הקדמה:

בית הדין הארצי לעבודה חייב מעסיק לשלם שכר לעובדת שנעדרה מעבודתה בשל בדיקת מי שפיר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
דב"ע נה/3-159
תאריך:
13.02.1996

עורכת דין שהיתה בחופשת לידה קיבלה מכתב פיטורים ממעסיקה במהלך חופשת הלידה.

 • העובדת הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה כנגד המעסיק, ובין היתר תבעה מהמעסיק דמי מחלה עקב היעדרות בשל בדיקת מי שפיר.
 • בית הדין האזורי דחה את התביעה מהנימוק הבא:
  • שמירת הריון אינה מצב בריאותי לקוי, לכן אין מדובר במצב בו זכאית עובדת לדמי מחלה.
 • העובדת ערערה לבית הדין הארצי לעבודה.

החלטת בית הדין הארצי

 • בית הדין הארצי קיבל את הערעור בסוגייה זו, וקבע:
  • זכותה של עובדת בהריון להעדר עקב טיפולים רפואיים הקשורים בהריונה, ללא ניכוי משכר עבודתה.
  • יש לראות בבדיקת מי שפיר כנכללת ב"בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון".
  • לא הוכח שהמערערת נעדרה, עקב טיפולים כאמור, יותר מ- 40 שעות במהלך הריונה.
  • בית הדין חייב את המעסיק לשלם לעובדת שכר שני ימי עבודה בסך של 450 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

משמעות

 • יש לראות בבדיקת מי שפיר כנכללת ב"בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון".
 • זכותה של עובדת בהריון להעדר מעבודתה עקב טיפולים רפואיים הקשורים בהריונה, ללא ניכוי משכר עבודתה.

מקורות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.