מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
שורה 71: שורה 71:
 
===עובדים פלסטינים בענף הבנייה===
 
===עובדים פלסטינים בענף הבנייה===
 
*מי שמעסיק עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל ישלם מדי חודש את את חלף ההשתלמות, ישירות לעובד יחד עם השכר חודשי.
 
*מי שמעסיק עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל ישלם מדי חודש את את חלף ההשתלמות, ישירות לעובד יחד עם השכר חודשי.
*  מעסיק של עובדים פלסטינים חייב  להעביר בכל חודש  למדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, לרבות התשלומים שהמעסיק שילם לעובד עבור חלף השתלמות, וזאת על מנת שאגף שירות למעסיקים יוכל להוציא תלושי שכר כדין.  
+
*  מעסיק של עובדים פלסטינים חייב  להעביר בכל חודש  לאגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, לרבות התשלומים שהמעסיק שילם לעובד עבור חלף השתלמות, וזאת על מנת שאגף שירות למעסיקים יוכל להוציא תלושי שכר כדין.  
 
===עובדים זרים בענף הבנייה===
 
===עובדים זרים בענף הבנייה===
 
*על מעסיקים של  [[העסקת עובדים זרים |עובדים זרים]] בענף הבניין , הזכאים על פי ההסכם הקיבוצי לקרן השתלמות,חלה חובה לשלם  לעובדים  חלף השתלמות מדי חודש. ישנם 2 פרשנויות כיצד על המעסיק לשלם לעובד הזר את חלף ההשתלמות:
 
*על מעסיקים של  [[העסקת עובדים זרים |עובדים זרים]] בענף הבניין , הזכאים על פי ההסכם הקיבוצי לקרן השתלמות,חלה חובה לשלם  לעובדים  חלף השתלמות מדי חודש. ישנם 2 פרשנויות כיצד על המעסיק לשלם לעובד הזר את חלף ההשתלמות:

גרסה מ־21:02, 10 בדצמבר 2019

הקדמה:

עובדים בענף הבנייה והשיפוצים , בעלי וותק מסויים, זכאים להפרשות ל קרן השתלמות
במקרים שבהם לא ניתן להפקיד כספים בקרן השתלמות מכוח הוראת דין או רגולציה , ישלם המעסיק לעובד מדי חודש חלף השתלמות בגובה ההפרשות שעל המעסיק היה להפריש, אילו ניתן היה להפקיד כספים בקרן השתלמות
התשלום עבור חלף קרן השתלמות אינו נחשב שכר עבודה, ואין להביאו בחשבון בחישוב ערך שעת עבודה, פיצויי הפיטורים, הפרשות לפנסיה וכל זכות נוספת המוקנית לעובד


בהתאם לסעיף 35 לצו ההרחבה בענף הבנייה מיום 12.10.2015, עובדים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים לאחר תקופת וותק מסוימת להפרשות ל קרן השתלמות.

 • במקרים שבהם לא ניתן להפקיד כספים בקרן השתלמות מכוח הוראת דין או רגולציה , ישלם המעסיק לעובד מדי חודש חלף השתלמות, בגובה ההפרשות שעל המעסיק היה להפריש, אילו ניתן היה להפקיד כספים בקרן השתלמות.
 • עובדים פלסטינים-מי שמעסיק עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל הזכאים על פי צו ההרחבה בענף הבנייה לקרן השתלמות, ישלם מדי חודש את חלקו של המעסיק בקרן ההשתלמות, ישירות לעובד יחד עם השכר חודשי.
 • עובדים זרים- מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבנייה, הזכאים על פי ההסכם הקיבוצי לקרן השתלמות, ישלם לעובד מדי חודש חלף השתלמות. ישנם 2 פרשנויות כיצד על המעסיק לשלם לעובד הזר את חלף ההשתלמות, כפי שמפורט בהמשך.
 • התשלום עבור חלף קרן השתלמות אינו נחשב שכר עבודה, ואין להביאו בחשבון בחישוב ערך שעת עבודה, פיצויי הפיטורים, הפרשות לפנסיה וכל זכות נוספת המוקנית לעובד.

מאיזה מועד זכאי העובד להפרשות לקרן השתלמות

 • עובדים - עובדים בענף הבנייה והשיפוצים המועסקים בתפקיד שאינו משרדי, אשר השלימו 3 שנות ותק בענף הבנייה בישראל זכאים להפרשות לקרן השתלמות.
 • זכאותו של עובד בענף הבנייה והשיפוצים לקרן השתלמות היא לפי הוותק שלו בענף הבנייה בישראל. עובד שביום כניסתו של צו ההרחבה לתוקף היה בעל 3 שנות וותק ויותר בענף, זכאי לקרן השתלמות החל ממועד כניסתו של צו ההרחבה לתוקף, דהיינו החל מיום 01.10.2015
דוגמה
עובד החל לעבוד בענף הבניין בשנת 2010.
 • עובד בניין החל את עבודתו בענף הבנייה בישראל בשנת 2010.
 • העובד זכאי לחלף השתלמות החל מיום 101.11.2015
דוגמה
עובד החל לעבוד בענף הבניין בשנת 2014.
 • עובד בניין החל את עבודתו בענף הבנייה בישראל ביום 01.01.2014.
 • העובד זכאי לחלף השתלמות החל מיום 01.01.2017.
 • מנהלי עבודה- מנהלי עבודה בענף הבנייה זכאים לקרן השתלמות החל מיום עבודתם הראשון.
 • מי זכאי

  • מנהלי עבודה ועובדי בניין ושיפוצים, אשר בהתאם לוותק עבודתם בענף הבנייה הנם זכאים להפרשות לקרן השתלמות, אך מכוח נסיבות שמקורן בהוראת דין או רגולציה לא ניתן להפקיד עבורם כספים בקרן השתלמות, לדוגמה:

  גובה חלף ההשתלמות

  • חלף ההשתלמות הנו בגובה ההפרשות שעל המעסיק היה להפריש לקרן השתלמות, אליו ניתן היה להפקיד את הכספים בקרן השתלמות.

  חלף השתלמות לעובדים בענף הבנייה והשיפוצים

  ותק העובד בענף הבנייה חלף השתלמות על חשבון המעסיק
  3-6 שנות וותק בענף הבנייה 2.5% משכר הבסיס
  6 שנים ותק בענף הבנייה ואילך 5% משכר הבסיס
  דוגמה
  עובד בניין בעל ותק של 5 שנים בענף הבנייה
  • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 5 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 6,500 ש"ח לחודש.
  • על המעסיק לשלם מדי חודש, חלף השתלמות בגובה 162 ש"ח: (X2.5%‏ 6,500 ש"ח)
  דוגמה
  עובד בניין בעל 8 שנות ותק בענף הבנייה
  • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 8 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 7,500 ש"ח לחודש.
  • על המעסיק על המעסיק לשלם מדי חודש, חלף השתלמות בגובה 375 ש"ח: (X5%‏ 7,500 ש"ח)

  חלף השתלמות עבור מנהלי עבודה

  • מנהלי עבודה בענף הבנייה זכאים לקרן השתלמות החל מיום עבודתם הראשון .
  • שיעור התשלומים שעל המעסיק לשלם עבור חלף השתלמות הנו 7.25% מתוך שכר הבסיס הענפי .

  תהליך מימוש הזכות

  עובדים פלסטינים בענף הבנייה

  • מי שמעסיק עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל ישלם מדי חודש את את חלף ההשתלמות, ישירות לעובד יחד עם השכר חודשי.
  • מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, לרבות התשלומים שהמעסיק שילם לעובד עבור חלף השתלמות, וזאת על מנת שאגף שירות למעסיקים יוכל להוציא תלושי שכר כדין.

  עובדים זרים בענף הבנייה

  הערת עריכה
  בשיחה שערכתי ביום 14.11.19 עם שירי לב-רן, הממונה על עובדים זרים, עולה ששירי מפרשת את החוק כך שצריך להפקיד בפיקדון גם את קרן ההשתלמות. לעומת זאת הלשכה המשפטית של משרד העבודה סבורה שלפי לשון החוק אין חובה לעשות כן
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:56, 14 בנובמבר 2019 (IST)

  הפרת חובת המעסיק

  • במקרה שהמעסיק מפר את הזכות, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • כמו כן ניתן לתבוע את המעסיק, בבית הדין האזורי לעבודה, לתשלום חלקו בסכומים שהיה עליו לשלם עבור חלף השתלמות.
  • אי ביצוע התשלומים של חלף השתלמות עבור עובדים פלסטינים באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה, עלולה להביא לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב למעסיק.
  הערת עריכה
  האם ניתן באמת לפנות ליחידת האיפה של חוק העבודה במידה ולא משלמים קרן התשלמות, למרות שהמקור הוא חוזי בלבד.? האם אי תשלום קרן השתלמות מהווה הלנת שכר?
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:25, 10 באוקטובר 2019 (IDT)

  ארגוני סיוע

  חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

  גורמי ממשל

  חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

  חקיקה ונהלים