מ (הסרת תבניות עיצוב ישנות)
(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(25 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{סוג ערך|זכות}}
 
 
{{עצם העניין}}
 
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = נכי צה"ל הלומדים בהכשרה מקצועית או במוסד להשכלה גבוהה זכאים לקבל סיוע במימון דמי-מחייה בזמן לימודיהם, בנוסף לסיוע במימון שכר הלימוד ומימון ציוד לימודי
+
| מידע  = נכי צה"ל שמקבלים [[מימון לימודים לנכי צה"ל|סיוע במימון לימודיהם]], עשויים להיות זכאים גם לתשלום עבור הוצאות המחיה בתקופת הלימודים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.shikum.mod.gov.il/he-il/ShikumH/privileges/RehabilitationServices אגף שיקום נכים של משרד הביטחון]
+
| ממשל = למידע נוסף ראו [https://shikum.mod.gov.il/Directives/71.01.pdf#search=71 הוראת אגף שיקום נכים מס' 71.01]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 17: שורה 16:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב של הזכות
+
| [[נכי צה"ל]]
| זכות/הליך הקשורים לזכות
+
| [[סטודנטים]]
| ערכים נוספים הקשורים לזכות, כל אחד בשורה נפרדת
+
| [[הכשרה מקצועית ושילוב בתעסוקה]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
 +
נכי צה"ל שמקבלים [[מימון לימודים לנכי צה"ל|סיוע במימון לימודים]] במוסד להכשרה מקצועית או במוסד להשכלה גבוהה, עשויים לקבל גם סיוע במימון מחייתם בתקופת הלימודים, כדי לאפשר להם להתפנות ללימודים מלאים.
 +
*סכום דמי המחיה נקבע לפי מצבו המשפחתי של המבקש ודרגת נכותו:
 +
** '''למי שדרגת נכותו בין 10% ל-18%''', סכום דמי המחיה יחד עם התגמול החודשי שהוא מקבל יהיה בשיעור 62.4% מסכום התגמול הבסיסי שמשולם לנכה בדרגת נכות של 100%, ואם הוא אב לילד - בשיעור 91.2% מהסכום.
 +
** '''למי שדרגת נכותו בין 19% ל-39%''', סכום דמי המחיה יחד עם התגמול החודשי שהוא מקבל יהיה בשיעור 91.2% מסכום התגמול הבסיסי שמשולם לנכה בדרגת נכות של 100%, ואם הוא אב לילד - בשיעור של 130% מהסכום.
 +
** '''למי שדרגת נכותו בין 40% ל-100%''', סכום דמי המחיה יחד עם התגמול החודשי שהוא מקבל יהיה בשיעור 130% מסכום התגמול הבסיסי שמשולם לנכה בדרגת נכות של 100%, ואם הוא אב לילד - בשיעור של 182.2% מהסכום.
  
נכה צה"ל שברצונו לרכוש הכשרה מקצועית או ללמוד במוסד להשכלה גבוהה זכאי לפנות לאגף השיקום כדי לקבל סיוע  כלכלי במימון מחייתו בתקופת הלימודים, במטרה לאפשר לו להתפנות ללימודים מלאים.
+
== מי זכאי? ==
* לפי תקנה מס' 17(א)(3) ל[[תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)]] הסיוע כולל תשלום מחייה, שביחד עם התגמול החודשי שהמבקש מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא:
+
* נכה צה"ל שאושרה [[הגשת בקשה למימון לימודים לנכי צה"ל#אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים|בקשתו למימון לימודים]], ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
:* מ-10% עד 18% - ל-57.0% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-83.3% מהדרגה הקובעת;
+
*#הוא לומד במסגרת לימודי יום בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות פרונטליות.
:* מ-19% עד 39% - ל-83.3% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-118.7% מהדרגה הקובעת;
+
*# הכנסתו מכל מקור שהוא, פרט לתגמול משרד הביטחון, נמוכה מסכום התגמול הבסיסי שמשולם לנכה צה"ל בדרגת נכות של 50%.
:* מ-40% עד 100% - ל-118.7% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-166.0% מהדרגה הקובעת.
 
* גובה דמי המחייה נקבע על-פי מצבו המשפחתי של המבקש ולפי דרגת נכותו.
 
* לפי תקנה 23(3) לתקנות הנכים, המענק עבור דמי מחייה יינתן בסופו של כל חודש.
 
  
== מי זכאי? ==  
+
=== סטודנט שלומד באוניברסיטה הפתוחה ===
* נכה צה"ל שדרגת נכותו היא 20% ומעלה (או 10% ומעלה, אם הוכר כנכה צה"ל לפני יום 01.01.1996), העומד ב'''שלושת התנאים''' הבאים:
+
* סטודנט שלומד באוניברסיטה הפתוחה יהיה זכאי לדמי מחיה אם, בנוסף לשאר התנאים, מתקיים לגביו אחד מאלה:
:# מתקיים לגביו '''אחד מהתנאים''' הבאים:
+
** הוא לומד לפחות 4 קורסים בכל סמסטר (למעט הסמסטר הראשון ללימודיו, שבו ניתן ללמוד 3 קורסים).
::* הוא חסר מקצוע.
+
** הוא לומד 8 קורסים בשנת לימודים אחת, שכוללת גם סמסטר קיץ (עליו להציג אישור מהאוניברסיטה שתוכנית הלימודים באותה שנה כוללת 8 קורסים).
::* בשל נכותו המוכרת הוא לא יכול לעבוד במקצועו ונדרש לשנות מקצוע.
+
* התקופה המקסימלית לתשלום דמי מחיה בנוסף למימון הלימודים באוניברסיטה הפתוחה היא 3 שנים.
::* הוא זקוק להשתלמות מקצועית כתנאי להשתלבותו במקום עבודתו ולהמשך העסקתו.
 
:# לומד לימודי יום בתוכנית לימודים מלאה (לימודי יום בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות פרונטליות).
 
:# אינו עובד - סטודנט שעובד יכול לקבל דמי מחייה רק אם יוכיח שהכנסתו מכל מקור שהוא, פרט לתגמול משרד הביטחון, פחותה ממחצית השכר הקבוע, על-פי התקנות.
 
=== מי אינו זכאי ===
 
* סטודנט שלומד באוניברסיטה הפתוחה בתכנית הרגילה ופורס את התואר לתקופה של עד 5 שנים לא יהיה זכאי לדמי קיום.
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* לפירוט הליך הגשת הבקשה למימון שכר הלימוד ראו [[הגשת בקשה למימון לימודים ומחייה לנכי צה"ל]].
+
* הבקשה לתשלום דמי מחיה נכללת בבקשה למימון הלימודים. למידע נוסף ראו [[הגשת בקשה למימון לימודים לנכי צה"ל]].
 +
*המענק עבור דמי המחיה ישולם בסופו של כל חודש.
 +
* אישור המימון ניתן עבור שנה אחת. כדי להמשיך ולקבל את הסיוע, יש [[הגשת בקשה להמשך מימון לימודים לנכי צה"ל|להגיש בקשה להמשך קבלת המימון]] בכל שנה מחדש.
  
== חשוב לדעת ==
+
== גורמים מסייעים ==
* לפי תקנה 17(ב) לתקנות הנכים, במידה והסטודנט מקבל מלגה כלשהי ממקור אחר בזמן תקופת המימון, סכום המלגה ינוכה מסך כל התשלומים שמגיעים לו (מימון לימודים, מימון הוצאות ציוד לימודי, ומימון מחייה).
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* בקשת המימון תקפה לשנה אחת. כדי להמשיך את המימון מעבר לשנה הראשונה שאושרה צריך:
+
=== ארגוני סיוע ===
:* לפנות בכתב על גבי טופס ש/1/74 א' (חדש) אל עובד הרווחה במחוז השיקום בו המבקש מטופל.
 
:* להוכיח שהמבקש עמד בכל הדרישות של מוסד הלימודים כדי להמשיך את לימודיו.
 
:* תקופת המימון להכשרה מקצועית או להשכלה גבוהה של נכה צה"ל שדרגת נכותו היא בין 10%-18% תהיה מחצית מתקופת הלימודים המקובלת, אך לא פחות משנתיים.
 
:* סטודנט הלומד לימודים בין תחומיים (תוכנית משולבת) יהיה זכאי לקבל סיוע במימון לתואר אחד בלבד (הארוך מביניהם), ובזמן ובעלויות המקובלים לתואר אחד.
 
* תנאים לזכאות לדמי מחיה  לסטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה:
 
:* סטודנט הלומד לפחות 4 קורסים בכל סמסטר (למעט הסמסטר הראשון ללימודיו, בו הוא יכול ללמוד 3 קורסים).
 
:* סטודנט הלומד 8 קורסים בשנת לימודים אחת, הכוללת גם סמסטר קיץ (על הסטודנט להציג אישור מהאוניברסיטה כי תוכנית הלימודים באותה שנת לימודים כוללת 8 קורסים).
 
:* התקופה המקסימאלית למימון לימודים+תשלום דמי קיום הינה 3 שנים.
 
:* לפי תקנה 25 לתקנות הנכים, מקבל המימון חייב להוכיח למנהל לשכת השיקום המחוזית שעמד בהצלחה בבחינות ובדרישות מוסד הלימודים. במידה ומקבל המימון לא עמד בחובה זו, הוועדה או הממונה רשאים להפסיק את המימון. במקרה כזה יראו את הסכומים שקיבל עד כה כהלוואה מהמדינה, שיהיה על מקבל המימון להחזיר במועד ובגובה שהוועדה או הממונה יקבעו.
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
 
 
== ארגוני סיוע ==
 
 
* [[ארגון נכי צה"ל]]
 
* [[ארגון נכי צה"ל]]
== גורמי ממשל ==
 
* [[חדש:משרד הביטחון - אגף שיקום נכים]]
 
  
== חוקים ותקנות ==
+
=== גורמי ממשל ===
* [[תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)]]
+
* [[משרד הביטחון - אגף שיקום נכים]]
  
== הרחבות ופרסומים ==
 
* [http://www.shikum.mod.gov.il/NR/rdonlyres/08825044-1619-42BC-BD39-4EAC9BC00E6A/0/7101.pdf הוראת אגף שיקום נכים מס' 71.01 מיום 01.05.2012]
 
  
== מקורות ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== חקיקה ונהלים ===
 +
* [[תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)]]
 +
* [https://shikum.mod.gov.il/Directives/71.01.pdf#search=71 הוראת אגף שיקום נכים מס' 71.01] - מימון לימודים לנכים
 +
=== תודות ===
 
* המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
 
* המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
{{מטא
 +
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן = צבא וביטחון
 +
}}
 +
[[קטגוריה:נכי צה"ל]]
 +
[[קטגוריה:סטודנטים]]
 +
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 +
[[קטגוריה:השכלה גבוהה]]
 +
[[קטגוריה:הכשרה מקצועית]]

גרסה אחרונה מ־12:05, 13 ביולי 2022

הקדמה:

נכי צה"ל שמקבלים סיוע במימון לימודיהם, עשויים להיות זכאים גם לתשלום עבור הוצאות המחיה בתקופת הלימודים


נכי צה"ל שמקבלים סיוע במימון לימודים במוסד להכשרה מקצועית או במוסד להשכלה גבוהה, עשויים לקבל גם סיוע במימון מחייתם בתקופת הלימודים, כדי לאפשר להם להתפנות ללימודים מלאים.

 • סכום דמי המחיה נקבע לפי מצבו המשפחתי של המבקש ודרגת נכותו:
  • למי שדרגת נכותו בין 10% ל-18%, סכום דמי המחיה יחד עם התגמול החודשי שהוא מקבל יהיה בשיעור 62.4% מסכום התגמול הבסיסי שמשולם לנכה בדרגת נכות של 100%, ואם הוא אב לילד - בשיעור 91.2% מהסכום.
  • למי שדרגת נכותו בין 19% ל-39%, סכום דמי המחיה יחד עם התגמול החודשי שהוא מקבל יהיה בשיעור 91.2% מסכום התגמול הבסיסי שמשולם לנכה בדרגת נכות של 100%, ואם הוא אב לילד - בשיעור של 130% מהסכום.
  • למי שדרגת נכותו בין 40% ל-100%, סכום דמי המחיה יחד עם התגמול החודשי שהוא מקבל יהיה בשיעור 130% מסכום התגמול הבסיסי שמשולם לנכה בדרגת נכות של 100%, ואם הוא אב לילד - בשיעור של 182.2% מהסכום.

מי זכאי?

 • נכה צה"ל שאושרה בקשתו למימון לימודים, ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  1. הוא לומד במסגרת לימודי יום בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות פרונטליות.
  2. הכנסתו מכל מקור שהוא, פרט לתגמול משרד הביטחון, נמוכה מסכום התגמול הבסיסי שמשולם לנכה צה"ל בדרגת נכות של 50%.

סטודנט שלומד באוניברסיטה הפתוחה

 • סטודנט שלומד באוניברסיטה הפתוחה יהיה זכאי לדמי מחיה אם, בנוסף לשאר התנאים, מתקיים לגביו אחד מאלה:
  • הוא לומד לפחות 4 קורסים בכל סמסטר (למעט הסמסטר הראשון ללימודיו, שבו ניתן ללמוד 3 קורסים).
  • הוא לומד 8 קורסים בשנת לימודים אחת, שכוללת גם סמסטר קיץ (עליו להציג אישור מהאוניברסיטה שתוכנית הלימודים באותה שנה כוללת 8 קורסים).
 • התקופה המקסימלית לתשלום דמי מחיה בנוסף למימון הלימודים באוניברסיטה הפתוחה היא 3 שנים.

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.