שורה 45: שורה 45:
 
*ניתן לפנות ל[[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]] או לארגון [[חברים]] במקרה של מתנדבים חרדים, ולבקש להשלים את תקופת השירות שנחשבה כתקופה בלתי נמנית.
 
*ניתן לפנות ל[[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]] או לארגון [[חברים]] במקרה של מתנדבים חרדים, ולבקש להשלים את תקופת השירות שנחשבה כתקופה בלתי נמנית.
 
*בזמן שביתה במקום השירות חלה על המתנדב חובת התייצבות במקום השירות או במקום אחר על פי הוראות הארגונים. ככל שהשביתה נמשכת יותר מ-7 ימים ולא נמצא למתנדב מקום חלופי לשירות, יש לדווח ל[[רשות השירות הלאומי-אזרחי]], אשר תשקול אם לאשר תקופה זו כנמנית לשירות, בהתאם לנסיבות.
 
*בזמן שביתה במקום השירות חלה על המתנדב חובת התייצבות במקום השירות או במקום אחר על פי הוראות הארגונים. ככל שהשביתה נמשכת יותר מ-7 ימים ולא נמצא למתנדב מקום חלופי לשירות, יש לדווח ל[[רשות השירות הלאומי-אזרחי]], אשר תשקול אם לאשר תקופה זו כנמנית לשירות, בהתאם לנסיבות.
*להרחבה אודות ימי החופשה, ימי המחלה וימי חופשות החגים לפי העניין ואופי השירות, מומלץ לבקר בפורטלים הרלוונטיים: [[שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי]] או [[שירות לאומי-אזרחי לחרדים]]
+
*להרחבה אודות ימי החופשה, ימי המחלה וימי חופשות החגים לפי אופי השירות, מומלץ לבקר בפורטלים הרלוונטיים לפי העניין: [[שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי]] או [[שירות לאומי-אזרחי לחרדים]].
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==

גרסה מ־20:16, 24 בספטמבר 2015

הקדמה:

היעדרות של מתנדב שירות לאומי- אזרחי מעבר למכסת ימי החופשה, חופשות החגים וימי המחלה תדווח כתקופה בלתי נמנית (תב"ן)
תקופה זו לא תיחשב לעניין תקופת השירות, ועל המתנדב יהיה להשלים את תקופת הימים בהם נעדר
ככל שהמתנדב לא ישלים תקופה זו, הוא עשוי לא לעמוד בתנאי זכאות להטבות למסיימי שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

היעדרות של מתנדב/ת שירות לאומי- אזרחי מעבר למכסת ימי החופשה, חופשות החגים וימי המחלה תדווח כתקופה בלי נמנית (תב"ן).

 • תקופה זו לא תיחשב לעניין תקופת השירות, ועל המתנדב להשלים את תקופת הימים בהם נעדר.
 • ככל שהמתנדב לא ישלים תקופה זו, הוא עשוי לא לעמוד בתנאי הזכאות להטבות למסיימי שירות לאומי.
דוגמה
 • מתנדב שירות לאומי-אזרחי החל את שירותו ביום 1.9.2011 וסיים אותו ביום 31.8.2012
 • במהלך תקופה זו המתנדב לקח 30 ימי חופשה מעבר לימי החופשה הניתנים למתנדבים.
 • ימי חופשה אלו נספרו כתקופת שירות בלתי נמנית, ולכן בפועל תקופת שירותו כללה 11 חודשים (ולא 12 חודשים).
 • המתנדב לא השלים את ימי ההתנדבות החסרים.
 • המתנדב מצא בסוף השירות שהוא אינו זכאי להטבות מסוימות ולמשל מענק שחרור ופיקדון אישי, כיוון שאלו ניתנות למתנדבים אשר סיימו 12 חודשי שירות לפחות.
דוגמה
 • מתנדבת שירות לאומי-אזרחי החלה את שירותה ביום 1.9.2012 וסיימה אותו ביום 21.8.2014.
 • במהלך השנה הראשונה, היא חלתה תקופה ארוכה של כ-90 יום, מעבר למכסת ימי המחלה המותרים, ובקשתה לאישור חריג של ימי מחלה נוספים נדחתה.
 • היעדרותה של המתנדבת מעבר לימי המחלה המותרים מסתכמת ב-60 יום, כאשר אלו נחשבו כתקופה בלתי נמנית. לכן בפועל, נרשם כי המתנדבת שירתה שירות לאומי-אזרחי במשך שנה אחת ו-10 חודשים (במקום 24 חודשים).
 • המתנדבת לא השלימה את ימי ההתנדבות החסרים.
 • בהמשך, התברר למתנדבת כי היא אינה זכאית למענק עבודה נדרשת (עבודה מועדפת) כיוון שהיא אינה עומדת בתנאי הזכאות: היא לא השלימה תקופת שירות של 24 חודשים.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

 • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים


חקיקה ונהלים

מקורות