הקדמה:

עובדי ניקיון זכאים לתוספת ותק החל משנת העבודה השנייה
לצורך חישוב הוותק של העובד יילקח בחשבון הגבוה מבין השניים: הוותק אצל המעסיק או הוותק אצל מזמין השירות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובדי ניקיון זכאים לתוספת ותק החל משנת העבודה השנייה.

 • לצורך חישוב הוותק של העובד יילקח בחשבון הגבוה מבין השניים: הוותק אצל המעסיק או הוותק אצל מזמין השירות. כלומר, אם קבלן עזב או התחלף והעובדים נשארו באותו מקום עבודה, הוותק של העובדים במקום העבודה לא מתאפס, והוא יחושב לפי הוותק הכולל של כל עובד באותו מקום העבודה הפיזי, אפילו אם המעביד מחתים את העובד על מסמך בו הוא מסכים להיות "עובד חדש".

גובה התוספת

 • גובה התוספת הוא 0.35 ש"ח לכל שעת עבודה החל מהשנה השניה ועד השנה החמישית.
 • מהשנה השישית ואילך התוספת היא 0.46 ש"ח לשעת עבודה.

מועד תחילת הזכאות

 • אם המעסיק של העובד חבר בארגון חברות ניקיון בישראל -
 • עבור עובדי ניקיון שהמעסיק שלהם אינו חבר בארגון חברות הניקיון בישראל -
  • עד 01.03.2014 (מועד חתימת צו הרחבה בענף הניקיון ) זכאים עובדים אלה לתוספת ותק, בהתאם להסכם קיבוצי וצו הרחבה משנת 1979.
  • לאחר 01.03.2014:
   • אם העובד מועסק אצל חברה המעניקה שירותי ניקיון לבתי מלון - הזכאות לתוספת הוותק בשיעורים המפורטים לעיל היא החל מ-01.07.2014.
   • אם החברה המעסיקה אינה מעניקה שירותי ניקיון לבתי מלון - הזכאות לתוספת הוותק בשיעורים המפורטים לעיל היא החל מ-01.03.2014.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. תוספת הוותק משולמת ישירות לשכר המשולם לעובד החל משנתו השניה לעבודה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים