הקדמה:

יורשים של נרדפי הנאצים שעבדו בגטו ללא כפיה ולא תבעו בעודם בחיים פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG), עשויים להיות זכאים לסכום חד פעמי בגובה הפנסיה הסוציאלית שהנפטר היה זכאי לה מתאריך הזכאות לקצבה ועד ליום פטירתו
זכאות זו חלה רק אם הנפטר לא תבע בחייו פנסיה סוציאלית מגרמניה בשל עבודתו בגטו והוא נפטר לאחר יום 27.06.2002
למידע נוסף ראו [ http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/chokHagetaot.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

יורשיו של מי שעבד בגטו והיה זכאי ל פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG), עשויים להיות זכאים לתשלום רטרואקטיבי וחד פעמי בגובה הפנסיה הסוציאלית מגרמניה שהנפטר היה זכאי לה, בתנאי שהנפטר לא תבע פנסיה זו בעודו בחיים והוא ונפטר לאחר יום 27/06/2002.

מי זכאי?

 • יורש (שהוכר על ידי בית משפט בישראל) עשוי להיות זכאי לתשלום רטרואקטיבי (שהוא סכום קצבת הזקנה שהמנוח היה אמור לקבל בעודו בחיים) אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • המנוח הוגדר כנרדף הנאצים בהתאם לחוק ה – BEG (חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני).
  • המנוח שהה בתנאי כפייה בגטו אשר נמצא בשטח ההשפעה של המשטר הנציונל-סוציאליסטי,
  • ביצע עבודה מכוח החלטתו האישית וקיבל תמורה עבורה,
  • המנוח לא תבע, בעודו בחיים, קצבה לפי חוק הגטאות,
  • המנוח היה בחיים בתאריך 27/6/2002,
  • המנוח הגיש תביעה לקצבת זקנה בישראל,

תהליך מימוש הזכות

 • לבדיקת זכאותם של היורשים לתשלום החד פעמי, יש לפנות במכתב למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה.
 • במכתב יש לציין את הפרטים הבאים:
  • שמות היורשים וכתובתם בלועזית.
  • מספר תעודת הזהות של היורשים.
  • אם ידוע מספר הביטוח הסוציאלי של המנוח אשר עבד בגטו, חשוב לציין אותו.
  • תיאור שמלמד על זכאותם של היורשים לקבלת תשלום זה בהתאם לתנאים המצויינים למעלה.
 • יש שלוח את את המכתב למוסד לביטוח הסוציאלי בגרמניה, בכתובת:
DRV
40194 Duesseldorf
גרמניה / Germany

חשוב לדעת

 • בכל פנייה נוספת למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה, יש לציין את מספר הביטוח הסוציאלי שקיבלתם. ללא ציון המספר, לא יוכל המוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה לאתר את תיקכם.
 • * לבירורים בכל נושא הקשור לזכויות היורשים, יש לפנות ישירות אל המוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה:
 • דואר - DRV Duesseldorf 40215 Germany.
 • פקס: 0049-211-937-3096.
 • טלפון : 0049-211-9370.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים