הקדמה:

דייר המתגורר בדיור ציבורי זכאי לתיקון הליקויים בדירתו על-ידי החברה המאכלסת
על הדייר להשתתף באחוז מסוים מעלות תיקון הליקויים
החברה המאכלסת חייבת להשיב לפניה לתיקון הליקוי בתוך 30 יום, להתחיל בטיפול בליקוי לא יאוחר מ- 60 יום מיום הפניה, ולסיים בזמן סביר
לא יתוקנו פריטים שהליקוי בהם בוצע בזדון על ידי הדייר, שנגרם משימוש לא סביר או מביצוע שינוי, הוספה או תיקון על ידי הדייר בלי שקיבל מראש ובכתב אישור מן החברה לביצועו
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


דייר המתגורר בדיור ציבורי זכאי לתיקון ליקויים המתגלים בדירתו על-ידי החברה האחראית לאיכלוסו.

מי זכאי?

 • כל דייר בדיור הציבורי שבדירתו קיים ליקוי שחובה לתקנו, ולא ניתן לעשות בהם שימוש סביר.

סוגי הליקויים שיש לתקן

 • צנרת מים קרים וחמים.
 • צנרת ביוב (לא כולל סתימות).
 • דוד חימום - חשמל או דוד שמש, כולל קולטים. החברה המאכלסת אינה אחראית על החלפת דוד חשמל בדוד שמש.
 • לוח חשמל.
 • חיווט חשמל.
 • דלת כניסה.
 • חלון חיצוני – נעילה לא תקינה או חלון לא יציב (לא כולל שמשות ולא כולל איטום חלונות).
 • מרצפות פגומות, שבורות, שקועות או חסרות.
 • אריחים בקירות או ברצפת חדרי רחצה ושירותים פגומים או חסרים.
 • איטום סדקים ומרווחים בין כיור מטבח לשיש, בין החרסינה לבין משטח השיש או מרצפות.
 • איטום סדקים ותיקונם בגג ובקירות.
 • פגמים ביציבות מעקות, סורגים מסתורי כביסה, מחיצות ודלתות פנימיות.

תהליך מימוש הזכות

החברה מוקד טלפוני
חלד 03-9311545 בכל יום בין השעות 08:00-15:00.
חלמיש 03-5159402
עמיגור 03-6930204 (משרד ראשי)
עמידר 6266*
פרזות 02-5388141
שקמונה 04-8672504
משרד הבינוי והשיכון 02-5847211
 • סעיף 2(ב) לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי קובע כי על החברה המאכלסת לענות לכל פנייה של הדייר בתוך 30 ימים מיום קבלת הפנייה.
 • על החברה המאכלסת להתחיל בתיקון הפריטים החייבים בתיקון, ולא יאוחר מ-60 יום מן הדיווח על הצורך בתיקון. כמו כן עליה לסיים את התיקון במהלך זמן סביר.
 • החברה המאכלסת לא תתקן פריטים שהליקוי בהם בוצע בזדון על ידי הדייר או נובע משימוש לא סביר או מביצוע שינוי, הוספה או תיקון על ידי הדייר בלי שקיבל מראש ובכתב אישור מן החברה לביצועו.

השתתפות עצמית של הדייר במימון התיקונים

 • הדייר חייב להשתתף במימון התיקונים בדירתו באופן הבא:
  • קצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי - מי שמתקיים מקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי ישתתף ב-5% מעלות התיקון.
  • שוכר דירה במסלול שכר דירה חופשי - מי ששוכר דירה במסלול שכר דירה חופשי ישתתף ב-25% מעלות התיקון (בהתקנת דודי שמש – 10%).
  • כל שוכר אחר - כל שוכר אחר ישתתף ב-10% מעלות התיקון.
 • עלות התיקונים המרבית לכל פריט (שממנו מחשבים את חלקו של הדייר) מצוינת בתקנות החוק, ואפשר לקבל נתונים אלה בחברות המאכלסות.

ליקויים שאין חובה לתקנם


פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים