שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = עובדת בהריון שנעדרה מהעבודה בשל בדיקות שגרתיות הקשורות בהריונה זכאית לתשלום שכר עבור תקופת ההיעדרות, בהתאם ל[[העדרות מעבודה עקב בדיקות הריון|מכסת השעות הקבועה בחוק]]
+
| מידע = עובדת בהריון שנעדרה מהעבודה בשל בדיקות שגרתיות הקשורות בהריונה זכאית ל[[תשלום עבור היעדרות מהעבודה עקב בדיקות הריון|תשלום שכר עבור תקופת ההיעדרות]], בהתאם למכסת השעות הקבועה בחוק
 
| חשוב  = בית הדין הארצי לעבודה חייב מעסיק לשלם שכר לעובדת שנעדרה יומיים מעבודתה בשל בדיקת מי שפיר (שיש לראותה כנכללת בין הבדיקות השגרתיות הקשורות בהריון)
 
| חשוב  = בית הדין הארצי לעבודה חייב מעסיק לשלם שכר לעובדת שנעדרה יומיים מעבודתה בשל בדיקת מי שפיר (שיש לראותה כנכללת בין הבדיקות השגרתיות הקשורות בהריון)
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
שורה 37: שורה 37:
 
==החלטת בית הדין הארצי==
 
==החלטת בית הדין הארצי==
 
* '''בית הדין הארצי קיבל את הערעור בסוגייה זו, וקבע:'''
 
* '''בית הדין הארצי קיבל את הערעור בסוגייה זו, וקבע:'''
# סעיף 7(ה)(1) ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif1 חוק עבודת נשים] קובע מפורשות את זכותה של עובדת בהריון להיעדר עקב טיפולים רפואיים הקשורים בהריונה, ללא ניכוי משכר עבודתה.
+
# סעיף 7(ה)(1) ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif1 חוק עבודת נשים] קובע מפורשות את זכותה של עובדת בהריון להיעדר עקב טיפולים רפואיים הקשורים בהריונה, [[תשלום עבור היעדרות מהעבודה עקב בדיקות הריון|ללא ניכוי משכר עבודתה]].
 
# יש לראות בבדיקת מי שפיר כנכללת ב"בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון".
 
# יש לראות בבדיקת מי שפיר כנכללת ב"בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון".
 
# המעסיק לא הוכיח כי במהלך הריונה המערערת נעדרה בגין טיפולים רפואיים הקשורים בהריון יותר מ- 40 שעות (תקופת ההיעדרות המקסימלית שהיתה רשאית להיעדר ללא ניכוי משכרה, בהתאם לסעיף 7(ה)(2)(א) ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif1 חוק עבודת נשים]).
 
# המעסיק לא הוכיח כי במהלך הריונה המערערת נעדרה בגין טיפולים רפואיים הקשורים בהריון יותר מ- 40 שעות (תקופת ההיעדרות המקסימלית שהיתה רשאית להיעדר ללא ניכוי משכרה, בהתאם לסעיף 7(ה)(2)(א) ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif1 חוק עבודת נשים]).

גרסה מ־11:44, 15 בפברואר 2016

הקדמה:

עובדת בהריון שנעדרה מהעבודה בשל בדיקות שגרתיות הקשורות בהריונה זכאית לתשלום שכר עבור תקופת ההיעדרות, בהתאם למכסת השעות הקבועה בחוק
בית הדין הארצי לעבודה חייב מעסיק לשלם שכר לעובדת שנעדרה יומיים מעבודתה בשל בדיקת מי שפיר (שיש לראותה כנכללת בין הבדיקות השגרתיות הקשורות בהריון)
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
דב"ע נה/3-159
תאריך:
13.02.1996

עורכת דין שהיתה בחופשת לידה קיבלה מכתב פיטורים ממעסיקה במהלך חופשת הלידה.

 • העובדת הגישה תביעה כנגד המעסיק לבית הדין האזורי לעבודה, בשתי עילות:
 • בין היתר, העובדת תבעה מהמעסיק תשלום עבור שני ימי היעדרות שנעדרה במהלך ההריון בגין בדיקת מי שפיר.
 • בית הדין האזורי קבע כי היות ששמירת הריון אינה מצב בריאותי לקוי, לא מדובר במצב שבו העובדת זכאית לדמי מחלה בהתאם להוראת סעיף 7(ג)(1) לחוק עבודת נשים.
 • מנימוק זה דחה בית הדין האזורי את התביעה לתשלום עבור ימי ההיעדרות.
 • העובדת ערערה לבית הדין הארצי לעבודה.

החלטת בית הדין הארצי

 • בית הדין הארצי קיבל את הערעור בסוגייה זו, וקבע:
 1. סעיף 7(ה)(1) לחוק עבודת נשים קובע מפורשות את זכותה של עובדת בהריון להיעדר עקב טיפולים רפואיים הקשורים בהריונה, ללא ניכוי משכר עבודתה.
 2. יש לראות בבדיקת מי שפיר כנכללת ב"בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון".
 3. המעסיק לא הוכיח כי במהלך הריונה המערערת נעדרה בגין טיפולים רפואיים הקשורים בהריון יותר מ- 40 שעות (תקופת ההיעדרות המקסימלית שהיתה רשאית להיעדר ללא ניכוי משכרה, בהתאם לסעיף 7(ה)(2)(א) לחוק עבודת נשים).
 • על כן, קבע בית הדין כי לא היה מקום לנכות את ימי ההיעדרות של המערערת משכרה.
 • בית הדין חייב את המעסיק לשלם לעובדת שכר עבור שני ימי עבודה בסך של 450 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

משמעות

 • עובדת בהריון זכאית לתשלום שכר עבור ימים שנעדרה מעבודתה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריונה (כולל בדיקת מי שפיר), כל עוד תקופת ההיעדרות מהעבודה אינה עולה על מספר השעות הקבוע בחוק (למידע נוסף לגבי תקופת ההיעדרות בתשלום, ראו העדרות מעבודה עקב בדיקות הריון).


מקורות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.