שורה 24: שורה 24:
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=דמי ביטוח לאומי לשכירים וגמלאים}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=דמי ביטוח לאומי לשכירים וגמלאים}}
 
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר]]
 
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר]]
 +
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי לשכיר עם מקורות הכנסה נוספים]]
 
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר בחופשה ללא תשלום]]
 
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר בחופשה ללא תשלום]]
 
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית]]
 
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית]]
 
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי לתושב ישראל העובד בחו"ל]]
 
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי לתושב ישראל העובד בחו"ל]]
 
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)]]
 
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)]]
 +
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה מוקדמת עם מקורות הכנסה נוספים]]
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=דמי ביטוח לאומי לעצמאיים}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=דמי ביטוח לאומי לעצמאיים}}
 
* [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]]
 
* [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]]
 +
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי לעצמאי עם מקורות הכנסה נוספים]]
 
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי לבני זוג עצמאים העובדים בעסק משותף]]
 
* [[חדש:דמי ביטוח לאומי לבני זוג עצמאים העובדים בעסק משותף]]
 
* [[חדש:גמלה חוסמת לעובד עצמאי]]
 
* [[חדש:גמלה חוסמת לעובד עצמאי]]

גרסה מ־15:10, 23 ביוני 2013

תבנית:פורטל/תחילת טור ימני כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח. תשלום דמי הביטוח כסדרם מקנה זכות לרוב קצבאות הביטוח הלאומי. יחד עם דמי הביטוח הלאומי קיימת חובה על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי.

בפורטל זה תמצאו מידע על שיעורי התשלום השונים בהתאם לעיסוק או סוג ההכנסה, דרכים לתשלום, מי פטור ממתשלום ומידע רלוונטי נוסף הקשור לתשלום דמי הביטוח הלאומי.

תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויותתבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לשכיר עם מקורות הכנסה נוספים
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר בחופשה ללא תשלום
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לתושב ישראל העובד בחו"ל
 • חדש:דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)
 • חדש:דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה מוקדמת עם מקורות הכנסה נוספים

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • דמי ביטוח לאומי לעצמאי
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לעצמאי עם מקורות הכנסה נוספים
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לבני זוג עצמאים העובדים בעסק משותף
 • חדש:גמלה חוסמת לעובד עצמאי


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:דמי ביטוח לאומי למתנדב/ת בשירות לאומי
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לחייל בשירות חובה
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לחייל בשירות ללא תשלום (של"ת)
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לחייל בשירות קבע

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה
 • חדש:דמי ביטוח לאומי למי שלא עובד
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לתלמיד ישיבה
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לסטודנט
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לחבר קיבוץ
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לאסיר/עציר
 • חדש:דמי ביטוח לאומי בהכשרה מקצועית
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לתושבים חוזרים
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לתושב ישראל השוהה בחו"ל


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • עובד עצמאי

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תקדימים משפטיים

 • חדש:אין לחייב מבוטח מעל גיל 65 בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות שלא מעבודה

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מן העיתונות

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:פורטל/ראו גם

אזהרה
תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל-זכות
הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.


תבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי