שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = נכי צה"ל הלומדים בהכשרה מקצועית או במוסד להשכלה גבוהה זכאים לקבל סיוע במימון דמי-מחייה בזמן לימודיהם, בנוסף לסיוע במימון שכר הלימוד ומימון ציוד לימודי
+
| מידע  = נכי צה"ל המקבלים [[מימון לימודים לנכי צה"ל|סיוע במימון לימודיהם]], עשויים להיות זכאים גם לתשלום עבור הוצאות המחיה בתקופת הלימודים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.shikum.mod.gov.il/he-il/ShikumH/privileges/RehabilitationServices אגף שיקום נכים של משרד הביטחון]
+
| ממשל = למידע נוסף ראו [http://www.shikum.mod.gov.il/NR/rdonlyres/08825044-1619-42BC-BD39-4EAC9BC00E6A/0/7101.pdf הוראת אגף שיקום נכים מס' 71.01 מיום 01.05.2012]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 16: שורה 16:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב של הזכות
+
| [[נכי צה"ל]]
| זכות/הליך הקשורים לזכות
+
| [[סטודנטים]]
| ערכים נוספים הקשורים לזכות, כל אחד בשורה נפרדת
+
| [[הכשרה מקצועית]]
 +
}}
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
 +
נכי צה"ל המקבלים [[מימון לימודים לנכי צה"ל|סיוע במימון לימודים]] במוסד להכשרה מקצועית או במוסד להשכלה גבוהה, עשויים לקבל גם סיוע  במימון מחייתם בתקופת הלימודים, במטרה לאפשר להם להתפנות ללימודים מלאים.
 +
* בהתאם לתקנה מס' 17(א)(3) ל[[תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)]] סכום דמי המחיה נקבע על-פי מצבו המשפחתי של המבקש ודרגת נכותו:
 +
** '''למי שדרגת נכותו בין 10% ל- 18%''', סכום דמי המחיה יחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל יהיה בשיעור 57% מסכום התגמול הבסיסי המשולם לנכה בדרגת נכות של 100%, ואם הוא אב לילד - בשיעור 83.3% מהסכום.
 +
** '''למי שדרגת נכותו בין 19% ל- 39%''', סכום דמי המחיה יחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל יהיה בשיעור 83.3% מסכום התגמול הבסיסי המשולם לנכה בדרגת נכות של 100%, ואם הוא אב לילד - בשיעור של 118.7% מהסכום.
 +
** '''למי שדרגת נכותו בין 40% ל- 100%''', סכום דמי המחיה יחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל יהיה בשיעור 118.7% מסכום התגמול הבסיסי המשולם לנכה בדרגת נכות של 100%, ואם הוא אב לילד - בשיעור של 166% מהסכום.
  
נכה צה"ל שברצונו לרכוש הכשרה מקצועית או ללמוד במוסד להשכלה גבוהה זכאי לפנות לאגף השיקום כדי לקבל סיוע  כלכלי במימון מחייתו בתקופת הלימודים, במטרה לאפשר לו להתפנות ללימודים מלאים.
+
== מי זכאי? ==
* לפי תקנה מס' 17(א)(3) ל[[תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)]] הסיוע כולל תשלום מחייה, שביחד עם התגמול החודשי שהמבקש מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא:
+
* נכה צה"ל שמתקיימים לגביו [[הגשת בקשה למימון לימודים לנכי צה"ל#אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים|התנאים המקדימים להגשת בקשה למימון הלימודים]], ובנוסף גם שני התנאים הבאים:
:* מ-10% עד 18% - ל-57.0% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-83.3% מהדרגה הקובעת;
+
** הוא לומד לימודי יום בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות פרונטליות.
:* מ-19% עד 39% - ל-83.3% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-118.7% מהדרגה הקובעת;
+
** הכנסתו מכל מקור שהוא, פרט לתגמול משרד הביטחון, פחותה מסכום התגמול הבסיסי המשולם לנכה צה"ל בדרגת נכות של 50%.
:* מ-40% עד 100% - ל-118.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-166.0% מהדרגה הקובעת.
 
* גובה דמי המחייה נקבע על-פי מצבו המשפחתי של המבקש ולפי דרגת נכותו.
 
* לפי תקנה 23(3) לתקנות הנכים, המענק עבור דמי מחייה יינתן בסופו של כל חודש.
 
  
== מי זכאי? ==  
+
=== סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה ===
* נכה צה"ל שדרגת נכותו היא 20% ומעלה (או 10% ומעלה, אם הוכר כנכה צה"ל לפני יום 01.01.1996), העומד ב'''שלושת התנאים''' הבאים:
+
* סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה יהיה זכאי לדמי מחיה אם, בנוסף לשאר התנאים, מתקיים לגביו אחד מאלה:
:# מתקיים לגביו '''אחד מהתנאים''' הבאים:
+
** הוא לומד לפחות 4 קורסים בכל סמסטר (למעט הסמסטר הראשון ללימודיו, שבו ניתן ללמוד 3 קורסים).
::* הוא חסר מקצוע.
+
** הוא לומד 8 קורסים בשנת לימודים אחת, הכוללת גם סמסטר קיץ (עליו להציג אישור מהאוניברסיטה כי תכנית הלימודים באותה שנה כוללת 8 קורסים).
::* בשל נכותו המוכרת הוא לא יכול לעבוד במקצועו ונדרש לשנות מקצוע.
+
* התקופה המקסימלית לתשלום דמי מחיה בנוסף למימון הלימודים באוניברסיטה הפתוחה היא 3 שנים.
::* הוא זקוק להשתלמות מקצועית כתנאי להשתלבותו במקום עבודתו ולהמשך העסקתו.
 
:# לומד לימודי יום בתוכנית לימודים מלאה (לימודי יום בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות פרונטליות).
 
:# אינו עובד - סטודנט שעובד יכול לקבל דמי מחייה רק אם יוכיח שהכנסתו מכל מקור שהוא, פרט לתגמול משרד הביטחון, פחותה ממחצית השכר הקבוע, על-פי התקנות.
 
=== מי אינו זכאי ===
 
* סטודנט שלומד באוניברסיטה הפתוחה בתכנית הרגילה ופורס את התואר לתקופה של עד 5 שנים לא יהיה זכאי לדמי קיום.
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* לפירוט הליך הגשת הבקשה למימון שכר הלימוד ראו [[הגשת בקשה למימון לימודים ומחייה לנכי צה"ל]].
+
* הבקשה לתשלום דמי מחיה נכללת בבקשה למימון הלימודים. לפרטים נוספים, ראו [[הגשת בקשה למימון לימודים לנכי צה"ל]].
 +
* בהתאם לתקנה 23(3) ל[[תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)|תקנות הנכים]], המענק עבור דמי המחיה ישולם בסופו של כל חודש.
 +
* אישור המימון ניתן עבור שנה אחת. על-מנת להמשיך ולקבל את הסיוע, יש [[הגשת בקשה להמשך מימון לימודים לנכי צה"ל|להגיש בקשה להמשך קבלת המימון]] בכל שנה מחדש.
  
== חשוב לדעת ==
 
* לפי תקנה 17(ב) לתקנות הנכים, במידה והסטודנט מקבל מלגה כלשהי ממקור אחר בזמן תקופת המימון, סכום המלגה ינוכה מסך כל התשלומים שמגיעים לו (מימון לימודים, מימון הוצאות ציוד לימודי, ומימון מחייה).
 
* בקשת המימון תקפה לשנה אחת. כדי להמשיך את המימון מעבר לשנה הראשונה שאושרה צריך:
 
:* לפנות בכתב על גבי טופס ש/1/74 א' (חדש) אל עובד הרווחה במחוז השיקום בו המבקש מטופל.
 
:* להוכיח שהמבקש עמד בכל הדרישות של מוסד הלימודים כדי להמשיך את לימודיו.
 
:* תקופת המימון להכשרה מקצועית או להשכלה גבוהה של נכה צה"ל שדרגת נכותו היא בין 10%-18% תהיה מחצית מתקופת הלימודים המקובלת, אך לא פחות משנתיים.
 
:* סטודנט הלומד לימודים בין תחומיים (תוכנית משולבת) יהיה זכאי לקבל סיוע במימון לתואר אחד בלבד (הארוך מביניהם), ובזמן ובעלויות המקובלים לתואר אחד.
 
* תנאים לזכאות לדמי מחיה  לסטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה:
 
:* סטודנט הלומד לפחות 4 קורסים בכל סמסטר (למעט הסמסטר הראשון ללימודיו, בו הוא יכול ללמוד 3 קורסים).
 
:* סטודנט הלומד 8 קורסים בשנת לימודים אחת, הכוללת גם סמסטר קיץ (על הסטודנט להציג אישור מהאוניברסיטה כי תוכנית הלימודים באותה שנת לימודים כוללת 8 קורסים).
 
:* התקופה המקסימאלית למימון לימודים+תשלום דמי קיום הינה 3 שנים.
 
:* לפי תקנה 25 לתקנות הנכים, מקבל המימון חייב להוכיח למנהל לשכת השיקום המחוזית שעמד בהצלחה בבחינות ובדרישות מוסד הלימודים. במידה ומקבל המימון לא עמד בחובה זו, הוועדה או הממונה רשאים להפסיק את המימון. במקרה כזה יראו את הסכומים שקיבל עד כה כהלוואה מהמדינה, שיהיה על מקבל המימון להחזיר במועד ובגובה שהוועדה או הממונה יקבעו.
 
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
שורה 63: שורה 51:
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
* [[ארגון נכי צה"ל]]
 
* [[ארגון נכי צה"ל]]
 +
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [[חדש:משרד הביטחון - אגף שיקום נכים]]
+
* [[משרד הביטחון - אגף שיקום נכים]]
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)]]
 
* [[תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)]]
 +
* [http://www.shikum.mod.gov.il/NR/rdonlyres/08825044-1619-42BC-BD39-4EAC9BC00E6A/0/7101.pdf הוראת אגף שיקום נכים מס' 71.01 מיום 01.05.2012]
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://www.shikum.mod.gov.il/NR/rdonlyres/08825044-1619-42BC-BD39-4EAC9BC00E6A/0/7101.pdf הוראת אגף שיקום נכים מס' 71.01 מיום 01.05.2012]
+
* [http://www.shikum.mod.gov.il/he-il/ShikumH/privileges/RehabilitationServices/rehisha.htm רכישת מקצוע באמצעות לימודים] באתר אגף שיקום נכים
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
שורה 85: שורה 75:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:צבא וביטחון]]
 +
[[קטגוריה:נכי צה"ל]]
 +
[[קטגוריה:סטודנטים]]
 +
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 +
[[קטגוריה:השכלה גבוהה]]
 +
[[קטגוריה:הכשרה מקצועית]]

גרסה מ־12:45, 15 ביוני 2015

הקדמה:

נכי צה"ל המקבלים סיוע במימון לימודיהם, עשויים להיות זכאים גם לתשלום עבור הוצאות המחיה בתקופת הלימודים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

}}

נכי צה"ל המקבלים סיוע במימון לימודים במוסד להכשרה מקצועית או במוסד להשכלה גבוהה, עשויים לקבל גם סיוע במימון מחייתם בתקופת הלימודים, במטרה לאפשר להם להתפנות ללימודים מלאים.

 • בהתאם לתקנה מס' 17(א)(3) לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) סכום דמי המחיה נקבע על-פי מצבו המשפחתי של המבקש ודרגת נכותו:
  • למי שדרגת נכותו בין 10% ל- 18%, סכום דמי המחיה יחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל יהיה בשיעור 57% מסכום התגמול הבסיסי המשולם לנכה בדרגת נכות של 100%, ואם הוא אב לילד - בשיעור 83.3% מהסכום.
  • למי שדרגת נכותו בין 19% ל- 39%, סכום דמי המחיה יחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל יהיה בשיעור 83.3% מסכום התגמול הבסיסי המשולם לנכה בדרגת נכות של 100%, ואם הוא אב לילד - בשיעור של 118.7% מהסכום.
  • למי שדרגת נכותו בין 40% ל- 100%, סכום דמי המחיה יחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל יהיה בשיעור 118.7% מסכום התגמול הבסיסי המשולם לנכה בדרגת נכות של 100%, ואם הוא אב לילד - בשיעור של 166% מהסכום.

מי זכאי?

 • נכה צה"ל שמתקיימים לגביו התנאים המקדימים להגשת בקשה למימון הלימודים, ובנוסף גם שני התנאים הבאים:
  • הוא לומד לימודי יום בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות פרונטליות.
  • הכנסתו מכל מקור שהוא, פרט לתגמול משרד הביטחון, פחותה מסכום התגמול הבסיסי המשולם לנכה צה"ל בדרגת נכות של 50%.

סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה

 • סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה יהיה זכאי לדמי מחיה אם, בנוסף לשאר התנאים, מתקיים לגביו אחד מאלה:
  • הוא לומד לפחות 4 קורסים בכל סמסטר (למעט הסמסטר הראשון ללימודיו, שבו ניתן ללמוד 3 קורסים).
  • הוא לומד 8 קורסים בשנת לימודים אחת, הכוללת גם סמסטר קיץ (עליו להציג אישור מהאוניברסיטה כי תכנית הלימודים באותה שנה כוללת 8 קורסים).
 • התקופה המקסימלית לתשלום דמי מחיה בנוסף למימון הלימודים באוניברסיטה הפתוחה היא 3 שנים.

תהליך מימוש הזכות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.

תבנית:זכות/חדשות