(מי זכאי?)
(מי זכאי?)
שורה 43: שורה 43:
 
* כל אדם שמת בישראל ושחתם טרם מותו על טופס הסכמה כי גופתו תשמש למטרות מדעיות.
 
* כל אדם שמת בישראל ושחתם טרם מותו על טופס הסכמה כי גופתו תשמש למטרות מדעיות.
 
* התקנות מפרטות את סוגי השימושים שניתן לעשות בגופה ובהתאם את הטופס הרלוונטי שעל האדם לחתום:
 
* התקנות מפרטות את סוגי השימושים שניתן לעשות בגופה ובהתאם את הטופס הרלוונטי שעל האדם לחתום:
** [http://www.nevo.co.il/TFASIM/טפסים משפטיים/בריאות ורווחה/רפואה/אנטומיה ופתולוגיה/הסכמה לביתור גוויה לצרכי לימוד ומחקר.DOC טופס הסכמה לביתור גווייה לצורכי לימוד ומחקר]
+
** [http://www.nevo.co.il/TFASIM/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8%20%D7%92%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8.DOC טופס הסכמה לביתור גווייה לצורכי לימוד ומחקר]
** טופס הסכמה בלתי מסויגת לניתוח גווייה
+
** [http://www.nevo.co.il/TFASIM/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%92%D7%AA%20%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%92%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94.DOC טופס הסכמה בלתי מסויגת לניתוח גווייה]
** טופס הסכמה לניתוח גוויה למטרות ריפויו של אדם - פעולות ניתוחיות מצילות חיים
+
** [http://www.nevo.co.il/TFASIM/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%92%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%90%D7%93%D7%9D.DOC טופס הסכמה לניתוח גוויה למטרות ריפויו של אדם - פעולות ניתוחיות מצילות חיים]
** טופס הסכמה לניתוח גווייה
+
** [http://www.nevo.co.il/TFASIM/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%92%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9D.DOC טופס הסכמה לניתוח גווייה]
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==

גרסה מ־13:19, 22 בינואר 2017

הקדמה:

אדם יכול לתרום את גופתו למדע לצורכי מחקר ולימוד
במקרה כזה, לבני המשפחה אין זכות לבטל את הסכמתו
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ניתוח לאחר המוות לצורכי מחקר

 • ניתן לנתח גופה של אדם לצורכי לימוד ומחקר, אם הסכים לכך בכתב טרם מותו.
 • במצב כזה, אין לבני המשפחה זכות למנוע את הנתיחה שלאחר המוות.
 • הנתיחה לאחר המוות תתבצע באוניברסיטה או בבית ספר לרפואה.

ההליך

 • כאשר יש הסכמה בכתב של הנפטר לביצוע נתיחה שלאחר המוות לצורכי מחקר, צריך בית החולים, או בני המשפחה (במקרה של מוות בבית), להודיע מיד לבית הספר לרפואה על קיומה של הגווייה.
 • בית הספר לרפואה צריך להודיע תוך 48 שעות משעת המוות או משעת מציאת הגווייה אם הוא מעוניין בגופה.
 • אם בית הספר לרפואה מבקש את הגופה, חובה להעביר את הגופה בתוך 48 שעות לכל היותר.
 • מה קורה אם בית הספר לרפואה לא רוצה? עוברים להליך של קבורה???
 • העברת הגווייה לבית הספר לרפואה תיעשה על ידי בית הספר ועל חשבונו.
 • בית הספר לרפואה חייב להביא לקבורה את הגופה, כולל חלקים מבותרים, בתוך שנה לכל היותר מהיום שבו קיבל את הגופה.
 • הגופה תיקבר לפי המקובל בדתו של הנפטר.
 • בית הספר לרפואה צריך לשאת בכל הוצאות הקבורה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

 • תקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ד-1954

הרחבות ופרסומים

מקורות