שורה 48: שורה 48:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm#Seif285 חוק הביטוח הלאומי] - סעיף 282(א)(1)
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P199_057.htm תקנות שירות מילואים (תגמולים) (הענקות לנערים עובדים המשתתפים בחינוך קדם צבאי), תשל"ז-1976]
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==

גרסה מ־10:35, 20 באוגוסט 2019

הקדמה:

נערים עובדים זכאים לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי עבור השתתפות בפעילות בחינוך קדם-צבאי
תשלום המינימום עבור ההשתתפות הוא בסך 87.93 ש"ח ליום ו-2,638 ש"ח לחודש (נכון ל- 2020)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בדומה לחיילי מילואים, נערים עובדים זכאים אף הם לתשלום תגמול עבור השתתפות בפעילות בחינוך קדם-צבאי (גדנ"ע).

  • סכום התשלום היומי לנער עובד המשתתף בפעילות קדם-צבאית, יהיה שווה לשכרו עבור 30 ימי העבודה האחרונים שעבד במהלך 3 החודשים שקדמו לתחילת שירותו, מחולק ב-30.
  • התשלום המינימלי ליום מחושב על-פי 25% מהשכר הממוצע במשק (ב-1 בינואר בשנת הכספים שבה הנער השתתף בפעילות) מחולק ב-30. סכום זה עומד על 87.93 ש"ח (נכון לשנת 2020).
  • התשלום המינימלי החודשי הוא 2,638 ש"ח (נכון לשנת 2020).
  • לבירור שיעורי התשלום המינימלי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

  • נער עובד שהשתתף בפעילות במסגרת החינוך הקדם-צבאי לפחות יומיים רצופים, ועבד לפחות 30 ימי עבודה ב-3 החודשים שקדמו להשתתפותו בפעילות זו.
  • כימי עבודה יחשבו גם שבתות, חגים, ימי שביתה או ימי אבל במשפחה, שבהם לא עבד הנער.

תהליך מימוש הזכות