הקדמה:

המוסד לביטוח לאומי חויב לשלם למבוטחת קצבאות זיקנה עבור 7 שנים רטרואקטיבית, מאחר ולא יידע אותה על זכותה לקצבה
על המוסד לביטוח לאומי ליידע את המבוטחים שהגיעו לגיל זיקנה בדבר האפשרות להגיש תביעה לקצבת זיקנה
שימוש המוסד לאומי במאגר המידע שברשותו לצורך תשלום גמלה, אינו מקנה זכאות לגמלה כל עוד לא הגיש המבוטח תביעה למוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית דין אזורי לעבודה בחיפה
מס' תיק:
ב"ל 1368-01-09
תאריך:
14/4/11
 • לאחר פטירת בעלה בשנת 1985, החלה התובעת לקבל קצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי.
 • בשנת 1990, בהיותה בת 67, פנתה אל המוסד לביטוח לאומי על מנת לברר האם היא מקבלת את כל זכויותיה. הפקידה השיבה לה, כי היא אינה זכאית לגמלאות נוספות מעבר לקצבת השאירים.
 • לאחר פיטוריה מעבודתה בשנת 2008, פנתה שוב התובעת לבירור זכויותיה. רק אז נודע לה כי היא זכאית והיתה זכאית גם בעבר לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) בנוסף לקצבת שאירים.
 • התובעת הגישה למוסד לביטוח לאומי תביעה לקצבת זיקנה בתאריך 1/7/08. זכאותה לקצבת זיקנה אושרה ע"י המוסד, אך רק מיום 1/7/07, היות ועל פי סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי, התביעה הוגשה באיחור.
 • בשל החלטה זו, הוגשה תביעתה לבית הדין האזורי לעבודה.

החלטת בית הדין

 • בית הדין דחה את טענת התובעת, כי היות ופרטיה היו בידי המוסד לביטוח לאומי, הוא ידע על זכאותה לקצבת זיקנה וחלה עליו החובה לשלמה, אף אם לא הגישה תביעה לקבלתה. בית הדין נימק זאת בטענה כי על פי תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה) - שימוש המוסד במאגר המידע לצורך תשלום גמלה, אינו מקנה זכאות לגמלה כל עוד לא הוגשה תביעה למוסד.
 • כמו כן נדחתה טענת התובעת כי המוסד הטעה אותה בשנת 1990, עת נאמר לה כי אינה זכאית לזכויות נוספות, שכן על פי נוסח החוק שהיה באותה עת היא לא היתה זכאית לקצבת זיקנה וזכויות מבוטחים נקבעות רק על פי החוק.
 • יחד עם זאת, נקבע כי על המוסד ליידע את המבוטחים שהגיעו לגיל זיקנה בדבר האפשרות להגיש תביעה לקצבת זיקנה.
 • אמנם בהתאם לחוק הביטוח הלאומי הישן, שהיה רלוונטי לשנת 1985, לא היתה התובעת זכאית לקצבת זיקנה, אך אין בכך כדי לשנות מזכאותה לתשלום קצבת זיקנה ממועד חקיקת חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995 - בהתאם לסעיף 296(ב).
 • המוסד לביטוח לאומי לא יידע את התובעת בנוגע לזכאותה להגיש תביעה לקצבת זיקנה עם הגיעה לגיל פרישה, אף לא בשנת 1995, עם חקיקת החוק, ובכך הפר את חובת הנאמנות המוגברת המוטלת עליו כלפי מבוטחיו בכלל, והתובעת בפרט.
 • בית הדין פסק, כי התובעת זכאית לתשלום קצבת זיקנה לתקופה של 7 שנים רטרואקטיבית מהמועד בו הגישה את התביעה לקצבה, בתאריך 1/7/08.

משמעות

 • על המוסד לביטוח לאומי ליידע את המבוטחים שהגיעו לגיל זיקנה בדבר האפשרות להגיש תביעה לקצבת זיקנה.

חקיקה ונהלים

מקורות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.