שורה 6: שורה 6:
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->זכאות זו חלה רק אם ניצול השואה נפטר לאחר יום 27.06.2002
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->זכאות זו חלה רק אם ניצול השואה נפטר לאחר יום 27.06.2002
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים --> . מדובר בסכום כסף חד פעמי, בגין כספי הרנטה הסוציאלית מגרמניה שהגיעו לניצול השואה    עבור עבודתו בגטו והוא נפטר טרם קבלת כספי הרנטה
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים --> . מדובר בסכום כסף חד פעמי, בגין כספי הרנטה הסוציאלית מגרמניה שהגיעו לניצול השואה    עבור עבודתו בגטו והוא נפטר טרם קבלת כספי הרנטה
|חשוב-
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי --> למידע נוסף ראו [http://www.btl.gov.il/About/news/Pages/ArchiveFolder/2013/getonews.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]  
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי --> למידע נוסף ראו [http://www.btl.gov.il/About/news/Pages/ArchiveFolder/2013/getonews.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]  

גרסה מ־13:41, 11 במאי 2014

הקדמה:

יורשים של ניצולי שואה שעבדו בגטו ולא תבעו בעודם בחיים פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG) עשויים להיות זכאים לסכום חד פעמי במידה וניצול השואה שנפטר היה זכאי לרנטה זו
זכאות זו חלה רק אם ניצול השואה נפטר לאחר יום 27.06.2002
. מדובר בסכום כסף חד פעמי, בגין כספי הרנטה הסוציאלית מגרמניה שהגיעו לניצול השואה עבור עבודתו בגטו והוא נפטר טרם קבלת כספי הרנטה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על-פי פסק דין שהתקבל לאחרונה בגרמניה, עשויים יורשיו של ניצול שואה שהיה זכאי לפנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG) ולא תבע בעודו בחיים רנטה זו ונפטר לאחר יום 27.06.2002, לקבל סכום כסף חד פעמי בגובה כספי הרנטה הסוציאלית מגרמניהשהגיעו ל ניצול השואה עד ליום פטירתו.

מי זכאי?

 • זכאים לתשלום יורשים של נפטר שענה על כל התנאים הבאים:
 • עבד בגטו ללא כפיה
 • לא תבע, בעודו בחיים, רנטה סוציאלית מגרמניה בשל עבודתו בגטו
 • היה בחיים בתאריך 27.06.2002
 • הגיש תביעה לקצבת זקנה בישראל

תהליך מימוש הזכות

 • יורשים הסבורים שהנפטר עונה על התנאים האלה, מתבקשים למלא את שלושת הטפסים הבאים:
 • לטפסים אלה יש לצרף את כל המסמכים הבאים:
 1. מכתב נלווה, שבו יכתבו היורשים בלועזית את שמם המלא, כתובתם ואת מספר הזהות הישראלי שלהם.
 2. אחד משני המסמכים הבאים:
 1. צו ירושה מקורי - ניתן גם לצרף צילום של צו הירושה המקורי שעליו הוטבעה חותמת המאשרת שהמסמך זהה למקור (חותמת "נאמן למקור").
 2. צו קיום צוואה מקורי - ניתן גם לצרף צילום של צו קיום הצוואה המקורי שעליו הוטבעה חותמת המאשרת שהמסמך זהה למקור (חותמת "נאמן למקור").
 • יש שלוח את הטפסים עם כל המסמכים הנלווים אל הביטוח הסוציאלי בגרמניה, בכתובת: DRV Duesseldorf 40215 Germany.
 • לבירורים בכל נושא הקשור לזכויות היורשים, יש לפנות ישירות אל המוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה:
 • דואר - DRV Duesseldorf 40215 Germany.
 • פקס: 0049-211-937-3096.
 • טלפון : 0049-211-9370.
 • בכל פנייה נוספת למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה, יש לציין את מספר הביטוח הסוציאלי שקיבלתם. ללא ציון המספר, לא יוכל המוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה לאתר את תיקכם.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים