מ
שורה 59: שורה 59:
 
{{מושג/ראו גם  
 
{{מושג/ראו גם  
 
| [[ביטוח בריאות]]
 
| [[ביטוח בריאות]]
 +
| [[תושבים חוזרים]]
 
| [[נקודות זיכוי ממס הכנסה לתושב ישראל]]
 
| [[נקודות זיכוי ממס הכנסה לתושב ישראל]]
 
| [[דמי קבורה לתושב ישראל שנפטר בחו"ל]]   
 
| [[דמי קבורה לתושב ישראל שנפטר בחו"ל]]   

גרסה מ־08:02, 9 באפריל 2013

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

כדי להחשב כתושב יש להחזיק באשרת שהייה המקנה תושבות ולהראות כי מרכז החיים נמצא בישראל
אדם הנמצא בחו"ל עדיין יכול להחשב כתושב ישראל
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תבנית:מושג/סיום הקדמה

 • ההגדרה לעניין תושבות שונה בין חוק אחד למשנהו ולעתים אינה מפורטת דיה בחוק (לדוגמה, חוק הביטוח הלאומי אינו מגדיר מיהו תושב).
 • פעמים רבות הנושא מובא לבית משפט לצורך הכרעה במחלוקות ספציפיות בין אזרחים לבין רשויות, כגון המוסד לביטוח לאומי ורשויות המס.

תנאים להכרה כתושב ישראל

 • על מנת שאדם ייחשב כתושב ישראל עליו לעמוד בשני תנאים:
 1. עליו להחזיק באשרת שהייה חוקית בישראל המקנה תושבות (אזרחות ישראלית, אשרת ישיבת קבע וכד').
 2. עליו לעמוד במבחן "מרכז החיים", כלומר להראות שמרכז חייו הוא בישראל.

מרכז החיים

 • השאלה מהו מרכז החיים של אדם נבחנת באמצעות שני מבחנים:
 1. מבחן אובייקטיבי - מקום המגורים בפועל הוא בישראל.
 2. מבחן סובייקטיבי - האדם תופס את ישראל כמרכז חייו.
 • ככל שהזיקה לישראל משמעותית ומבוססת יותר, כך קל יותר להראות שמרכז החיים הוא בישראל.
 • דוגמאות לקשרים המבססים את הזיקה לישראל:
  • מקום המגורים הקבוע של האדם נמצא בישראל.
  • מקום המגורים הקבוע של המשפחה נמצא בישראל.
  • המקום בו מתחנכים הילדים נמצא בישראל.
  • מקום העבודה העיקרי נמצא בישראל.

תושב ישראל השוהה בחו"ל

 • אדם יכול להמשיך ולהיחשב כתושב ישראל, גם אם הוא שוהה בחו"ל, ובלבד ששהותו בחו"ל היא זמנית (לצורך לימודים, טיול, עבודה וכו'), וכל עוד מרכז חייו ממשיך להיות בישראל.
 • המוסד לביטוח לאומי מכיר, בדרך כלל, באדם כתושב ישראל במשך 5 השנים הראשונות ליציאתו מהארץ.
 • לאחר 5 שנים האדם מתבקש להוכיח ששהותו בחו"ל עדיין זמנית, ושמרכז החיים שלו ממשיך להיות בישראל. לשם כך עליו למלא שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל ולצרף אליו הוכחות.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לבחון את תושבותו של אדם גם לפני שמלאו 5 שנים לשהותו בחו"ל.
 • דוגמאות למקרים בהם תיבחן התושבות גם בטרם חלפו 5 שנים מאז היציאה מישראל:
  • פנייה למוסד לביטוח לאומי ביוזמת האדם עצמו, המבקש להוכיח שמרכז חייו עבר לחו"ל.
  • כשיש בידי המוסד לביטוח לאומי מידע, שממנו עולה לכאורה, שהאדם חדל להיות תושב ישראל, גם לפני שחלפו 5 שנים ממועד יציאתו מהארץ.
 • תושב ישראל השוהה בחו"ל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי גם בתקופת שהותו בחו"ל.
 • פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל, עלול לשלול את הזכאות לקבלת שירותים רפואיים למספר חודשים.

חידוש תושבות (תושב חוזר)

 • אדם שחידש את תושבותו לאחר שהפסיק להיות תושב ישראל בשל מגורים בחו"ל הנו תושב חוזר. למידע נוסף ראו תושב חוזר.

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

 • תושב בויקיפדיה ישראל.

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי