שורה 61: שורה 61:
 
{{חוק/תיקון מיון}}
 
{{חוק/תיקון מיון}}
 
[[קטגוריה:חוקים]]
 
[[קטגוריה:חוקים]]
 +
[[קטגוריה:זכויות עובדים זרים]]
 +
[[קטגוריה:עובדים זרים]]

גרסה מ־12:22, 22 במאי 2011

תבנית:חוק/תחילת טור ימני ב- 16/5/2011 התקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק הכניסה לישראל, אשר קובע כי שר הפנים יוכל לקבוע את מספר המעסיקים שעובדים זרים בתחום הסיעוד יהיו רשאים לעבור ביניהם וכן את האזור הגיאוגרפי בו יורשו עובדים אילו לעסוק. עוד קובע החוק שבאשרה וברישיון הישיבה של העובד הזר יצוין תחום העיסוק של מקבל הרישיון. עובד שלא יועסק מעל 90 יום בתחום העיסוק תבוטל האשרה ורישיון הישיבה שלו. תיקון החוק מבקש לטפל בתופעה של נטישת מטופלים סיעודיים בפריפריה על ידי מטפליהם לטובת הזדמנויות העסקה במרכז המדינה. תיקון החוק זכה לכינוי "חוק הכבילה" ע"י ארגוני סיוע לעובדים זרים מאחר והחלתו צפויה "לכבול" את העובד הזר בתחום הסיעוד למעסיקו, גם אם העובד הזר מבקש לעבור למעסיק אחר מכל סיבה שהיא.

בשנת 2006, פסל בג”צ (בג"צ 4542/02 קו לעובד ואח' נ' ממשלת ישראל ואח') את "חוק הכבילה" בגרסתו הקודמת (החלטות ממשלה אשר קבעו כי עובד המגיע לישראל יועסק בידי המעסיק המסוים שהזמינו), וקבע כי 'הסדר הכבילה' הכובל את העובד הזר למעסיק מסוים הינו בלתי חוקתי ופוגע פגיעה חמורה בזכויות האדם של העובדים הזרים בישראל.

תבנית:חוק/סיום הקדמה

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות

חוק עובדים זרים

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21), התשע"א–2011

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי