הקדמה:

מתנדב המשרת בשירות לאומי-אזרחי אינו נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במהלך תקופת השירות, וארגוני ההתנדבות המוכרים מעבירים את התשלום עבורו
רישום המתנדבים נעשה במוסד לביטוח לאומי באופן אוטומטי באמצעות מידע שנמסר על ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים
מתנדב אשר קיבל דרישת תשלום לדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, יכול להציג בפני המוסד לביטוח לאומי אישור רשמי על תקופת שירותו, וחובו יבוטל
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ארגוני ההתנדבות המוכרים מעבירים למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בעבור המתנדבים בשירות לאומי-אזרחי, והמתנדבים אינם נדרשים לשלם סכומים אלו במהלך תקופת שירותם.

 • מתנדב אשר חויב בכל זאת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירת בשירות לאומי-אזרחי, עליו להציג בפני סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אישור מארגון ההתנדבות המוכר על תקופת השירות, וחובו יבוטל.

מי זכאי?

 • מתנדב בשירות הלאומי-אזרחי אשר עונה על כל התנאים הבאים:
  • הוא משרת בשירות הלאומי-אזרחי בהתנדבות.
  • הוא הופנה לשירות לאומי-אזרחי על-ידי ארגון התנדבות מוכר.
  • הוא התחייב לשירות של 12 חודשים לפחות, ובתקופה זו אינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי.

תהליך מימוש הזכות

 • הרישום נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע הנמסר על ידי מארגוני ההתנדבות המוכרים.
 • מתנדב אשר חויב בכל זאת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירת בשירות הלאומי-אזרחי, עליו להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו אישור מארגון ההתנדבות המוכר על תקופת השירות, וחובו יבוטל.

חשוב לדעת

ארגוני התנדבות מוכרים

 • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים


גורמי ממשל

מקורות