הקדמה:

תעודת זכאות מופקת על-ידי משרד הבינוי והשיכון ומהווה תנאי מקדמי לקבלת סיוע בדיור
תעודת הזכאות מפרטת את סוג הסיוע, רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות לסיוע בדיור
בדרך כלל תוקף תעודת הזכאות הוא למשך שנה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תעודת זכאות הינה מסמך המופק על-ידי משרד הבינוי והשיכון ומאשר את הזכאות של מבקשי התעודה לסיוע בשכר דירה, דיור ציבורי, משכנתא ורכישת דירה בדיור הציבורי.

  • בתעודת הזכאות מפורטות הזכאויות וההטבות להן זכאי מחזיק התעודה ממשרד הבינוי והשיכון והתאריך בו פג תוקפה.
  • בתעודה מפורטות דרגות הסיוע להן זכאי מחזיק התעודה והתנאים והמגבלות שנקבעו למימוש הסיוע.
  • תעודת הזכאות מונפקת על ידי משרד הבינוי והשיכון לאחר הגשת בקשה באחת החברות הנותנות שירותי סיוע בשכר דירה, והיא תקפה בדרך כלל למשך שנה.
  • חידוש תוקף התעודה הינו באחריות בעל התעודה.

החברות הנותנות שירותי סיוע בשכר דירה

סוגי זכאויות

  • תעודת הזכאות מקנה אפשרות לקבלת סוגים שונים של סיוע בדיור ממשרד הבינוי והשיכון:

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.