שורה 72: שורה 72:
 
==תהליך מימוש הזכות==
 
==תהליך מימוש הזכות==
 
* יש למלא [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7803.pdf טופס השלמת מידע לתשלום תוספת בגין בן או בת זוג או ילדיו של המבקש] בעת [[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|הגשת התביעה לקצבת נכות]] (בנוסף לטופס התביעה).
 
* יש למלא [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7803.pdf טופס השלמת מידע לתשלום תוספת בגין בן או בת זוג או ילדיו של המבקש] בעת [[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|הגשת התביעה לקצבת נכות]] (בנוסף לטופס התביעה).
* אם מגישים את הבקשה לתשלום התוספת בנפרד מהתביעה העיקרית, חשוב להגיש אותה בתוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות, שכן ניתן לקבל את התשלום רק עד 12 חודשים רטרואקטיבית ממועד הגשת הבקשה לתוספת.
 
 
* התוספת תשולם לזכאים כחלק מקצבת הנכות שהם מקבלים.
 
* התוספת תשולם לזכאים כחלק מקצבת הנכות שהם מקבלים.
 
* אם בן/בת הזוג מעוניין לקבל את התוספת ישירות לחשבון הבנק שלו, עליו למלא ולהגיש [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t3296.pdf טופס תביעה לתשלום תוספת תלויים לידי בן/בת זוג לזכאי קצבת נכות].
 
* אם בן/בת הזוג מעוניין לקבל את התוספת ישירות לחשבון הבנק שלו, עליו למלא ולהגיש [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t3296.pdf טופס תביעה לתשלום תוספת תלויים לידי בן/בת זוג לזכאי קצבת נכות].
 
* כלל התהליך לקבלת קצבת נכות כללית מתואר בתרשים הבא:
 
* כלל התהליך לקבלת קצבת נכות כללית מתואר בתרשים הבא:
 
{{תרשים זרימה/קצבת נכות כללית}}
 
{{תרשים זרימה/קצבת נכות כללית}}
 +
 +
== חשוב לדעת ==
 +
* אם מגישים את הבקשה לתשלום התוספת בנפרד מהתביעה העיקרית לקצבת נכות, חשוב להגיש אותה בתוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות, שכן ניתן לקבל את התשלום רק עד 12 חודשים רטרואקטיבית ממועד הגשת הבקשה לתוספת.
  
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>

גרסה מ־13:11, 12 במרץ 2019

הקדמה:

תוספת תלויים משולמת עבור בני זוג וילדים של מקבלי קצבת נכות כללית בהתאם לכללי הזכאות
התוספת משולמת עבור בן/בת זוג שהכנסתו אינה עולה על 6,014 ש"ח ברוטו (נכון ל-2020) והוא אינו מקבל קצבה אחרת
למידע על התוספת לבני זוג וילדים באתר המוסד לביטוח לאומי

תוספת תלויים היא תוספת המשולמת עבור בני זוג וילדים של מקבלי קצבת נכות כללית, בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים בהמשך.

 • תוספת בשיעור מלא משולמת במקרים האלה:
  • מקבל קצבה שנקבעה לו דרגת אי כושר מלאה (בשיעור 100% או 75%).
  • מקבל קצבה שנקבעה לו דרגת אי כושר חלקית (בשיעור 74%, 65% או 60%), והוא עובד ומשתכר מעל 21% מהשכר הממוצע - מעל 2,216 ש"ח ברוטו נכון ל-2020.
 • תוספת חלקית משולמת, בהתאם לחלקיות הדרגה, למקבל קצבה שנקבעה לו דרגת אי כושר חלקית (60%, 65% או 74%) והוא אינו עובד, או שהוא עובד ומשתכר פחות מ- 2,216 ש"ח (נכון ל-2020).
דוגמה
 • אדם שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 60% והוא זכאי לתוספת תלויים עבור בת זוג וילד:
  • אם הוא אינו עובד, הוא יהיה זכאי לתוספת בשיעור של 60% מסכום התוספת המלאה עבור בת זוג וילד.
  • אם הוא החל לעבוד ולהשתכר 2,000 ש"ח ברוטו, הוא עדיין יהיה זכאי לתוספת בשיעור של 60%.
  • אם הוא החל לעבוד ולהשתכר 3,000 ש"ח ברוטו, הוא יהיה זכאי לתוספת עבור בת זוג וילד בשיעור המלא.

מי זכאי?

 • מקבל קצבת נכות כללית שיש בו תלויים:
  • הורה לילדים יקבל תוספת עבור שני הילדים הראשונים.
  • אם הכנסת בן/בת הזוג של מקבל הקצבה אינה עולה על 6,014 ש"ח ברוטו (נכון ל-2020) ובן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת, תשולם תוספת עבור בן/בת הזוג.
דוגמה
 • מקבל קצבת נכות בשיעור של 74% (2,242 ש"ח), נשוי עם 3 ילדים.
 • הוא עובד ומשתכר 2,716 ש"ח ברוטו.
 • בת הזוג שלו משתכרת מעל ל- 6,014 ש"ח ברוטו, ולכן הוא זכאי לתוספת תלויים רק עבור שני ילדים.
 • היות שהוא משתכר בעבודה מעל ל-2,216 ש"ח, התוספת לילדים היא בשיעור המלא - 1,909 ש"ח (2 X‏ 954).
 • עקרת בית המקבלת קצבת נכות כללית זכאית לתוספת עבור הילדים, אך אינה זכאית לתוספת עבור בן זוגה.
 • בני זוג מאותו מין נחשבים כ"בני זוג" לעניין זה, ויהיו זכאים לתוספת אם הם עומדים בשאר התנאים.
 • במקרה ששני הורים זכאים לקצבת נכות, התוספת עבור הילדים תשולם לאחד מהם. אם ההורים הזכאים לקצבת נכות הם גרושים, התוספת תשולם להורה שהילדים בחזקתו.

שיעורי התוספת (נכון ל-2020)

דרגה סכום התוספת עבור כל ילד (עד 2 ילדים) סכום התוספת עבור בת/בן זוג
מלאה 954 ש"ח 1,192 ש"ח
74% 706 ש"ח 882 ש"ח
65% 620 ש"ח 775 ש"ח
60% 573 ש"ח 715 ש"ח

הפחתה בשל הכנסות שלא מעבודה

 • למקבלי תוספת תלויים שיש להם הכנסות שלא מעבודה יופחתו סכומי ההכנסות מתוספת התלויים. בכל מקרה, הקצבה שתשולם לאחר ההפחתה תהיה לפחות בסכום קצבה מלאה ליחיד.
 • הכנסות שלא מעבודה הן, למשל: פנסיה, מלגה (כולל מלגה לאברך), הכנסה מרכוש, רווחים מהשקעות, קצבה אחרת מהמוסד לביטוח לאומי או מכל גורם שהוא, כולל דמי מזונות שמשולמים עבור מקבלת הקצבה (דמי מזונות שמשולמים לה עבור ילדיה לא יופחתו מתוספת התלויים שהיא מקבלת עבור הילדים).
דוגמה
 • מקבלת קצבת נכות מלאה (שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "[" ש"ח) זכאית לתוספת עבור שני ילדים (1,908 ש"ח).
 • סכום הקצבה עם התוספת עבור הילדים - שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "[" ש"ח.
 • כמו כן, היא מקבלת דמי מזונות (לא עבור הילדים) בסך 1,000 ש"ח בחודש.
 • דמי המזונות יופחתו מתוספת התלויים, ולכן התוספת שתקבל תהיה בסך 908 ש"ח.
 • סכום הקצבה שתקבל (קצבה מלאה ליחיד עם התוספת המופחתת) יהיה שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "[" ש"ח.
דוגמה
 • מקבל קצבת נכות מלאה (שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "[" ש"ח) זכאי לתוספת עבור בת זוגו (1,192 ש"ח).
 • סכום הקצבה עם התוספת עבור בת הזוג - שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "[" ש"ח.
 • יש בבעלותו דירה שהוא משכיר תמורת 2,000 ש"ח בחודש.
 • הסכום שינוכה מהקצבה בגין ההכנסות מהדירה יהיה 1,192 ש"ח, כך שהקצבה שתשולם לאחר ההפחתה תהיה לפחות בסכום הקצבה המלאה שהוא מקבל כיחיד.

תהליך מימוש הזכות

טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.

חשוב לדעת

 • אם מגישים את הבקשה לתשלום התוספת בנפרד מהתביעה העיקרית לקצבת נכות, חשוב להגיש אותה בתוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות, שכן ניתן לקבל את התשלום רק עד 12 חודשים רטרואקטיבית ממועד הגשת הבקשה לתוספת.

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים