הקדמה:

חייב המעוניין ויכול לשלם את מלוא החוב המצוין באזהרה או בהחלטה אחרת של רשם ההוצאה לפועל, יכול לשלמו בלשכת ההוצאה לפועל, בבנק הדואר, ישירות לזוכה או לעורך דינו של הזוכה
תשלום מלוא החוב בתוך פרק הזמן שמצוין במכתב האזהרה ימנע מהזוכה לנקוט נגד החייב הליכים נוספים במסגרת תיק ההוצאה לפועל
במקרה שהחייב שילם ישירות לזוכה או לעורך דינו - על הזוכה להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל בתוך שבעה ימים
הזוכה והחייב יכולים להגיע להסדר פשרה על תשלום החוב או חלקו ובמקרה כזה על הזוכה להודיע על ההסדר ללשכת ההוצאה לפועל וכל ההליכים בתיק נגד החייב יעוכבו
למידע נוסף ראו מדריך לבעלי חוב בתיקי הוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה


חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל והוא מעוניין ויכול לשלם את מלוא החוב, יכול לעשות זאת במספר דרכים.

 • תשלום מלוא החוב תוך פרק הזמן הקבוע במכתב האזהרה ימנע מהזוכה את האפשרות לנקוט הליכים נוספים במסגרת התיק נגד החייב (כגון: עיקולים, הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ ועוד).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שנפתח נגדו תיק בלשכת ההוצאה לפועל, והוא מעוניין לשלם את מלוא החוב המצוין במכתב האזהרה.

למי ואיך פונים

 • חייב שנפתח נגדו תיק בלשכת ההוצאה לפועל, ומעוניין לשלם את מלוא החוב בתיק או מלוא החוב שבגללו ננקט נגדו הליך מסוים, יכול לעשות זאת באחת משלוש דרכים:
 1. תשלום בלשכת ההוצאה לפועל - יש לגשת ללשכת ההוצאה לפועל, שבה מתנהל התיק (פרטי הלשכה ומיקומה מפורטים במכתב האזהרה), ולשלם בקופה.
 2. תשלום בבנק הדואר - התשלום בבנק הדואר נעשה באמצעות שובר תשלום. את השובר ניתן לקבל באחת משתי דרכים:
  • באמצעות בקשה לשובר תשלום בבנק הדואר ישירות בלשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל התיק.
  • באמצעות בקשה לשובר תשלום בבנק הדואר דרך מרכז המידע הארצי בטלפון: 073-2055000.
 3. תשלום ישירות לזוכה או לעורך דינו.

שלבי ההליך

תשלום מלוא החוב בתיק

 • כאשר מדובר בתשלום מלוא החוב בתיק:
 • לאחר ביצוע התשלום בלשכת ההוצאה לפועל או בבנק הדואר ייסגר התיק (סגירת התיק תתבצע באופן אוטומטי תוך מספר ימים ממועד התשלום).
 • במקרה שבו בוחר החייב לשלם ישירות לזוכה או לעורך דינו, על הזוכה להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל בתוך 7 ימים מיום התשלום.
 • במקרה שמסיבה כלשהי לא נסגר התיק תוך 30 יום ממועד תשלום החוב, ניתן להגיש בקשה לסגירת תיק.

תשלום חוב שאינו מהווה את מלוא החוב בתיק

 • כאשר מדובר בתשלום חוב שאינו מהווה את מלוא החוב בתיק, אך בגלל אותו חלק נפתח נגד החייב הליך מסוים (כגון: עיקול, בקשה לצו מאסר, צו הבאה וכו'):
 • לאחר ביצוע התשלום בלשכת ההוצאה לפועל או בבנק הדואר יבוטל ההליך הספציפי הקשור לחוב (אך התיק לא ייסגר).
 • במקרה שבו בוחר החייב לשלם ישירות לזוכה או לעורך דינו, על הזוכה להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל תוך 7 ימים מיום התשלום.
 • במקרה שמסיבה כלשהי לא בוטל ההליך, ניתן להגיש בקשה לביטול ההליך, למשל: בקשה לביטול עיקול, בקשה לביטול צו מאסר, בקשה לביטול צו הבאה וכיו"ב.
 • הזוכה והחייב יכולים להגיע להסדר פשרה על תשלום החוב או חלקו, ובמקרה כזה על הזוכה להודיע על ההסדר ללשכת ההוצאה לפועל. הודעה זו תביא לעיכוב ההליכים נגד החייב. למידע נוסף ראו עיכוב הליכים בהוצאה לפועל לאחר הסכמה על הסדר.

חשוב לדעת

 • ההליכים הנ"ל מיועדים למי שמעוניין ויכול לשלם את מלוא החוב (כלומר את מלוא החוב בתיק, או במקרה של הליך מסוים מלוא החוב הרלוונטי לאותו הליך).
 • במקרה שהחייב מסוגל לשלם רק חלק מהחוב, עליו להגיש בקשה לפריסת חוב מזונות לתשלומים או בקשה לפריסת החוב לתשלומים, לפי העניין.
 • במקרה שהחייב בחר לשלם את מלוא החוב ישירות לזוכה או לעורך דינו, חשוב לשמור על כל מסמך שמעיד על ביצוע התשלום, כגון: קבלה, צילום המחאה (שיק), תדפיס חשבון וכיו"ב.
 • לאחר 30 יום ממועד תשלום החוב יש לוודא מול לשכת ההוצאה לפועל שהתיק נסגר ושלא נשארה יתרה לתשלום.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות