מ (החלפת טקסט – " ." ב־". ")
שורה 53: שורה 53:
  
 
===דיווח ותשלום דמי הביטוח הלאומי המיוחדים===
 
===דיווח ותשלום דמי הביטוח הלאומי המיוחדים===
* המפלגה או ועדת הבחירות המרכזית  תדווח למוסד לביטוח לאומי  על העסקת העובדים בתקופת הבחירות  בטופס "דין וחשבון עבור העסקת עובדים ע"פ חוק מיסוי ותשלומים", המצורף כנספח  [https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%20%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%94-22.pdf בהנחיית המוסד לביטוח לאומי] .
+
* המפלגה או ועדת הבחירות המרכזית  תדווח למוסד לביטוח לאומי  על העסקת העובדים בתקופת הבחירות  בטופס "דין וחשבון עבור העסקת עובדים ע"פ חוק מיסוי ותשלומים", המצורף כנספח  [https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%20%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%94-22.pdf בהנחיית המוסד לביטוח לאומי] .  
 
* את הטופס יש להעביר לסניף הביטוח הלאומי בו מתנהל תיק הניכויים.
 
* את הטופס יש להעביר לסניף הביטוח הלאומי בו מתנהל תיק הניכויים.
 
* את דמי הביטוח יש לשלם על גבי  שובר 102 ובקוד הדיווח יש לציין קוד 12.
 
* את דמי הביטוח יש לשלם על גבי  שובר 102 ובקוד הדיווח יש לציין קוד 12.

גרסה מ־14:19, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

עבור עובדים או נותני שירות המועסקים בתקופת הבחירות באופן זמני ע"י מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית, ישולמו דמי ביטוח לאומי כמפורט בהמשך
תקופת הבחירות הנה תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכו הבחירות לכנסת. תקופת הבחירות לכנסת ה -22 תהיה מיום -22.08.2019 ועד ליום 20.09.2019
עובד המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני ע" מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית מבוטח בענף נפגעי עבודה בלבד
הוראות אלה אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של העובד או של נותן השירות


הערת עריכה
בהנחייה של המוסד לביטוח לאומי לא מצויין שהוראות אלה אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של העובד או נותן השירות. אבל מצד שני ההגדרה של מהו התשלום נובעת מאותו חוק...
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:56, 11 בספטמבר 2019 (IDT)

עבור עובדים או נותני שירות המועסקים בתקופת הבחירות באופן זמני ע"י מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית, ישולמו דמי ביטוח לאומי בשיעור מיוחד, כמפורט בהמשך.

 • תקופת הבחירות הנה תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכו הבחירות לכנסת. תקופת הבחירות לכנסת ה-22 תהיה מיום 22.08.2019 ועד ליום 20.09.2019
 • עובד המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני ע" מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית מבוטח בענף נפגעי עבודה בלבד
שימו לב
 • הוראות אלה אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של העובד או של נותן השירות.
 • הוראות אלה חלות רק אם העובד או נותן השירות מועסק ע"י המפלגה או ע"י ועדת הבחירות המרכזית באופן זמני בתקופת הבחירות בלבד, ואינן חלות אם העובד או ספק השירותים הנם קבועים.
 • במקרים אלה התשלום שמקבלים העובדים או נותני השירות ייחשבו כהכנסה ויש לשלם עליה מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי כמו כל הכנסה אחרת.

על אלו עובדים ונותני שירותים חל השיעור המיוחד של דמי הביטוח הלאומי ?

על אילו תשלומים יחול השיעור המיוחד של דמי הביטוח הלאומי

 • הוראות הדין המיוחד לגבי מיסוי מופחת עד לתשלום כולל של 11,700 ש"ח חלות רק על תשלומים שהתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
  • התשלום הוא על עבודה או שירות שנעשו ב"תקופת הבחירות" בשל הבחירות, עבור הסעת נוסעים, הובלה, או החזר הוצאות, אך לא עבור דמי שכירות.
  • המעסיק או מקבל השירות הוא אחד מאלה:
   • מפלגה.
   • ועדת הבחירות המרכזית.
  • העבודה או השירות נעשו רק "בתקופה בחירות"-תקופה של 45 ימים המסתיימת ביום פרסום תוצאות הבחירות.
  • העובד או נותן השירות מועסקים בתקופת הבחירות על-ידי המפלגה או ועדת הבחירות המרכזית באופן זמני, ואינם עובדים או נותנים להם שירות באופן קבוע.
  • אם התשלום עולה על 11,700 ש"ח, הניכוי המיוחד יחול רק על 11,700 ש"ח הראשונים, וכל סכום שמעבר לכך ייחשב כהכנסה רגילה שמנוכים ממנה מסים בשיעור הרגיל.
שימו לב
חברות כוח אדם אינן נחשבות כמעסיק/מקבל שירות.


דוגמאות לתשלומים שעליהם יחולו דמי הביטוח המופחתים

 • תשלום על פרסום, כולל מודעות בעיתונים ובאמצעי התקשורת האלקטרוניים.
 • תשלום על הפצת תעמולת בחירות לתיבות הדואר, הדבקת מודעות וכרזות בדרכים.
 • תשלום לפעילים המועסקים רק ב"תקופת הבחירות".
 • תשלום למזכירי קלפי גם אם הם מועסקים על-ידי ועדת הבחירות המרכזית באופן קבוע.
 • תשלומים לטלפנים/טלפניות.
 • תשלומים לשמירה וסדרנות.
 • תשלום עבור ייעוץ לסוגיו.
 • תשלום לעירייה עבור הדבקת מודעות.
 • תשלום עבור הסעות והובלות.
אזהרה
מדובר רק בתשלומים שאינם נעשים בתחום עסקו, משלח ידו או עבודתו של מקבל התשלום.
הערת עריכה
איך המס המיוחד חל על תשלום עבור פרסום מודעות בעיתונים ובאמצעי תקשורת? האם זה לא עסק של מקבל התשלום?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:23, 8 בספטמבר 2019 (IDT)


שיעור דמי הביטוח הלאומי המיוחד

 • שיעור דמי הביטוח הלאומי המיוחד הנו:
  • 0.47% מהתשלום - על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח, נכון ל-2020)
  • 2.06% מהתשלום - על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח, נכון ל-2020) ועד לשכר כולל של 8,800 ש"ח.
  • עבור התשלום הכולל שמעל 8,800 ש"ח שיעור דמי הביטוח הלאומי יהיה בהתאם לשיעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים.

שלבי ההליך

פתיחת תיק ניכויים

 • כל מי שמעסיק עובדים "בתקופת הבחירות" יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו או באזור בו מתנהל מטה הבחירות.
 • אם קיים תיק ניכויים ישתמש בתיק הקיים ואין צורך לפתוח תיק נוסף.

דיווח ותשלום דמי הביטוח הלאומי המיוחדים

 • המפלגה או ועדת הבחירות המרכזית תדווח למוסד לביטוח לאומי על העסקת העובדים בתקופת הבחירות בטופס "דין וחשבון עבור העסקת עובדים ע"פ חוק מיסוי ותשלומים", המצורף כנספח בהנחיית המוסד לביטוח לאומי .
 • את הטופס יש להעביר לסניף הביטוח הלאומי בו מתנהל תיק הניכויים.
 • את דמי הביטוח יש לשלם על גבי שובר 102 ובקוד הדיווח יש לציין קוד 12.
 • לבירורים ניתן לפנות לטלפון: 02-6709948.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים