מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
מ (החלפת טקסט – "([א-ת]-) ([0-9])" ב־"$1$2")
 
(15 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  דייר המתגורר ב[[דיור ציבורי]] זכאי לתיקון הליקויים בדירתו על-ידי ה[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]]
+
| מידע  =  דייר המתגורר ב[[דיור ציבורי]] זכאי לתיקון ליקויים בדירתו על-ידי ה[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]]
| מידע2 = על הדייר להשתתף באחוז מסוים מעלות תיקון הליקויים
+
| מידע2 = על הדייר להשתתף באחוז מסוים מעלות התיקון
| חשוב  =  החברה המאכלסת חייבת להשיב לפניה לתיקון הליקוי בתוך 30 יום, להתחיל בטיפול בליקוי לא יאוחר מ- 60 יום מיום הפניה, ולסיים בזמן סביר
+
| חשוב  =  החברה המאכלסת חייבת להשיב לבקשה לתיקון הליקוי בתוך 30 יום, להתחיל בטיפול בליקוי לא יאוחר מ-60 יום מיום הפנייה, ולסיים בזמן סביר
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
| איסור  = לא יתוקנו פריטים שהליקוי בהם בוצע בזדון על ידי הדייר, שנגרם משימוש לא סביר או מביצוע שינוי, הוספה או תיקון על ידי הדייר בלי שקיבל מראש ובכתב אישור מן החברה לביצועו
+
| איסור  = לא יתוקנו פריטים שהליקוי בהם בוצע בזדון על ידי הדייר, שנגרם משימוש לא סביר או מביצוע שינוי, הוספה או תיקון על-ידי הדייר מבלי שקיבל מראש ובכתב אישור לביצועו
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/madrich_lezchuyot_hadayyar_bashikun_hatsiburi.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/Guides/public_housing_rights אתר השירותים והמידע הממשלתי]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 24: שורה 24:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
 
+
דייר המתגורר בדיור ציבורי זכאי לתיקון ליקויים המתגלים בדירתו על-ידי החברה המאכלסת.
דייר המתגורר בדיור ציבורי זכאי לתיקון ליקויים המתגלים בדירתו על-ידי החברה האחראית לאיכלוסו.
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
<!-- כאן יש להכניס פירוט לגבי הזכאים לקבלת הזכות. -->
+
* כל דייר ב[[דיור ציבורי|דיור הציבורי]] שבפריטים בדירתו קיים ליקוי שחובה לתקנו, ולא ניתן לעשות בהם שימוש סביר.
* כל דייר ב[[דיור ציבורי|דיור הציבורי]] שבדירתו קיים ליקוי שחובה לתקנו, ולא ניתן לעשות בהם שימוש סביר.
 
  
 
==סוגי הליקויים שיש לתקן==
 
==סוגי הליקויים שיש לתקן==
שורה 45: שורה 43:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* יש לפנות '''למוקד הטלפוני''' של ה[[חברות מאכלסות|חברות המאכלסות]] בבקשה לביצוע התיקון:
+
* יש לפנות אל ה[[חברות מאכלסות|חברות המאכלסות]] בבקשה לביצוע התיקון.
{| class="wikitable"
+
* לפרטי יצירת קשר עם החברות המאכלסות, ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/General/contact_districts_housing_assistance אתר השירותים והמידע הממשלתי] (בטבלה בהמשך הדף).
|-
+
* על החברה המאכלסת לענות לבקשה של הדייר בתוך 30 ימים מיום קבלת הפנייה.  
! החברה!! מוקד טלפוני  
+
* לפני ביצוע התיקון החברה תפרט לדייר לגבי:
|-
+
** סוג הליקויים
| [http://www.heled.org/Default.asp?Page=Assets חלד] || 03-9311545 בכל יום בין השעות 08:00-15:00.
+
** עלות תיקונם
|-
+
** שיעור ההשתתפות העצמית של הדייר (באחוזים)
| [http://www.halamish.org/BRPortal/br/P100.jsp חלמיש] || 03-5159402
+
** סכום ההשתתפות העצמית שעל הדייר לשלם
|-
+
* על החברה המאכלסת להתחיל בתיקון הפריטים החייבים בתיקון, ולא יאוחר מ-60 יום ממועד הדיווח על הצורך בתיקון. כמו כן עליה לסיים את התיקון במהלך זמן סביר, זאת בתנאי ששוכר הדירה שילם את סכום ההשתתפות העצמית שנקבע לגבי אותו תיקון.  
| [http://www.amigour.co.il/content2.php?actions=show&id=3243&r_id=3241 עמיגור] || 03-6930204 (משרד ראשי)
+
* החברה המאכלסת לא תתקן פריטים שהליקוי בהם בוצע בזדון על ידי הדייר או נובע משימוש לא סביר או מביצוע שינוי, הוספה או תיקון על ידי הדייר בלי שקיבל מראש ובכתב אישור מהחברה לביצועו.
|-
 
| עמידר|| 6266*
 
|-
 
| פרזות || 02-5388141
 
|-
 
| [http://www.shikmona.co.il/?contact שקמונה] || 04-8672504
 
|-
 
| משרד הבינוי והשיכון || 02-5847211
 
|}
 
* סעיף 2(ב) ל[[חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי]] קובע כי על החברה המאכלסת לענות לכל פנייה של הדייר בתוך 30 ימים מיום קבלת הפנייה.  
 
* על החברה המאכלסת להתחיל בתיקון הפריטים החייבים בתיקון, ולא יאוחר מ-60 יום מן הדיווח על הצורך בתיקון. כמו כן עליה לסיים את התיקון במהלך זמן סביר.  
 
* החברה המאכלסת לא תתקן פריטים שהליקוי בהם בוצע בזדון על ידי הדייר או נובע משימוש לא סביר או מביצוע שינוי, הוספה או תיקון על ידי הדייר בלי שקיבל מראש ובכתב אישור מן החברה לביצועו.
 
  
 
===השתתפות עצמית של הדייר במימון התיקונים===
 
===השתתפות עצמית של הדייר במימון התיקונים===
שורה 73: שורה 59:
 
** '''שוכר דירה במסלול שכר דירה חופשי''' - מי ששוכר דירה במסלול שכר דירה חופשי ישתתף ב-25% מעלות התיקון (בהתקנת דודי שמש – 10%).
 
** '''שוכר דירה במסלול שכר דירה חופשי''' - מי ששוכר דירה במסלול שכר דירה חופשי ישתתף ב-25% מעלות התיקון (בהתקנת דודי שמש – 10%).
 
** '''כל שוכר אחר''' - כל שוכר אחר ישתתף ב-10% מעלות התיקון.  
 
** '''כל שוכר אחר''' - כל שוכר אחר ישתתף ב-10% מעלות התיקון.  
* '''עלות התיקונים''' המרבית לכל פריט (שממנו מחשבים את חלקו של הדייר) מצוינת בתקנות החוק, ואפשר לקבל נתונים אלה בחברות המאכלסות.
+
* '''עלות התיקונים''' המירבית לכל פריט (שממנו מחשבים את חלקו של הדייר) מצוינת בתקנות, וניתן לקבל את הפרטים מהחברות המאכלסות.
 
 
==ליקויים שאין חובה לתקנם==
 
* אם נוצר צורך לתקן פריט שאינו כלול ברשימת הליקויים הנ"ל,  '''יש לפנות אל [[ועדת חריגים לתיקון ליקויים בדירה בשיכון הציבורי]] של משרד הבינוי והשיכון באמצעות ה[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]]'''.
 
* הועדה תדון בפניה ותכריע האם לאשר או לדחות את הבקשה.
 
* ועדת החריגים דנה בתיקון ובהחלפה בעיקר של הפריטים הבאים: אסלה, כיורים, ארון מטבח, שיש, דלתות בשירותים, שמשות ותיקון תריסים.
 
* ועדת החריגים תידון רק בדיירים העונים לקריטריונים הבאים (וזאת בתנאי שהפריט שבגינו מבוקש התיקון טופל לפני יותר מ-13 שנים):
 
** מתקיימים מקצבאות קיום ([[גמלת הבטחת הכנסה|קצבת הבטחת הכנסה]], [[קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי]], [[קצבת זיקנה]] עם [[תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה]] או [[קצבת שאירים]] עם [[תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים]]) שמשפחתם מונה 9 נפשות או יותר ואוכלסו בדירה לפני 8 שנים ויותר.
 
** מתקיימים מקצבאות קיום שמשפחתם מונה 6–8 נפשות ואוכלסו בדירה לפני 10 שנים ויותר.
 
** [[משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)]] המתקיימות מקצבאות קיום שאוכלסו בדירה לפני 10 שנים ויותר.
 
** משפחות המתקיימות מקצבאות קיום שבהן אחד מבני המשפחה נכה בעל [[קביעת דרגת אי כושר השתכרות|דרגת אי כושר השתכרות יציבה של מעל 75%]] לפי אישור ביטוח לאומי, ואוכלסו בדירה לפני 8 שנים ויותר.
 
** משפחות שבהן אחד מבני המשפחה סובל ממגבלות רפואיות קשות, ואוכלסו בדירה לפני 8 שנים ויותר.
 
** [[זיקנה והזדקנות|קשישים]] המתקיימים מקצבאות קיום מעל גיל 75, ואוכלסו בדירה לפני 8 שנים ויותר.
 
** [[אנשים עם מוגבלויות|נכים]] הרתוקים לכיסאות גלגלים, שאוכלסו בדירה לפני 8 שנים ויותר.
 
* '''הדייר חייב להשתתף ב-5%''' מעלות התיקונים.
 
  
 +
== פנייה לוועדת חריגים ==
 +
* אם נוצר צורך לתקן ליקוי שחורג מהתחזוקה השוטפת ואינו נכלל בין סוגי הליקויים שצויינו לפני כן, יש לפנות לוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון באמצעות ה[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]].
 +
* למידע נוסף ראו [[ועדת חריגים לתיקון ליקויים בדירה בשיכון הציבורי]].
 
<!--
 
<!--
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
-->
 
-->
  
== פסקי דין ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* [[דיור ושיכון/פסקי דין#דיור ציבורי|לערך מורחב בנושא פסקי דין בדיור הציבורי]].
 
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
* לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בדיור הציבורי ראו [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע]].
+
{{הטמעת כותרת|דיור ושיכון#ארגוני סיוע}}
 
 
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [[משרד הבינוי והשיכון]]
+
* [[משרד הבינוי והשיכון]]  
* [[המשרד לקליטת העלייה]] - דיור ציבורי לעולים חדשים
+
== פסקי דין ==
 
+
{{הטמעת כותרת|דיור ציבורי#פסקי דין}}
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [[חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי]]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/132_001.htm חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי]
*[http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Kvatzim/2260_TakanotZhuyot.doc תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשס"א - 2000]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/132_002.htm תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשס"א-2000]  
* [[חוק הגנת הדייר]]
 
<!--
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
== מקורות ==
+
{{הטמעת כותרת|דיור ציבורי#הרחבות ופרסומים}}
-->
 
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 = 19.01.2011, Ynet: [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4015519,00.html '''תביעות פיצוי בגין תחזוקה לקויה בדיור הציבורי''']
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
שורה 125: שורה 88:
 
[[קטגוריה:דיור ציבורי]]
 
[[קטגוריה:דיור ציבורי]]
 
[[קטגוריה:שכירות]]
 
[[קטגוריה:שכירות]]
 +
[[ar:إصلاحات في المسكن الشعبي]]

גרסה אחרונה מ־16:58, 16 באוגוסט 2019

הקדמה:

דייר המתגורר בדיור ציבורי זכאי לתיקון ליקויים בדירתו על-ידי החברה המאכלסת
על הדייר להשתתף באחוז מסוים מעלות התיקון
החברה המאכלסת חייבת להשיב לבקשה לתיקון הליקוי בתוך 30 יום, להתחיל בטיפול בליקוי לא יאוחר מ-60 יום מיום הפנייה, ולסיים בזמן סביר
לא יתוקנו פריטים שהליקוי בהם בוצע בזדון על ידי הדייר, שנגרם משימוש לא סביר או מביצוע שינוי, הוספה או תיקון על-ידי הדייר מבלי שקיבל מראש ובכתב אישור לביצועו


דייר המתגורר בדיור ציבורי זכאי לתיקון ליקויים המתגלים בדירתו על-ידי החברה המאכלסת.

מי זכאי?

 • כל דייר בדיור הציבורי שבפריטים בדירתו קיים ליקוי שחובה לתקנו, ולא ניתן לעשות בהם שימוש סביר.

סוגי הליקויים שיש לתקן

 • צנרת מים קרים וחמים.
 • צנרת ביוב (לא כולל סתימות).
 • דוד חימום - חשמל או דוד שמש, כולל קולטים. החברה המאכלסת אינה אחראית על החלפת דוד חשמל בדוד שמש.
 • לוח חשמל.
 • חיווט חשמל.
 • דלת כניסה.
 • חלון חיצוני – נעילה לא תקינה או חלון לא יציב (לא כולל שמשות ולא כולל איטום חלונות).
 • מרצפות פגומות, שבורות, שקועות או חסרות.
 • אריחים בקירות או ברצפת חדרי רחצה ושירותים פגומים או חסרים.
 • איטום סדקים ומרווחים בין כיור מטבח לשיש, בין החרסינה לבין משטח השיש או מרצפות.
 • איטום סדקים ותיקונם בגג ובקירות.
 • פגמים ביציבות מעקות, סורגים מסתורי כביסה, מחיצות ודלתות פנימיות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל החברות המאכלסות בבקשה לביצוע התיקון.
 • לפרטי יצירת קשר עם החברות המאכלסות, ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי (בטבלה בהמשך הדף).
 • על החברה המאכלסת לענות לבקשה של הדייר בתוך 30 ימים מיום קבלת הפנייה.
 • לפני ביצוע התיקון החברה תפרט לדייר לגבי:
  • סוג הליקויים
  • עלות תיקונם
  • שיעור ההשתתפות העצמית של הדייר (באחוזים)
  • סכום ההשתתפות העצמית שעל הדייר לשלם
 • על החברה המאכלסת להתחיל בתיקון הפריטים החייבים בתיקון, ולא יאוחר מ-60 יום ממועד הדיווח על הצורך בתיקון. כמו כן עליה לסיים את התיקון במהלך זמן סביר, זאת בתנאי ששוכר הדירה שילם את סכום ההשתתפות העצמית שנקבע לגבי אותו תיקון.
 • החברה המאכלסת לא תתקן פריטים שהליקוי בהם בוצע בזדון על ידי הדייר או נובע משימוש לא סביר או מביצוע שינוי, הוספה או תיקון על ידי הדייר בלי שקיבל מראש ובכתב אישור מהחברה לביצועו.

השתתפות עצמית של הדייר במימון התיקונים

 • הדייר חייב להשתתף במימון התיקונים בדירתו באופן הבא:
  • קצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי - מי שמתקיים מקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי ישתתף ב-5% מעלות התיקון.
  • שוכר דירה במסלול שכר דירה חופשי - מי ששוכר דירה במסלול שכר דירה חופשי ישתתף ב-25% מעלות התיקון (בהתקנת דודי שמש – 10%).
  • כל שוכר אחר - כל שוכר אחר ישתתף ב-10% מעלות התיקון.
 • עלות התיקונים המירבית לכל פריט (שממנו מחשבים את חלקו של הדייר) מצוינת בתקנות, וניתן לקבל את הפרטים מהחברות המאכלסות.

פנייה לוועדת חריגים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים