הפורטל עוסק בזכויות המשתמשים בתחבורה הציבורית בישראל.

התחבורה הציבורית בישראל מחויבת למנוע אפליה באספקת שירותיה, ולהנגיש אותם לקבוצות אוכלוסייה שונות. בנוסף, קיימים גם פטורים מתשלום והנחות במחיר הנסיעה לקבוצות אוכלוסייה.

פורטל זה מרכז את ההנחות וההטבות הניתנות לאוכלוסיות שונות בתחבורה הציבורית וכן את זכויותיהם השונות של המשתמשים בה.


גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים