(דף חדש: {{חוק/תחילת טור ימני}} בזמן ההצטרפות לפוליסה, גובות חברות הביטוח תצהירי בריאות מהמצטרפים. לעתים, כאשר ה...)
(אין הבדלים)

גרסה מ־23:40, 4 במרץ 2011

תבנית:חוק/תחילת טור ימני בזמן ההצטרפות לפוליסה, גובות חברות הביטוח תצהירי בריאות מהמצטרפים. לעתים, כאשר המבוטח נזקק לביטוח סיעודי, טוענת חברות הביטוח כי בשל מצבו הרפואי הקודם, כמוצהר בתצהיר הבריאות, הן אינן חייבות בתשלום דמי הביטוח או חייבות בתשלום מופחת בלבד.

מארס 2004 נכנסו לתוקפן תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), המגבילות את הסעיף העוסק במצב רפואי קודם, בפוליסות שחודשו או נחתמו החל ממארס 2004.

מטרת התקנות היא לעודד את חברות הביטוח לברר את מצבו הרפואי של המבוטח מיד עם הצטרפו ולא לאחר שנים רבות, כאשר מתעוררת בעיה. מסיבה זו, קובעות התקנות כי חברות הביטוח יכולות להמנע מתשלום תגמולי הביטוח או לשלמם באופן חלקי רק אם הדבר נעשה בתוך שנה מיום ההצטרפות לביטוח של מבוטח מתחת לגיל 65, ותוך חצי שנה אצל מבוטחים מעל גיל 65.


תבנית:חוק/סיום הקדמה

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות קשורים

הרחבות

תגיות

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי