הקדמה:

עובדת מדינה בהריון, רשאית להיעדר מהעבודה לצורך פיקוח רפואי ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון
העובדת זכאית ל- 20 או 40 שעות היעדרות בתשלום בתקופת ההיריון, בהתאם להיקף משרתה
שעות/ימי ההיעדרות לא ינוכו ממכסת ימי המחלה או החופשה של העובדת


עובדת מדינה רשאית להיעדר מהעבודה עקב בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות להריונה, מבלי שינוכו ימי מחלה או ימי חופשה בגין היעדרויות אלו.

 • העובדת יכולה להצהיר על היעדרות בגין מחלה/חופשה בחמשת חודשי ההריון הראשונים (אם היא לא מעוניינת לדווח על ההריון בשלב זה) ולאחר מכן, לדווח על היעדרויות אלו כ"שעות הריון" (בצירוף אישורים רפואיים מתאימים). ימי המחלה/החופשה שנוכו, יוחזרו לה.

מי זכאי?

 • כל עובדת מדינה שנעדרה ממקום עבודתה לצורך פיקוח רפואי או בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות להריון:
  • עובדת שעובדת עד 4 שעות בכל יום במשך שבוע מלא (5 או 6 ימים, לפי הנהוג במשרד)- זכאית ל- 20 "שעות הריון".
  • עובדת שעובדת מעל 4 שעות בכל יום במשך שבוע מלא (5 או 6 ימים, לפי הנהוג במשרד)- זכאית ל- 40 "שעות הריון".

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדת למסור למשרד משאבי האנוש (אמרכלות) אישור מהרופא המטפל המעיד על היותה בהיריון.
 • בדוח הנוכחות, על העובדת לדווח על הימים/השעות בהן נעדרה עקב ביצוע הבדיקות כ "שעות הריון" ולצרף אישורים רפואיים מתאימים.

דיווח רטרואקטיבי

 • אם העובדת לא מעוניינת לדווח לממונה על ההריון בחמשת החודשים הראשונים, היא יכולה להצהיר על הימים בהם נעדרה עקב הבדיקות הקשורות להריון כימי מחלה או חופשה.
 • לאחר שתדווח לממונה על ההריון, היא תוכל לדווח על הימים בהם נעדרה לצורך הבדיקות כ"שעות הריון" (בצירוף אישורים רפואיים מתאימים).
 • ימי המחלה או החופשה שנוכו עקב היעדרויות אלו, יוחזרו לעובדת.
דוגמה
 • עובדת מדינה, מועסקת במשרה מלאה, נמצאת בחודש הרביעי להריונה ולא מעוניינת לדווח על ההריון בשלב זה
 • בארבעת החודשים האחרונים, העובדת נעדרה שלושה ימים, עקב בדיקות רפואיות הקשורות להריון והצהירה על ימים אלו כימי חופשה
 • העובדת דיווחה על ההריון בתחילת החודש החמישי ובמקביל דיווחה על הימים בהם נעדרה בחודשים הקודמים כ"שעות הריון" (בצירוף מסמכים רפואיים)
 • שלושת ימי החופשה שנוכו לעובדת יוחזרו למכסת ימי החופשה השנתית הצבורים לזכותה

חשוב לדעת

 • לעובדת קיימת הזכות, עד סוף החודש החמישי להריון, שלא לדווח לממונה על ההריון, אלא אם היא עוסקת בתחום אשר עלול לפגוע בה או בעובר, לדוגמא: לוחמת אש.
 • את "שעות ההריון" ניתן לנצל אך ורק בתקופת ההריון והן לא נצברות או ניתנות להמרה לימי מחלה או חופשה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הערת עריכה
אולי כדאי לעשות דף לנציבות
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:11, 7 בפברואר 2019 (IST)

חקיקה ונהלים