הקדמה:

אדם יכול לתרום את גופתו למדע לצורכי מחקר ולימוד, אם השאיר הוראה כזאת בכתב טרם מותו
במקרה כזה, לבני המשפחה אין זכות לבטל את הסכמתו
הנתיחה לאחר המוות תתבצע באוניברסיטה או בבית ספר לרפואה.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

  • תקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ד-1954

הרחבות ופרסומים

מקורות