מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
מ (ניסוחים)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = קופות החולים מחויבות לספק למבוטחים תרופות הנכללות ב[[סל הבריאות]] על פי החוק, בכפוף ל[[התוויה רפואית|התוויות הרפואיות]] הקבועות לתרופה ולשיקול דעת רפואי
+
| מידע  = קופות החולים מחויבות לספק למבוטחים תרופות שנכללות ב[[סל הבריאות]] על פי החוק, בכפוף ל[[התוויה רפואית|התוויות הרפואיות]] הקבועות לתרופה ולשיקול דעת רפואי
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
<!--
 
<!--
שורה 9: שורה 9:
 
-->
 
-->
 
| פיצוי= [[חולה כרוני|חולים כרוניים]] פטורים מתשלום דמי השתתפות עבור תרופות שבסל, בסכומים שהם מעבר ל[[תקרת תשלום ברכישת תרופות לחולים כרוניים|תקרה שנקבעה לכך]]
 
| פיצוי= [[חולה כרוני|חולים כרוניים]] פטורים מתשלום דמי השתתפות עבור תרופות שבסל, בסכומים שהם מעבר ל[[תקרת תשלום ברכישת תרופות לחולים כרוניים|תקרה שנקבעה לכך]]
| חשוב2= אם תרופה אינה נכללת בסל הבריאות, יתכן וניתן יהיה להשיגה באמצעים אחרים. למידע נוסף ראו [[מדריך להשגת תרופות שאינן בסל הבריאות]]
+
| חשוב2= אם תרופה אינה נכללת בסל הבריאות, ייתכן שיהיה אפשר להשיג אותה באמצעים אחרים. למידע נוסף ראו [[מדריך להשגת תרופות שאינן בסל הבריאות]]
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל= רשימת התרופות הנכללות בסל היא רשימה סגורה המפורטת [[צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות)|בצו]] ומתעדכנת בכל שנה   
 
| ממשל= רשימת התרופות הנכללות בסל היא רשימה סגורה המפורטת [[צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות)|בצו]] ומתעדכנת בכל שנה   
שורה 27: שורה 27:
 
* קופות החולים חייבות לספק למבוטחים תרופות הנכללות בסל שירותי הבריאות על פי החוק, בכפוף להתוויות הקבועות לתרופה ולשיקול דעת רפואי.  
 
* קופות החולים חייבות לספק למבוטחים תרופות הנכללות בסל שירותי הבריאות על פי החוק, בכפוף להתוויות הקבועות לתרופה ולשיקול דעת רפואי.  
 
* על פי החוק לקופות החולים הזכות לגבות דמי השתתפות עבור תרופות הנכללות בסל.  
 
* על פי החוק לקופות החולים הזכות לגבות דמי השתתפות עבור תרופות הנכללות בסל.  
* סדרי הגביה של קופות החולים אינם זהים ודמי ההשתתפות שקופה אחת גובה עבור תרופה או שירות יכולים להיות גבוהים או נמוכים מדמי השתתפות הנגבים בקופה אחרת עבור שירות זהה.
+
* סדרי הגבייה של קופות החולים אינם זהים ודמי ההשתתפות שקופה אחת גובה עבור תרופה או שירות עשוים להיות גבוהים או נמוכים מדמי השתתפות הנגבים בקופה אחרת עבור שירות זהה.
 
* [[חולה כרוני|חולים כרוניים]] פטורים מתשלום דמי השתתפות עבור תרופות שבסל, בסכומים שהם מעבר ל[[תקרת תשלום ברכישת תרופות לחולים כרוניים|תקרה שנקבעה לכך]].
 
* [[חולה כרוני|חולים כרוניים]] פטורים מתשלום דמי השתתפות עבור תרופות שבסל, בסכומים שהם מעבר ל[[תקרת תשלום ברכישת תרופות לחולים כרוניים|תקרה שנקבעה לכך]].
* מבוטח בקופת חולים יכול לברר האם התרופה שלה הוא זקוק נכללת בסל שירותי הבריאות באמצעות עיון בחוק או באמצעות עיון בפרסומי [[משרד הבריאות]].
+
* מבוטח בקופת חולים יכול לברר אם התרופה שהוא זקוק לה נכללת בסל שירותי הבריאות באמצעות עיון בחוק או בפרסומי [[משרד הבריאות]].
* רשימת התרופות הנכללות בסל הנה רשימה סגורה שמתעדכנת כל שנה. כל גוף ציבורי או פרטי יכול להגיש בקשה להוספת תרופות חדשות לסל שירותי הבריאות. למשל, חולים, עמותות חולים, רופאים, חברות מסחריות וכו'.
+
* רשימת התרופות הנכללות בסל היא רשימה סגורה שמתעדכנת כל שנה. כל גוף ציבורי או פרטי יכול להגיש בקשה להוספת תרופות חדשות לסל שירותי הבריאות (למשל: חולים, עמותות חולים, רופאים, חברות מסחריות וכו').
  
 
== מי זכאי ==
 
== מי זכאי ==
שורה 40: שורה 40:
 
== רשימת התרופות הכלולות בסל הבריאות ==
 
== רשימת התרופות הכלולות בסל הבריאות ==
 
* מידע על התרופות הכלולות בסל הבריאות ניתן למצוא ב[http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/abc.asp?Sr_Type=SAL&safa=h אתר משרד הבריאות] ובאתרי קופות החולים.  
 
* מידע על התרופות הכלולות בסל הבריאות ניתן למצוא ב[http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/abc.asp?Sr_Type=SAL&safa=h אתר משרד הבריאות] ובאתרי קופות החולים.  
* באתרים אלו ניתן ללמוד האם התרופה נכללת בסל, מהן ההתוויות עבורן היא נכללת בסל, האם ניתן לקבלה ללא מרשם רופא, והאם גובים עבורה דמי השתתפות.
+
* באתרים אלה ניתן לראות אם התרופה נכללת בסל, עבור אלו מחלות ומצבים היא נכללת בסל, אם ניתן לקבלה ללא מרשם רופא ואם גובים עבורה דמי השתתפות.
 
* מידע באתר משרד הבריאות:
 
* מידע באתר משרד הבריאות:
 
** [https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug מאגר התרופות] באתר משרד הבריאות.
 
** [https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug מאגר התרופות] באתר משרד הבריאות.
שורה 52: שורה 52:
 
==אישור מנהלי לטיפול בתרופה בסל הבריאות ==
 
==אישור מנהלי לטיפול בתרופה בסל הבריאות ==
 
* קופות החולים נוהגות במקרים שונים להתנות מתן טיפול תרופתי באישור מנהלי מקדים (אישור שאינו מהרופא המטפל).
 
* קופות החולים נוהגות במקרים שונים להתנות מתן טיפול תרופתי באישור מנהלי מקדים (אישור שאינו מהרופא המטפל).
* כיוון שתהליכי האישור המנהלי עלולים לעכב מתן טיפול חיוני, משרד הבריאות קבע כי קופת חולים המבקשת להתנות מתן טיפול רפואי מסוים באישור מנהלי יכולה לעשות כן בכפוף למספר תנאים:  
+
* היות שתהליכי האישור המנהלי עלולים לעכב מתן טיפול חיוני, משרד הבריאות קבע כי קופת חולים המבקשת להתנות מתן טיפול רפואי מסוים באישור מנהלי יכולה לעשות זאת בכפוף למספר תנאים:  
:* האישור יוגבל למספר מצומצם של תרופות עבור טיפולים '''לא''' דחופים.  
+
** האישור יוגבל למספר מצומצם של תרופות עבור טיפולים '''לא''' דחופים.  
:* רשימת התרופות תפורסם באתר הקופה.
+
** רשימת התרופות תפורסם באתר הקופה.
:* הדרישה לאישור מינהלי תיעשה רק ביחס להפקת המרשם הראשונה לטיפול התרופתי.
+
** הדרישה לאישור מינהלי תיעשה רק ביחס להפקת המרשם הראשונה לטיפול התרופתי.
:* התשובה תינתן למטופל לא יאוחר מארבעה ימי עבודה מן המועד בו הוגשה הבקשה ע"י הרופא המטפל. בהעדר תשובה תוך פרק הזמן הנקוב של 4 ימים יחשב הדבר כאילו ניתנה תשובה חיובית.  
+
** התשובה תינתן למטופל בתוך 4 ימי עבודה מהמועד שבו הוגשה הבקשה ע"י הרופא המטפל. אם לא תינתן תשובה בתוך 4 ימים, הדבר יחשב כאילו ניתנה תשובה חיובית.  
* על הרופא המטפל לדאג לקבלת האישור.
+
* על הרופא המטפל לדאוג לקבלת האישור.
 
* סירוב למתן אישור מינהלי יהיה מנומק ויימסר למטופל בכתב.
 
* סירוב למתן אישור מינהלי יהיה מנומק ויימסר למטופל בכתב.
  
 
== אספקת תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ==
 
== אספקת תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ==
* על הקופות לא חלה חובה לספק למבוטח תרופה אשר אינה נכללת בסל שירותי הבריאות, אך הן יכולות לעשות כן על פי בחירתן.
+
* הקופות אינן מחויבות לספק למבוטח תרופה שאינה נכללת בסל שירותי הבריאות, אך הן יכולות לעשות זאת על פי בחירתן.
* לפיכך, יתכן שבעוד שקופה אחת מספקת תרופה מסוימת למבוטחיה אף שהיא אינה נכללת בסל, קופה אחרת אינה עושה כן.
+
* לפיכך, ייתכן מצב שבו קופה אחת מספקת תרופה מסוימת למבוטחיה למרות שהיא אינה נכללת בסל, וקופה אחרת אינה מספקת אותה.
* מבוטח המבקש לקבל את התרופה שאינה נכללת בסל יוכל במקרה כזה לעבור לקופת החולים שבחרה לספק למבוטחיה את התרופה האמורה.
+
* מבוטח שמעוניין לקבל את התרופה שאינה נכללת בסל יוכל במקרה כזה לעבור לקופת החולים שבחרה לספק למבוטחיה את התרופה הזו.
* '''אם תרופה אינה נכללת בסל הבריאות, יתכן וניתן יהיה להשיגה באמצעים אחרים. למידע נוסף ראו [[מדריך להשגת תרופות שאינן בסל הבריאות]].'''
+
* '''אם תרופה אינה נכללת בסל הבריאות, ייתכן שיהיה אפשר להשיג אותה באמצעים אחרים. למידע נוסף ראו [[מדריך להשגת תרופות שאינן בסל הבריאות]].'''
  
 
== הגשת תלונה על אי אספקת תרופה ==
 
== הגשת תלונה על אי אספקת תרופה ==
* מבוטח המעוניין להתלונן על אי קבלת תרופה הכלולה בסל הבריאות יכול להגיש תלונה ל[[נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי]]. למידע נוסף ראו [[הגשת תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי]].
+
* מבוטח המעוניין להתלונן על אי קבלת תרופה שכלולה בסל הבריאות יכול להגיש תלונה ל[[נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי]].  
 +
* למידע נוסף ראו [[הגשת תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי]].
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* הרשימה המעודכנת של התרופות הנכללות בסל שירותי הבריאות מפורטת ב[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/036_018.htm צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), תשנ"ה-1995]. במרבית המקרים, התרופות מופיעות בצו בשמן הגנרי, כלומר לפי שם החומר הפעיל בתרופה. לכן, תחת כל שם גנרי עשויים להכלל מספר סוגים מסחריים של תרופות, גם אם אלה אינם מפורטים מפורשות בצו.
 
* הרשימה המעודכנת של התרופות הנכללות בסל שירותי הבריאות מפורטת ב[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/036_018.htm צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), תשנ"ה-1995]. במרבית המקרים, התרופות מופיעות בצו בשמן הגנרי, כלומר לפי שם החומר הפעיל בתרופה. לכן, תחת כל שם גנרי עשויים להכלל מספר סוגים מסחריים של תרופות, גם אם אלה אינם מפורטים מפורשות בצו.
* תרופה המשווקת בישראל חייבת ברישום ב"פנקס התכשירים הרפואיים בישראל" טרם שיווקה. עצם הרישום של תרופה בפנקס התכשירים הרפואיים אינו מהווה אישור לכך שהתרופה נכללת בסל שירותי הבריאות.
+
* תרופה המשווקת בישראל חייבת ברישום ב"פנקס התכשירים הרפואיים בישראל" לפני שתשווק. עצם הרישום של תרופה בפנקס התכשירים הרפואיים אינו מהווה אישור לכך שהתרופה נכללת בסל שירותי הבריאות.
 
<!--
 
<!--
 
הבא הופיע בערך אולם בעקבות פנייה, לא עלה בידינו למצוא אסמכתא:
 
הבא הופיע בערך אולם בעקבות פנייה, לא עלה בידינו למצוא אסמכתא:
 
* כאשר המבוטח נמצא באשפוז, על בית החולים לספק לו כל תרופה שלה הוא זקוק על פי שיקול דעת הרופאים המטפלים בו, גם אם זו אינה נכללת בסל שירותי הבריאות.
 
* כאשר המבוטח נמצא באשפוז, על בית החולים לספק לו כל תרופה שלה הוא זקוק על פי שיקול דעת הרופאים המטפלים בו, גם אם זו אינה נכללת בסל שירותי הבריאות.
 
-->
 
-->
* לצורך אשפוזו מקבל המבוטח [[קבלת טופס התחייבות (טופס 17) מקופת החולים|התחייבות מקופת החולים (טופס 17)]] הכוללת את כל התרופות או השירותים שלהם יזקק בעת אשפוזו על פי שיקול דעת רפואי. <!--, בין אם הם כלולים בסל ובין אם לאו-->.
+
* מבוטח שמאושפז מקבל [[קבלת טופס התחייבות (טופס 17) מקופת החולים|התחייבות מקופת החולים (טופס 17)]], הכוללת את כל התרופות או השירותים שיזדקק להם בעת אשפוזו, על פי שיקול דעת רפואי. <!--, בין אם הם כלולים בסל ובין אם לאו-->.
* אם תרופה אינה נכללת בסל הבריאות, יתכן וניתן יהיה להשיגה באמצעים אחרים. למידע נוסף ראו [[מדריך להשגת תרופות שאינן בסל הבריאות]].
 
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==

גרסה מ־16:07, 15 באוגוסט 2019

הקדמה:

קופות החולים מחויבות לספק למבוטחים תרופות שנכללות בסל הבריאות על פי החוק, בכפוף להתוויות הרפואיות הקבועות לתרופה ולשיקול דעת רפואי
חולים כרוניים פטורים מתשלום דמי השתתפות עבור תרופות שבסל, בסכומים שהם מעבר לתקרה שנקבעה לכך
אם תרופה אינה נכללת בסל הבריאות, ייתכן שיהיה אפשר להשיג אותה באמצעים אחרים. למידע נוסף ראו מדריך להשגת תרופות שאינן בסל הבריאות
רשימת התרופות הנכללות בסל היא רשימה סגורה המפורטת בצו ומתעדכנת בכל שנה


התרופות הנכללות בסל הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי מפורטות בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות).

 • קופות החולים חייבות לספק למבוטחים תרופות הנכללות בסל שירותי הבריאות על פי החוק, בכפוף להתוויות הקבועות לתרופה ולשיקול דעת רפואי.
 • על פי החוק לקופות החולים הזכות לגבות דמי השתתפות עבור תרופות הנכללות בסל.
 • סדרי הגבייה של קופות החולים אינם זהים ודמי ההשתתפות שקופה אחת גובה עבור תרופה או שירות עשוים להיות גבוהים או נמוכים מדמי השתתפות הנגבים בקופה אחרת עבור שירות זהה.
 • חולים כרוניים פטורים מתשלום דמי השתתפות עבור תרופות שבסל, בסכומים שהם מעבר לתקרה שנקבעה לכך.
 • מבוטח בקופת חולים יכול לברר אם התרופה שהוא זקוק לה נכללת בסל שירותי הבריאות באמצעות עיון בחוק או בפרסומי משרד הבריאות.
 • רשימת התרופות הנכללות בסל היא רשימה סגורה שמתעדכנת כל שנה. כל גוף ציבורי או פרטי יכול להגיש בקשה להוספת תרופות חדשות לסל שירותי הבריאות (למשל: חולים, עמותות חולים, רופאים, חברות מסחריות וכו').

מי זכאי

תהליך מימוש הזכות

 • קבלת תרופה הכלולה בסל הבריאות כפופה לתנאי ההתוויה הרפואית הקבועה לתרופה ולשיקול הדעת הרפואי של הרופא המטפל.

רשימת התרופות הכלולות בסל הבריאות

אישור מנהלי לטיפול בתרופה בסל הבריאות

 • קופות החולים נוהגות במקרים שונים להתנות מתן טיפול תרופתי באישור מנהלי מקדים (אישור שאינו מהרופא המטפל).
 • היות שתהליכי האישור המנהלי עלולים לעכב מתן טיפול חיוני, משרד הבריאות קבע כי קופת חולים המבקשת להתנות מתן טיפול רפואי מסוים באישור מנהלי יכולה לעשות זאת בכפוף למספר תנאים:
  • האישור יוגבל למספר מצומצם של תרופות עבור טיפולים לא דחופים.
  • רשימת התרופות תפורסם באתר הקופה.
  • הדרישה לאישור מינהלי תיעשה רק ביחס להפקת המרשם הראשונה לטיפול התרופתי.
  • התשובה תינתן למטופל בתוך 4 ימי עבודה מהמועד שבו הוגשה הבקשה ע"י הרופא המטפל. אם לא תינתן תשובה בתוך 4 ימים, הדבר יחשב כאילו ניתנה תשובה חיובית.
 • על הרופא המטפל לדאוג לקבלת האישור.
 • סירוב למתן אישור מינהלי יהיה מנומק ויימסר למטופל בכתב.

אספקת תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

 • הקופות אינן מחויבות לספק למבוטח תרופה שאינה נכללת בסל שירותי הבריאות, אך הן יכולות לעשות זאת על פי בחירתן.
 • לפיכך, ייתכן מצב שבו קופה אחת מספקת תרופה מסוימת למבוטחיה למרות שהיא אינה נכללת בסל, וקופה אחרת אינה מספקת אותה.
 • מבוטח שמעוניין לקבל את התרופה שאינה נכללת בסל יוכל במקרה כזה לעבור לקופת החולים שבחרה לספק למבוטחיה את התרופה הזו.
 • אם תרופה אינה נכללת בסל הבריאות, ייתכן שיהיה אפשר להשיג אותה באמצעים אחרים. למידע נוסף ראו מדריך להשגת תרופות שאינן בסל הבריאות.

הגשת תלונה על אי אספקת תרופה

חשוב לדעת

 • הרשימה המעודכנת של התרופות הנכללות בסל שירותי הבריאות מפורטת בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), תשנ"ה-1995. במרבית המקרים, התרופות מופיעות בצו בשמן הגנרי, כלומר לפי שם החומר הפעיל בתרופה. לכן, תחת כל שם גנרי עשויים להכלל מספר סוגים מסחריים של תרופות, גם אם אלה אינם מפורטים מפורשות בצו.
 • תרופה המשווקת בישראל חייבת ברישום ב"פנקס התכשירים הרפואיים בישראל" לפני שתשווק. עצם הרישום של תרופה בפנקס התכשירים הרפואיים אינו מהווה אישור לכך שהתרופה נכללת בסל שירותי הבריאות.
 • מבוטח שמאושפז מקבל התחייבות מקופת החולים (טופס 17), הכוללת את כל התרופות או השירותים שיזדקק להם בעת אשפוזו, על פי שיקול דעת רפואי. .

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות