תבנית:פורטל/תחילת טור ימני חלק עליון הקשר בין תשלום דמי ביטוח לאומי לזכאות לקצבאות מי צריך לשלם וכמה, ומה עושים אם נוצר חוב בגין טעות בקשר עם תשלום דמי הביטוח הלאומי

תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • דמי ביטוח לאומי
 • תיאום ניכויי ביטוח לאומי לשכירים
 • רצף ביטוחי (להדגיש מעברים ופערים - חול, לימודים / טיול , להצביע מכל ערך)
 • חדש:גמלה חוסמת לעובד עצמאי
 • חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים
 • תשלומים וקנסות
 • פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי
 • דרכים לתשלום דמי הביטוח הלאומי
 • תושב ישראל השוהה בחו"ל - אופן חישוב תקופת המתנה לשירותים רפואיים בגין אי תשלום דמי ביטוח לאומי
 • תושב ישראל השוהה בחו"ל - תשלום מיוחד לפדיון תקופת ההמתנה

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר בחופשה ללא תשלום
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית ומעסיקו
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לתושב ישראל העובד בחו"ל
 • תושב ישראל שנשלח לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי
 • חדש:דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:דמי ביטוח לאומי למתנדב/ת בשירות לאומי
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לחייל בשירות חובה
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לחייל בשירות ללא תשלום (של"ת)
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לחייל בשירות קבע

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה
 • חדש:דמי ביטוח לאומי למי שלא עובד
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לתלמיד ישיבה
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לסטודנטים
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לחבר קיבוץ
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לאסיר/עציר
 • חדש:דמי ביטוח לאומי בהכשרה מקצועית
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לתושבים חוזרים
 • חדש:דמי ביטוח לאומי לתושב ישראל השוהה בחו"ל

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • עובד שכיר וגם עובד עצמאי
 • עובד שכיר וגם עובד עצמאי ומקבל פנסיה
 • מקבל פנסיה מוקדמת ועובד שכיר
 • מקבל פנסיה מוקדמת ועובד כעצמאי
 • מקבל פנסיה ובעל הכנסה שלא מעבודה
 • עובד שכיר ובעל הכנסה שלא מעבודה והכנסה מפנסיה
 • עובד שכיר ובעל הכנסה שלא מעבודה
 • עובד שכיר וגם עובד עצמאי וגם בעל הכנסות שלא מעבודה
 • עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה
 • עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה ומקבל פנסיה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מן העיתונות

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:פורטל/ראו גם

אזהרה
תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל-זכות
הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.


תבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי