שורה 3: שורה 3:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = מתנדב המשרת ב[[שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי|שירות לאומי-אזרחי]] אינו נדרש לשלם [[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]] במהלך תקופת השירות, ו[[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגוני ההתנדבות המוכרים]] מעבירים את התשלום עבורו
+
| מידע  = מתנדב המשרת בשירות לאומי-אזרחי אינו נדרש לשלם [[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]] במהלך תקופת השירות, והתשלום מועבר עבורו באופן אוטומטי
| מידע 2= רישום המתנדבים נעשה במוסד לביטוח לאומי באופן אוטומטי באמצעות מידע שנמסר על ידי [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגוני ההתנדבות המוכרים]]
+
| מידע 2= רישום המתנדבים נעשה במוסד לביטוח לאומי באמצעות מידע שנמסר על ידי [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגוני ההתנדבות המוכרים]] או [[רשות השירות הלאומי-אזרחי]]
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת --> מתנדב אשר קיבל דרישת תשלום ל[[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]], יכול להציג בפני המוסד לביטוח לאומי אישור רשמי על תקופת שירותו, וחובו יבוטל
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת --> מתנדב אשר קיבל דרישת תשלום ל[[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]], יכול להציג בפני המוסד לביטוח לאומי אישור רשמי על תקופת שירותו, וחובו יבוטל
שורה 19: שורה 19:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי]]
 
| [[שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי]]
 +
| [[שירות לאומי-אזרחי לחרדים]]
 
| [[תשלומים לביטוח לאומי]]
 
| [[תשלומים לביטוח לאומי]]
 
| [[פטור זמני מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי]]
 
| [[פטור זמני מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי]]
שורה 25: שורה 26:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
[[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגוני ההתנדבות המוכרים]] מעבירים למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בעבור המתנדבים בשירות לאומי-אזרחי, והמתנדבים אינם נדרשים לשלם סכומים אלו במהלך תקופת שירותם.
+
[[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגוני ההתנדבות המוכרים]] ו[[רשות השירות הלאומי-אזרחי]] מעבירים למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בעבור המתנדבים בשירות לאומי-אזרחי, והמתנדבים אינם נדרשים לשלם סכומים אלו במהלך תקופת שירותם.
*מתנדב אשר חויב בכל זאת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירת ב[[שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי|שירות לאומי-אזרחי]], עליו להציג בפני סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אישור מ[[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]] על תקופת השירות, וחובו יבוטל.
+
*מתנדב אשר חויב בכל זאת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירת בשירות לאומי-אזרחי, עליו להציג בפני סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אישור על תקופת השירות, וחובו יבוטל.
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
*[[התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|מתנדב בשירות הלאומי-אזרחי]] אשר עונה על כל התנאים הבאים:
+
*מתנדב בשירות הלאומי-אזרחי אשר עונה על כל התנאים הבאים:
**הוא משרת בשירות הלאומי-אזרחי בהתנדבות.
+
**הוא משרת ב[[שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי]] או [[שירות לאומי-אזרחי לחרדים]].
**הוא הופנה לשירות לאומי-אזרחי על-ידי [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגון התנדבות מוכר]].
+
**הוא הופנה לשירות לאומי-אזרחי על-ידי [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגון התנדבות מוכר]] או על ידי ארגון [[חברים]].
 
**הוא התחייב לשירות של  12 חודשים לפחות, ובתקופה זו אינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי.
 
**הוא התחייב לשירות של  12 חודשים לפחות, ובתקופה זו אינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
*הרישום נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע הנמסר על ידי [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|מארגוני ההתנדבות המוכרים]].
+
*הרישום נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע הנמסר על ידי [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגוני ההתנדבות המוכרים]] או [[רשות השירות הלאומי-אזרחי]].
*מתנדב אשר חויב בכל זאת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירת בשירות הלאומי-אזרחי, עליו להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אישור מ[[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגון ההתנדבות המוכר]] על תקופת השירות, וחובו יבוטל.
+
*מתנדב אשר חויב בכל זאת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירת בשירות הלאומי-אזרחי, עליו להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אישור על תקופת השירות, וחובו יבוטל.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
שורה 54: שורה 55:
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
*[http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/sherut_leumi/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
*[http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/sherut_leumi/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 +
*[https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Bituah/Documents/SherutEzrahi.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי שמספרו ביטוח/1396] - תשלום דמי ביטוח למשרתים בשירות אזרחי ע"י גביה מרוכזת
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־21:39, 24 בספטמבר 2015

הקדמה:

מתנדב המשרת בשירות לאומי-אזרחי אינו נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במהלך תקופת השירות, והתשלום מועבר עבורו באופן אוטומטי
רישום המתנדבים נעשה במוסד לביטוח לאומי באמצעות מידע שנמסר על ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים או רשות השירות הלאומי-אזרחי
מתנדב אשר קיבל דרישת תשלום לדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, יכול להציג בפני המוסד לביטוח לאומי אישור רשמי על תקופת שירותו, וחובו יבוטל
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ארגוני ההתנדבות המוכרים ורשות השירות הלאומי-אזרחי מעבירים למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בעבור המתנדבים בשירות לאומי-אזרחי, והמתנדבים אינם נדרשים לשלם סכומים אלו במהלך תקופת שירותם.

  • מתנדב אשר חויב בכל זאת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירת בשירות לאומי-אזרחי, עליו להציג בפני סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אישור על תקופת השירות, וחובו יבוטל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הרישום נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע הנמסר על ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים או רשות השירות הלאומי-אזרחי.
  • מתנדב אשר חויב בכל זאת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירת בשירות הלאומי-אזרחי, עליו להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אישור על תקופת השירות, וחובו יבוטל.

חשוב לדעת

ארגוני התנדבות מוכרים

  • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים


גורמי ממשל

מקורות