הקדמה:

עובדים זרים ועובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים לתוספת שכר במקום הפרשות לקרן השתלמות
הזכאות לתוספת השכר (הנקראת "חלף השתלמות") תינתן לאחר שהעובדים צברו ותק מסוים בענף הבניה כפי שמפורט בהמשך
התשלום עבור חלף השתלמות אינו נחשב לרכיב שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים, או לצורך הפרשות לפנסיה


עובדים זרים ועובדי פלסטינים המועסקים בעף הבנייה אינם זכאים לקרן השתלמות (בניגוד לשאר העובדים בענף), ובמקום זאת הם זכאים לתוספת שכר הנקראת "חלף השתלמות".

 • הזכאות מתחלה לאחר צבירת ותק מסוים בענף הבניה, כפי שמפורט בהמשך.

מי זכאי

 • עובדים זרים או עובדים פלסטינים, המועסקים בענף הבניה בישראל, כמפורט להלן:
  • מנהלי עבודה באתר בנייה החל מיומם הראשון בעבודה.
  • עובדי בניין, מנהלי עבודה ו עובדי שיפוצים, שאינם מנהלי עבודה, ואשר השלימו לפחות שנות ותק בענף הבנייה בישראל (לאו דווקא אצל המעסיק הנוכחי).
שימו לב
הזכאות לקרן השתלמות היא החל ממועד כניסת צו ההרחבה לתוקף ביום 01.11.2015, ולכן גם מי שצבר ותק של 3 שנים לפני 2015, יהיה זכאי להטבה זו רק החל מ-01.11.2015.

גובה התשלום

 • גובה התשלום למנהלי עבודה הוא 7.25% מתוך שכר הבסיס הענפי המשולם להם.
 • גובה התשלום לעובדי בנין או עובדי שיפוצים (שאינם מנהלי עבודה) מחושב כאחוזים מתוך שכר הבסיס של עובדי שיפוצים (אם הם עובדי שיפוצים) או מתוך שכר הבסיס של עובדי בניין (אם הם עובדי בנין אחרים), בהתאם לוותק שלה במפורט בטבלה הבאה:
ותק העובד בענף הבנייה גובה התשלום שמשלם המעסיק
3-6 שנות וותק בענף הבנייה 2.5% משכר הבסיס
6 שנים ותק בענף הבנייה ואילך 5% משכר הבסיס
דוגמה
עובד בניין בעל ותק של 5 שנים בענף הבנייה
 • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 5 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 6,500 ש"ח לחודש.
 • על המעסיק לשלם מדי חודש, חלף השתלמות בגובה 162 ש"ח, לפי החישוב: 2.5% X‏ 6,500 ש"ח.
דוגמה
עובד בניין בעל 8 שנות ותק בענף הבנייה
 • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 8 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 7,500 ש"ח לחודש.
 • על המעסיק לשלם מדי חודש, חלף השתלמות בגובה 375 ש"ח, לפי החישוב: 5% X‏ 7,500 ש"ח.

תהליך מימוש הזכות

עובדים פלסטינים

 • מי שמעסיק עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל ישלם מדי חודש את את חלף ההשתלמות, ישירות לעובד יחד עם השכר חודשי.
 • מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, כולל פירוט התשלומים שהמעסיק שילם לעובד עבור חלף השתלמות, וזאת על מנת שאגף שירות למעסיקים יוכל להוציא תלושי שכר כדין.

עובדים זרים

שימו לב
סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי ועל כן טרם ניתנה בה הלכה מחייבת בשאלה זו.
הערת עריכה
בשיחה שערכתי ביום 14.11.19 עם שירי לב-רן, הממונה על עובדים זרים, עולה ששירי מפרשת את החוק כך שצריך להפקיד בפיקדון גם את קרן ההשתלמות. לעומת זאת הלשכה המשפטית של משרד העבודה סבורה שלפי לשון החוק אין חובה לעשות כן
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:56, 14 בנובמבר 2019 (IST)

הפרת חובת המעסיק

אזהרה
אי ביצוע התשלומים של חלף השתלמות עבור עובדים פלסטינים באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה, עלול להביא לביטול אישור ההעסקה של העובד או לסיוגו או להביא לסירוב למתן היתרי העסקה בעתיד.

חשוב לדעת

 • עובדי בנין (שאינם מנהלי עבודה) ועובדי שיפוצים זכאים להטבה זו החל מ-01.11.2015, ולא יהיו זכאים לחלף השתלמות עבור תקופת עבודה מוקדמ יותר, אפילו אם צברו ותק של 3 שנים לפני מועד זה.
דוגמה
 • עובד בניין שהחל את עבודתו בענף הבנייה בישראל בשנת 2010, יהיה זכאי זכאי לחלף השתלמות החל מיום 01.11.2015, למרות שצבר ותק של 3 שנים כבר בשנת 2013
 • עובד בניין שהחל לעבוד בענף הבנייה ביום 01.01.2014, יהיה זכאי לחלף השתלמות החל מיום 01.01.2017, לאחר צבר ותק של 3 שנים.

ארגוני סיוע

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

גורמי ממשל

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

חקיקה ונהלים

תודות