מ (עידו מירז העביר את הדף חדש:תושב חוזר ל־תושב חוזר בלי להשאיר הפניה)
(הגשת בקשה לתושב חוזר (חידוש תושבות))
שורה 21: שורה 21:
 
:* '''סיום מרכז החיים בחו"ל''' - על המבקש להוכיח שסיים את מרכז חייו בחו"ל. הפעולות הבאות עשויות להוות ראיות לסיום מרכז החיים בחו"ל: מכירת נכסים, הפסקת ביטוחים, סיום עבודה, ויתור על האזרחות הזרה וכד'.
 
:* '''סיום מרכז החיים בחו"ל''' - על המבקש להוכיח שסיים את מרכז חייו בחו"ל. הפעולות הבאות עשויות להוות ראיות לסיום מרכז החיים בחו"ל: מכירת נכסים, הפסקת ביטוחים, סיום עבודה, ויתור על האזרחות הזרה וכד'.
 
:* '''העברת מרכז חיים לישראל''' - על המבקש להוכיח שהעביר את מרכז חייו לישראל. הפעולות הבאות עשויות להוות ראיות להעברת מרכז החיים לישראל: משלוח חפצים לישראל, שכירת דירה, חוזה העסקה, רישום ילדים לבית הספר וכד'.
 
:* '''העברת מרכז חיים לישראל''' - על המבקש להוכיח שהעביר את מרכז חייו לישראל. הפעולות הבאות עשויות להוות ראיות להעברת מרכז החיים לישראל: משלוח חפצים לישראל, שכירת דירה, חוזה העסקה, רישום ילדים לבית הספר וכד'.
 +
* דוגמאות למסמכים רלוונטיים:
 +
::* אישור תושב חוזר ממשרד הקליטה
 +
::* אישור על הבאת מכולה
 +
::* אישור על רישום ילדים במערכת החינוך בארץ
 +
::* אישור על שכירת / קניית דירה
 +
::* חוזה עבודה
 +
::* אישור על פתיחת חשבון בנק
 +
::* כל מסמך נוסף המוכיח כי מרכז חייו של התושב החוזר הוא בישראל.
 
* את השאלון יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים (לאיתור הסניף הקרוב למקום המגורים [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx לחצו כאן]).
 
* את השאלון יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים (לאיתור הסניף הקרוב למקום המגורים [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx לחצו כאן]).
 
* המוסד לביטוח לאומי יבחן את התושבות בהתאם לשאלון ולמסמכים שנמסרו, ובדיקות נוספות לפי הצורך.
 
* המוסד לביטוח לאומי יבחן את התושבות בהתאם לשאלון ולמסמכים שנמסרו, ובדיקות נוספות לפי הצורך.

גרסה מ־08:10, 9 באפריל 2013

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

תושב חוזר הוא אדם שחידש את תושבותו לאחר שחדל להיות תושב ישראל בשל מגורים בחו"ל
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


תושב חוזר הוא תושב ישראל שעבר להתגורר בחו"ל, הפסיק להיות תושב ישראל, חזר לארץ, כדי להתגורר בה, וקיבל מעמד של תושב חוזר על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

הגשת בקשה לתושב חוזר (חידוש תושבות)

 • סיום מרכז החיים בחו"ל - על המבקש להוכיח שסיים את מרכז חייו בחו"ל. הפעולות הבאות עשויות להוות ראיות לסיום מרכז החיים בחו"ל: מכירת נכסים, הפסקת ביטוחים, סיום עבודה, ויתור על האזרחות הזרה וכד'.
 • העברת מרכז חיים לישראל - על המבקש להוכיח שהעביר את מרכז חייו לישראל. הפעולות הבאות עשויות להוות ראיות להעברת מרכז החיים לישראל: משלוח חפצים לישראל, שכירת דירה, חוזה העסקה, רישום ילדים לבית הספר וכד'.
 • דוגמאות למסמכים רלוונטיים:
 • אישור תושב חוזר ממשרד הקליטה
 • אישור על הבאת מכולה
 • אישור על רישום ילדים במערכת החינוך בארץ
 • אישור על שכירת / קניית דירה
 • חוזה עבודה
 • אישור על פתיחת חשבון בנק
 • כל מסמך נוסף המוכיח כי מרכז חייו של התושב החוזר הוא בישראל.
 • את השאלון יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים (לאיתור הסניף הקרוב למקום המגורים לחצו כאן).
 • המוסד לביטוח לאומי יבחן את התושבות בהתאם לשאלון ולמסמכים שנמסרו, ובדיקות נוספות לפי הצורך.

הכרה כתושב חוזר על-ידי משרד הקליטה

 • מי שהוכר על-ידי המשרד לקליטת עלייה כ"תושב חוזר במסלול זכאות 5 ומעלה" (מי ששהה בחו"ל לפחות 5 שנים), או כקטין חוזר או כאזרח עולה יכול לבצע את הפעולות הבאות כבר בביקור הראשון במשרד לקליטת העלייה:
 • להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי להכרה כתושב.
 • להירשם לקופת חולים לפי בחירתו.
 • למלא ולהגיש תביעה לקצבת ילדים (אם יש לו ילדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים).
 • מי שחזר לארץ לאחר תקופה של שנתיים בחו"ל ופחות מחמש שנים, ולא איבד את מעמדו כתושב ישראל יוכל למלא טופס תביעה לקבלת קצבת ילדים בלבד (אם יש לו ילדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים).

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי