מ (הסרת תבניות עיצוב ישנות)
מ (החלפת טקסט – "== *חוקים ותקנות *==" ב־"== חקיקה ונהלים ==")
שורה 67: שורה 67:
 
* [[חדש:משרד הביטחון - אגף שיקום נכים]]
 
* [[חדש:משרד הביטחון - אגף שיקום נכים]]
  
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)]]
 
* [[תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)]]
  

גרסה מ־02:10, 2 באפריל 2014

הקדמה:

נכי צה"ל הלומדים בהכשרה מקצועית או במוסד להשכלה גבוהה זכאים לקבל סיוע במימון דמי-מחייה בזמן לימודיהם, בנוסף לסיוע במימון שכר הלימוד ומימון ציוד לימודי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


נכה צה"ל שברצונו לרכוש הכשרה מקצועית או ללמוד במוסד להשכלה גבוהה זכאי לפנות לאגף השיקום כדי לקבל סיוע כלכלי במימון מחייתו בתקופת הלימודים, במטרה לאפשר לו להתפנות ללימודים מלאים.

 • מ-10% עד 18% - ל-57.0% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-83.3% מהדרגה הקובעת;
 • מ-19% עד 39% - ל-83.3% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-118.7% מהדרגה הקובעת;
 • מ-40% עד 100% - ל-118.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-166.0% מהדרגה הקובעת.
 • גובה דמי המחייה נקבע על-פי מצבו המשפחתי של המבקש ולפי דרגת נכותו.
 • לפי תקנה 23(3) לתקנות הנכים, המענק עבור דמי מחייה יינתן בסופו של כל חודש.

מי זכאי?

 • נכה צה"ל שדרגת נכותו היא 20% ומעלה (או 10% ומעלה, אם הוכר כנכה צה"ל לפני יום 01.01.1996), העומד בשלושת התנאים הבאים:
 1. מתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
 • הוא חסר מקצוע.
 • בשל נכותו המוכרת הוא לא יכול לעבוד במקצועו ונדרש לשנות מקצוע.
 • הוא זקוק להשתלמות מקצועית כתנאי להשתלבותו במקום עבודתו ולהמשך העסקתו.
 1. לומד לימודי יום בתוכנית לימודים מלאה (לימודי יום בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות פרונטליות).
 2. אינו עובד - סטודנט שעובד יכול לקבל דמי מחייה רק אם יוכיח שהכנסתו מכל מקור שהוא, פרט לתגמול משרד הביטחון, פחותה ממחצית השכר הקבוע, על-פי התקנות.

מי אינו זכאי

 • סטודנט שלומד באוניברסיטה הפתוחה בתכנית הרגילה ופורס את התואר לתקופה של עד 5 שנים לא יהיה זכאי לדמי קיום.

תהליך מימוש הזכות

 • לפירוט הליך הגשת הבקשה למימון שכר הלימוד ראו הגשת בקשה למימון לימודים ומחייה לנכי צה"ל.

חשוב לדעת

 • לפי תקנה 17(ב) לתקנות הנכים, במידה והסטודנט מקבל מלגה כלשהי ממקור אחר בזמן תקופת המימון, סכום המלגה ינוכה מסך כל התשלומים שמגיעים לו (מימון לימודים, מימון הוצאות ציוד לימודי, ומימון מחייה).
 • בקשת המימון תקפה לשנה אחת. כדי להמשיך את המימון מעבר לשנה הראשונה שאושרה צריך:
 • לפנות בכתב על גבי טופס ש/1/74 א' (חדש) אל עובד הרווחה במחוז השיקום בו המבקש מטופל.
 • להוכיח שהמבקש עמד בכל הדרישות של מוסד הלימודים כדי להמשיך את לימודיו.
 • תקופת המימון להכשרה מקצועית או להשכלה גבוהה של נכה צה"ל שדרגת נכותו היא בין 10%-18% תהיה מחצית מתקופת הלימודים המקובלת, אך לא פחות משנתיים.
 • סטודנט הלומד לימודים בין תחומיים (תוכנית משולבת) יהיה זכאי לקבל סיוע במימון לתואר אחד בלבד (הארוך מביניהם), ובזמן ובעלויות המקובלים לתואר אחד.
 • תנאים לזכאות לדמי מחיה לסטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה:
 • סטודנט הלומד לפחות 4 קורסים בכל סמסטר (למעט הסמסטר הראשון ללימודיו, בו הוא יכול ללמוד 3 קורסים).
 • סטודנט הלומד 8 קורסים בשנת לימודים אחת, הכוללת גם סמסטר קיץ (על הסטודנט להציג אישור מהאוניברסיטה כי תוכנית הלימודים באותה שנת לימודים כוללת 8 קורסים).
 • התקופה המקסימאלית למימון לימודים+תשלום דמי קיום הינה 3 שנים.
 • לפי תקנה 25 לתקנות הנכים, מקבל המימון חייב להוכיח למנהל לשכת השיקום המחוזית שעמד בהצלחה בבחינות ובדרישות מוסד הלימודים. במידה ומקבל המימון לא עמד בחובה זו, הוועדה או הממונה רשאים להפסיק את המימון. במקרה כזה יראו את הסכומים שקיבל עד כה כהלוואה מהמדינה, שיהיה על מקבל המימון להחזיר במועד ובגובה שהוועדה או הממונה יקבעו.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • חדש:משרד הביטחון - אגף שיקום נכים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.

תבנית:סטטוס תבנית:זכות/חדשות