(חקיקה ונהלים: עדכן חוזר מנכל)
(כרטיס מעקב)
שורה 49: שורה 49:
 
=== כרטיס מעקב ===
 
=== כרטיס מעקב ===
 
* מנהלי בתי-הספר, אחראים על ניהול מעקב קפדני באמצעות  כרטיס מעקב, לגבי כל  תלמיד שעבורו התקבלה אגרת חינוך (סל קליטה).
 
* מנהלי בתי-הספר, אחראים על ניהול מעקב קפדני באמצעות  כרטיס מעקב, לגבי כל  תלמיד שעבורו התקבלה אגרת חינוך (סל קליטה).
** ראו '''נספח ג''' ב[http://apps.education.gov.il/Mankal/hodaa.aspx?siduri=46#_Toc256000029 חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ח/9 מיום 13.05.2018]] - כרטיס מעקב - תשלומי אגרת החינוך "סל קליטה" לתלמידים עולים.
+
** ראו '''נספח ג''' ב[https://apps.education.gov.il/mankal/hodaa.aspx?siduri=88 הודעת מנכ"ל משרד החינוך מס' 112 מיום 06.08.2018]] - כרטיס מעקב - תשלומי אגרת החינוך "סל קליטה" לתלמידים עולים.
 
* ההורים אמורים לחתום בכרטיס המעקב, עבור כל תשלום שניתן להם וכך לעקוב אחר יתרת הכסף, שהם זכאים עבור הוצאות החינוך השונות.
 
* ההורים אמורים לחתום בכרטיס המעקב, עבור כל תשלום שניתן להם וכך לעקוב אחר יתרת הכסף, שהם זכאים עבור הוצאות החינוך השונות.
 
* כל הוצאה מאגרת החינוך תאושר ותירשם על-ידי הגורם המתאים בבית-הספר.
 
* כל הוצאה מאגרת החינוך תאושר ותירשם על-ידי הגורם המתאים בבית-הספר.

גרסה מ־14:09, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

עולים חדשים המתקשים לשלם עבור הוצאות הקשורות ללימודים בבית הספר, זכאים לסיוע במימון חלק מהוצאות החינוך
הכסף מיועד לרכישת ציוד לימודי, רכישת ספרי לימוד, מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על-ידי ההורים
למידע נוסף ראו באתר האגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך


כדי לסייע לתלמידים עולים חדשים להשתלב בצורה טובה וראויה בבתי הספר הוחלט על סיוע במימון חלק מהוצאות החינוך הממומנות בדרך כלל על-ידי ההורים, כגון: רכישת ציוד לימודי (קלמר, מכשירי כתיבה וכד'), רכישת ספרי לימוד, מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים).

 • תשלום הוצאות חינוך אלו עבור תלמידים עולים חדשים, נקרא "אגרת חינוך" או "סל קליטה".

מי זכאי?

הוצאות החינוך שאגרת החינוך מיועדת לסייע במימונן

 • הכסף מיועד לצרכים הבאים:
  • רכישת ציוד לימודי (קלמר, מכשירי כתיבה וכדומה).
  • רכישת ספרי לימוד.
  • מימון "סל תרבות".
  • טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על-ידי ההורים.

תהליך מימוש הזכות

 • אגרת החינוך אמורה להיות משולמת באופן אוטומטי על-ידי המוסד החינוכי.
 • מקורו של המימון הוא ממשלתי והוא מגיע לבתי הספר דרך הרשויות, או באמצעות הבעלויות על בתי הספר.
 • בחלק מהמקרים ההקצאה נעשית בשני שלבים במהלך השנה:
  • החלק הראשון הוא מקדמה.
  • החלק השני מועבר למוסד החינוכי על-פי נתוני התלמידים בפועל.
  • במצבים שבהם הסכום השנתי מפוצל ומגיע לבתי הספר בשני חלקים, יוכלו המנהלים לנצל עבור כל ילד סכומים בגובה התשלום הראשון בלבד.
  • את היתרה אפשר יהיה לנצל לאחר קבלת התשלום השני אך ורק בתנאי שהתלמיד עדיין לומד בביה"ס.
 • אם נגבה כסף מן ההורים לפני קבלת אגרת החינוך (סל הקליטה) עבור תלמיד ונותרה יתרה לזכות התלמיד, על מנהל בית הספר להעביר את הסכום המתאים להורים.

כרטיס מעקב

 • מנהלי בתי-הספר, אחראים על ניהול מעקב קפדני באמצעות כרטיס מעקב, לגבי כל תלמיד שעבורו התקבלה אגרת חינוך (סל קליטה).
 • ההורים אמורים לחתום בכרטיס המעקב, עבור כל תשלום שניתן להם וכך לעקוב אחר יתרת הכסף, שהם זכאים עבור הוצאות החינוך השונות.
 • כל הוצאה מאגרת החינוך תאושר ותירשם על-ידי הגורם המתאים בבית-הספר.
 • כרטיס המעקב יישאר במזכירות בית-הספר, לשם ביקורת במהלך השנה, על-ידי משרד החינוך.

מודעות לגבי הזכאות במוסד החינוכי

 • בידי מפקחי/מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות תימצאנה רשימות שמיות של התלמידים הזכאים שעבורם הועברו הכספים לבתי-הספר.
 • מנהלי בתי הספר יידעו את הורי התלמידים הזכאים לכך על אודות קבלת הכסף ועל יעדיו וכן על פירוט הוצאת הכספים.
  • על-פי המלצת משרד החינוך, רצוי שיידוע ההורים ייעשה באמצעות הכתוב בשפת אמם.
 • דרך נוספת לדעת לגבי זכאות התלמידים העולים היא, על-ידי פנייה למפקחי/ מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוז.

סכום תשלום אגרת החינוך (סל הקליטה) עבור תלמידים עולים חדשים זכאים

 • אגרת חינוך (סל קליטה) לעולים חדשים (למעט עולים חדשים מאתיופיה) לשנת הלימודים התשע"ט:
  • סכום סל הקליטה שנקבע עבור כל תלמיד/ה שנמצא/ת זכאי/ת הוא לפי שני קריטריונים:
   • תאריך העלייה לארץ.
   • הכיתה בה הם לומדים (יסודי, חטיבת הביניים, או תיכון).
תאריך עלייה יסודי חטיבת ביניים חטיבה עליונה
01.09.2017 - 31.08.2018 626 ש"ח 907 ש"ח 1125 ש"ח
01.09.2016 - 31.08.2017 498 ש"ח 728 ש"ח 896 ש"ח
01.09.2015 - 31.08.2016 ---- 448 ש"ח 562 ש"ח

חשוב לדעת

 • מנהלי בתי הספר מחויבים ליידע את הורי התלמידים הזכאים לאגרת החינוך על אודות קבלת הכסף ועל יעדיו וכן על פירוט הוצאת הכספים.
 • לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למפקחי מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות השונים - ראו נספח ב בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ב/10 מיום 01.06.2012.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

ָָ* האגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך

חקיקה ונהלים