מ (עדכון עיצוב - תקציר)
מ (עדכון עיצוב - ראו גם)
שורה 51: שורה 51:
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 +
{{ראו גם
 +
|
 +
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
==endarticle==
 
==endarticle==
שורה 58: שורה 61:
  
 
{{פורטל/תת-עמוד/תחילת טור שמאלי}}
 
{{פורטל/תת-עמוד/תחילת טור שמאלי}}
{{פורטל/תת-עמוד/ראו גם
 
|
 
}}
 
 
 
{{פורטל/תת-עמוד/סיום טור שמאלי}}
 
{{פורטל/תת-עמוד/סיום טור שמאלי}}
  

גרסה מ־21:45, 1 באפריל 2014

הקדמה:

תבנית:פורטל/תת-עמוד/תחילת טור ימני תבנית:פורטל/תת-עמוד/סיום הקדמה

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
משרד הכלכלה משרד הכלכלה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים רלוונטיות למשרד הכלכלה.
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה במשרד הכלכלה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים.
שירות התעסוקה שירות התעסוקה הוא גוף במשרד הכלכלה האחראי על הסדרת שוק העבודה בישראל, בתחומים כגון: שירותי השמה בעבודה, מחקר שוק התעסוקה בישראל ועבודה מול המוסד לביטוח לאומי באיתור זכאים לקצבאות השונות. איתור לשכות התעסוקה, התייצבות בשירות התעסוקה, ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה.
המוסד לביטוח לאומי המוסד אחראי על תשלום קצבאות ותגמולים להם זכאים ציבור העובדים. זכויות עובדים בעת מחלה, נשים עובדות, סיום יחסי עבודה.
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה.
אתר הנציבות בעברית ובערבית - العربية
שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הנציבות פועלת במסגרת משרד המשפטים במטרה לסייע לאנשים עם מוגבלויות. כל הזכויות הרלוונטיות לאנשים עם מוגבלות ובפרט בתחום התעסוקה.
האגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים. שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
מס הכנסה אחראי על גביית מסים מהכנסות העובדים החייבות במס. שכר העבודה ומרכיביו
המוסד לבטיחות וגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה


תבנית:פורטל/תת-עמוד/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תת-עמוד/תחילת טור שמאלי

תבנית:פורטל/תת-עמוד/סיום טור שמאלי