הפורטל מרכז מידע לגבי שירותים שונים הרלוונטים לאוכלוסיית נפגעי הנפש (מתמודדים) המשתייכים לחברה החרדית.

ישנם שירותים ספציפיים הניתנים בהתאמה וברגישות לערכיו ולצרכיו של הציבור החרדי.
זאת, בנוסף לזכויות הבסיסיות (כגון סל השיקום) והשירותים הכלליים המפורטים בהרחבה בפורטל נפגעי נפש.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.