הקדמה:


תשלום הוצאות אש"ל עובד שיפוצים

  • עובד שיפוצים זכאי לתשלום הוצאות אש"ל בסך 20 ש"ח לכל יום עבודה שעבד אצל המעסיק, בתנאי שהמעסיק לא סיפק לעובד ארוחה באותו יום.
  • זכאות זו חלה גם אם העובד עבד באופן חלקי באותו יום .
  • זכאות זו חלה על עובדי שיפוצים בלבד.

תשלום אש"ל לעובדי בניין ושיפוצים שנדרשו ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל עקב דרישת המעסיק

  • עובדי בניין ושיפוצים אשר המעסיק דרש מהם ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל , זכאים מהמעסיק לארוחת בוקר, צהריים, ערב ולילה או תשלום עבור ארוחות אלה.
  • גובה התשלום יהיה בהתאם לשיעורי קצובת הכלכלה, תמורת ארוחות בוקר, צהריים, ערב ולילה,כפי שנקבעו בתקשי"ר וכפי שמעודכנים ומפורסמים מעת לעת על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.
  • עובד שיפוצים אשר יידרש ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל שלו יהיה זכאי כאמור לארוחת בוקר צוהרים ערב ולילה או לתשלום עבור ארוחות אלה, במקום תשלום אש"ל בסך 20 ש"ח עבור אותו יום
  • בנוסף על המעסיק לספק לעובדים אלה מקום לינה מתאים או תשלום עבור מקום לינה. המעסיק יקבע את מקום הלינה , יאשר מראש את ההוצאה בגין הלינה, ויישא בתשלומה, בין אם באופן ישיר ובין בתשלום ההוצאה לעובד כנגד קבלות.

מי זכאי?

  • עובד באתר בנייה המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים, שכאי לתשלום אש"ל בסך 20 ש"ח ביום עבור כל יום עבודה אצל המעסיק.
  • עובד שיפוצים כאמור וכל עובד באתר בנייה המועסק בתפקיד שאינו משרדי, אשר המעסיק דרש מהם

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות