.2013.  
**לפני כן זכאים עובדים אלה לתוספת ותק, בהתאם [http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf להסכם קיבוצי וצו הרחבה משנת 1979].
+
** לפני כן, היו זכאים עובדים אלה לתוספת ותק בהתאם [http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf להסכם קיבוצי וצו הרחבה משנת 1979].
* '''עבור עובדי ניקיון שהמעסיק שלהם אינו חבר בארגון חברות הניקיון בישראל - '''
+
* '''עובדי ניקיון שהמעסיק שלהם אינו חבר בארגון חברות הניקיון בישראל:'''
** עד 01.03.2014 (מועד חתימת [[צו הרחבה בענף הניקיון]] ) זכאים עובדים אלה לתוספת ותק, בהתאם [http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf להסכם קיבוצי וצו הרחבה משנת 1979].
+
** אם החברה המעסיקה את העובדים מספקת שירותי ניקיון לבתי מלון, הזכאות לתוספת הוותק בשיעורים שפורטו לעיל תקפה החל מיום 01.07.2014.
** לאחר 01.03.2014:
+
** אם החברה המעסיקה אינה מספקת שירותי ניקיון לבתי מלון, הזכאות לתוספת הוותק בשיעורים שפורטו לעיל תקפה החל מיום 01.03.2014 (מועד חתימת [[צו הרחבה בענף הניקיון]]).
*** אם העובד מועסק אצל חברה המעניקה שירותי ניקיון לבתי מלון - הזכאות לתוספת הוותק בשיעורים המפורטים לעיל היא החל מ-01.07.2014.
+
** לפני כן, כלל עובדי הניקיון שהמעסיק שלהם אינו חבר בארגון חברות הניקיון בישראל היו זכאים לתוספת ותק בהתאם [http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf להסכם קיבוצי וצו הרחבה משנת 1979].
*** אם החברה המעסיקה אינה מעניקה שירותי ניקיון לבתי מלון - הזכאות לתוספת הוותק בשיעורים המפורטים לעיל היא החל מ-01.03.2014.
 
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
שורה 49: שורה 48:
 
-->
 
-->
  
== ארגוני סיוע ==
+
==ארגוני סיוע==
:{{הטמעת כותרת|שכר העבודה ומרכיביו#ארגוני סיוע}}
+
{{הטמעת כותרת|תעסוקה וזכויות עובדים#ארגוני סיוע}}
== גורמי ממשל ==
+
==גורמי ממשל==
:{{הטמעת כותרת|שכר העבודה ומרכיביו#גורמי ממשל}}
+
{{הטמעת כותרת|תעסוקה וזכויות עובדים#גורמי ממשל}}
 +
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://www.industry.org.il/GetFileCl.asp?File=27%2D1%2Epdf הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הניקיון והתחזוקה מיום 11.07.2013] - סעיף 7.
 
* [http://www.industry.org.il/GetFileCl.asp?File=27%2D1%2Epdf הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הניקיון והתחזוקה מיום 11.07.2013] - סעיף 7.

גרסה מ־17:24, 30 בדצמבר 2014

הקדמה:

עובדי ניקיון זכאים לתוספת ותק החל משנת העבודה השנייה
לצורך חישוב הוותק של העובד יילקח בחשבון הגבוה מבין השניים: הוותק אצל המעסיק או הוותק אצל מזמין השירות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובדי ניקיון זכאים לתוספת ותק החל משנת העבודה השנייה.

 • לצורך חישוב הוותק של העובד יילקח בחשבון הגבוה מבין השניים: הוותק אצל המעסיק או הוותק אצל מזמין השירות. כלומר, אם קבלן עזב או התחלף והעובדים נשארו באותו מקום עבודה, הוותק של העובדים במקום העבודה לא מתאפס, והוא יחושב לפי הוותק הכולל של כל עובד באותו מקום העבודה הפיזי, אפילו אם המעביד מחתים את העובד על מסמך בו הוא מסכים להיות "עובד חדש".

גובה התוספת

 • גובה התוספת הוא 0.35 ש"ח לכל שעת עבודה החל מהשנה השניה ועד השנה החמישית.
 • מהשנה השישית ואילך התוספת היא 0.46 ש"ח לשעת עבודה.

מועד תחילת הזכאות

 • עובדי ניקיון שהמעסיק שלהם חבר בארגון חברות ניקיון בישראל:
 • עובדי ניקיון שהמעסיק שלהם אינו חבר בארגון חברות הניקיון בישראל:
  • אם החברה המעסיקה את העובדים מספקת שירותי ניקיון לבתי מלון, הזכאות לתוספת הוותק בשיעורים שפורטו לעיל תקפה החל מיום 01.07.2014.
  • אם החברה המעסיקה אינה מספקת שירותי ניקיון לבתי מלון, הזכאות לתוספת הוותק בשיעורים שפורטו לעיל תקפה החל מיום 01.03.2014 (מועד חתימת צו הרחבה בענף הניקיון).
  • לפני כן, כלל עובדי הניקיון שהמעסיק שלהם אינו חבר בארגון חברות הניקיון בישראל היו זכאים לתוספת ותק בהתאם להסכם קיבוצי וצו הרחבה משנת 1979.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. תוספת הוותק משולמת ישירות לשכר המשולם לעובד החל משנתו השניה לעבודה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים