הקדמה:

תעודת אזרח ותיק מקנה זכויות והטבות שונות למי שהגיעו לגיל פרישה
לשאלות ובירורים בנושא הנפקת התעודה ניתן להתקשר אל המשרד לשוויון חברתי בטלפון 02-6547025
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בהתאם לחוק האזרחים הותיקים, מפיק המשרד לשוויון חברתי (המשרד לאזרחים ותיקים) תעודות למי שהגיעו לגיל פרישה (שהוא כיום 67 לגברים ו-62 לנשים).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • תעודת אזרח ותיק מונפקת אוטומטית ונשלחת לזכאים בסמוך להגיעם לגיל הפרישה.
  • התעודה נשלחת בדואר לכתובתו של האזרח הוותיק על-פי הרישום במרשם האוכלוסין.
  • אם הכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין אינה מעודכנת, ניתן להגיש בקשה לשינוי כתובת.
 • מי שהגיע לגיל פרישה וטרם קיבל את התעודה, או שהתעודה אבדה לו, יכול לפנות אל המשרד לשוויון חברתי (המשרד לאזרחים ותיקים) בדרכים הבאות:

הנפקת תעודה עם תמונה

 • אזרחים ותיקים שתמונתם שמורה במאגר משרד התחבורה יכולים לבקש שתעודת האזרח הוותיק תונפק עבורם עם התמונה.
 • לשם כך, יש למלא טופס הסכמה שבו מאשרים את השימוש בתמונה, באחת מהדרכים הבאות:
  • שליחת ספח:
   • בתחתית המכתב שנשלח לאזרח הוותיק לקראת הגעתו לגיל פרישה מופיע ספח בנושא התמונה.
   • יש למלא את הספח ולשלוח אותו בפקס 02-6547049, או סרוק לכתובת הדוא"ל ezrach.vatik@mse.gov.il.
   • אם הספח אינו בנמצא, ניתן להתקשר לטלפון 02-6547025 ולבקש לקבל את הספח.
   • הספח יישלח בדואר לכתובת של האזרח הוותיק הרשומה במרשם האוכלוסין. לאחר שיתקבל, ניתן למלא אותו ולשלוח בפקס או בדוא"ל.
  • שליחת טופס בקשה מקוון:
   • במכתב שנשלח לאזרח הוותיק לקראת הגעתו לגיל פרישה רשום קוד אישי.
   • ניתן למלא ולשלוח בקשה להנפקת תעודה עם תמונה באמצעות טופס הסכמה מקוון שהקוד האישי יירשם עליו.
   • אם המכתב עם הקוד אינו בנמצא, ניתן להתקשר לטלפון 02-6547025 ולבקש לקבל את הקוד במסרון (SMS).
   • לאחר שיתקבל הקוד האישי, ניתן למלא ולשלוח את הטופס המקוון.

כיתוב על התעודה בשפות נוספות

 • מי שקיבל בעבר תעודת אזרח ותיק ללא כיתוב באנגלית או בערבית, יכול להזמין תעודה חדשה עם כיתוב מעודכן.
 • על מנת לקבל תעודה עם כיתוב בשפות הנוספות יש להתקשר לטלפון 02-6547025.
טיפ
תעודת אזרח ותיק הנושאת את שמו בשפה האנגלית עשויה להקנות לו הנחות בחו"ל, בהתאם לכללים החלים באותו מקום.

מה מקנה התעודה?

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים