(חשוב לדעת)
שורה 5: שורה 5:
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->אסור לגבות מחירים גבוהים יותר מהמחירים המאושרים, גם אם ההורים מוכנים לשלם סכום גבוה יותר. אין לגבות תשלומי הורים עבור נושאים לא מאושרים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->אסור לגבות מחירים גבוהים יותר מהמחירים המאושרים, גם אם ההורים מוכנים לשלם סכום גבוה יותר. אין לגבות תשלומי הורים עבור נושאים לא מאושרים
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת --> כספים שנגבו עבור שירות שלא סופק לתלמידים או עבור תשלום אסור יוחזרו להורי התלמידים ששילמו
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת --> כספים שנגבו עבור שירות שלא סופק לתלמידים או עבור תשלום אסור יוחזרו להורי התלמידים ששילמו
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
| פיצוי = [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/TashlomeiHoreim.htm  לטבלת מחירי השירותים בשנת הלימודים תשע"ג]
 
| ממשל  = ראו סעיף 4 ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/3(א)]
 
| ממשל  = ראו סעיף 4 ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/3(א)]
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
שורה 11: שורה 11:
  
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
* קיימים סוגים שונים של תשלומים במערכת החינוך: תשלומי חובה, תשלומי רשות ורכישת שירותים מרצון ותרומות.
+
* קיימים סוגים שונים של [[תשלומי הורים וסיוע כלכלי במערכת החינוך|תשלומים במערכת החינוך]]: '''תשלומי רשות''', [[תשלומי חובה במערכת החינוך|'''תשלומי חובה''']], [[רכישת שירותים מרצון במערכת החינוך|'''רכישת שירותים מרצון''']] ותרומות.  
* ערך זה עוסק בתשלומי רשות במערכת החינוך:
+
* ערך זה עוסק בתשלומי רשות במערכת החינוך - תשלומים שההורים מחויבים לשלם במידה ובחרו בקבלת השירות.
** למידע כללי בדבר תשלומי הורים ראו [[תשלומי הורים וסיוע כלכלי במערכת החינוך]].
+
* משרד החינוך מפרסם מחירים מקסימליים המותרים לגבייה כתשלומי רשות. ניתן לראות את טבלת המחירים עבור שנת הלימודים תשע"ג [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/TashlomeiHoreim.htm בקישור זה].
** למידע בדבר תשלומי חובה ראו [[תשלומי חובה במערכת החינוך]].
 
** למידע בדבר רכישת שירותים מרצון ראו [[רכישת שירותים מרצון במערכת החינוך]].
 
<!--
 
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:
 
{{דוגמה | טקסט הדוגמה}}
 
-->
 
* '''תשלומי רשות הם תשלומים שההורים מחויבים לשלם במידה ובחרו בקבלת השירות'''.
 
* תשלומי רשות נחלקים לשני סוגים:
 
# תשלומי רשות - תשלומים בעבור שירותים אשר לגביהם מפרסם משרד החינוך מחירים מקסימליים המותרים לגבייה בעבורם.
 
# רכישת שירותים מרצון - תשלומים בעבור שירותים שעבורם אין סכומים מומלצים ומחירים מקסימליים.
 
== תשלומי רשות ==
 
 
* '''אסור לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר'''.
 
* '''אסור לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר'''.
* במקרה בו לא כל ההורים החליטו על קיום שירות הרשות אך הוחלט בכל זאת להוציאו לפועל יש לשתף את כל התלמידים בשירות הנ"ל ויש לדאוג לפעילות חינוכית שונה לתלמיד אשר אינו משתתף בשירות.
+
* במקרה בו לא כל ההורים החליטו על קיום שירות הרשות, אך הוחלט בכל זאת להוציאו לפועל, יש לשתף את כל התלמידים בשירות הנ"ל ויש לדאוג לפעילות חינוכית שונה לתלמיד אשר אינו משתתף בשירות.
 
* אסור למנוע מתלמידים שהוריהם מתקשים לעמוד בתשלום עקב קשיים כלכלים את השתתפותם בפעילויות רשות. על מערכת החינוך למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתף אותם.
 
* אסור למנוע מתלמידים שהוריהם מתקשים לעמוד בתשלום עקב קשיים כלכלים את השתתפותם בפעילויות רשות. על מערכת החינוך למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתף אותם.
* '''סוגי תשלומי רשות:'''
+
==סוגי תשלומי רשות==
:* תשלום עבור '''שיעורי שחייה'''.
+
* תשלום עבור '''שיעורי שחייה'''.
:* תשלום עבור '''טיולים וסיורים לימודיים''':  שעת סיור, סיור של חצי יום, טיול חודשי, טיול ארוך.
+
* תשלום עבור '''טיולים וסיורים לימודיים''':  שעת סיור, סיור של חצי יום, טיול חודשי, טיול ארוך.
:* תשלום עבור '''תכנית השאלת ספרי לימוד''' – בהתאם לחוק השאלת ספרי לימוד.
+
* תשלום עבור '''תכנית השאלת ספרי לימוד''' – בהתאם לחוק השאלת ספרי לימוד.
:* תשלום '''דמי חבר לארגון ההורים הארצי ול[[נציגות הורים (ועד הורים)|וועד ההורים המוסדי/היישובי]]'''.
+
* תשלום '''דמי חבר לארגון ההורים הארצי ול[[נציגות הורים (ועד הורים)|וועד ההורים המוסדי/היישובי]]'''.
:* תשלום עבור '''סל תרבות''': תשלום עבור קיום פעילויות תרבות בבית הספר ומחוצה לו המתייחסות לתכנית הלימודים ותומכות בה. {{דוגמה | הצגות תאטרון, קונצרטים, ביקורים במוזיאונים}}
+
* תשלום עבור '''סל תרבות''': תשלום עבור קיום פעילויות תרבות בבית הספר ומחוצה לו המתייחסות לתכנית הלימודים ותומכות בה. {{דוגמה | הצגות תאטרון, קונצרטים, ביקורים במוזיאונים}}
:* תשלום עבור '''מסיבות''':  
+
* תשלום עבור '''מסיבות''':  
:** לצורך חסכון בעלויות בארגון מסיבות יש להסתייע באנשים מבפנים כמו מורים, מדריכים, תלמידים והורים מתנדבים.  
+
** לצורך חסכון בעלויות בארגון מסיבות יש להסתייע באנשים מבפנים כמו מורים, מדריכים, תלמידים והורים מתנדבים.  
:** יש לחסוך בעלויות הקשורות בהשכרת המקום, בו תתקיים המסיבה, ואסור לדרוש מהתלמידים לרכוש תלבושת מיוחדת לצורך הופעה.  
+
** יש לחסוך בעלויות הקשורות בהשכרת המקום, בו תתקיים המסיבה, ואסור לדרוש מהתלמידים לרכוש תלבושת מיוחדת לצורך הופעה.  
:** מסיבות יתקיימו רק בסיום שלב לימודים.  
+
** מסיבות סיום יתקיימו רק בסיום שלב לימודים.  
 
{{דוגמה | סיום גן חובה, סיום ביה"ס היסודי, מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה וסיום החטיבה העליונה}}
 
{{דוגמה | סיום גן חובה, סיום ביה"ס היסודי, מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה וסיום החטיבה העליונה}}
::* ניתן לגבות תשלום עבור '''לא יותר מ-3 מסיבות כיתה'''.
+
** ניתן לגבות תשלום עבור '''לא יותר מ-3 מסיבות כיתה'''.
 
* '''רשויות חינוך מקומיות ובעלויות המספקות רק חלק מהשירותים, יגבו תשלום רק עבור השירותים שאותם הן מספקות ולא מעבר להם'''.
 
* '''רשויות חינוך מקומיות ובעלויות המספקות רק חלק מהשירותים, יגבו תשלום רק עבור השירותים שאותם הן מספקות ולא מעבר להם'''.
  
שורה 80: שורה 69:
 
| [[איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו]]
 
| [[איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו]]
 
| [[תשלומי חובה במערכת החינוך]]
 
| [[תשלומי חובה במערכת החינוך]]
| [[בתי ספר וגני ילדים]]
+
| [[רכישת שירותים מרצון במערכת החינוך]]
 
| [[חינוך]]
 
| [[חינוך]]
 
}}
 
}}
שורה 94: שורה 83:
 
[[קטגוריה:תשלומי הורים]]
 
[[קטגוריה:תשלומי הורים]]
 
[[קטגוריה:הורים]]
 
[[קטגוריה:הורים]]
 +
[[קטגוריה:תשלומים]]
 +
[[קטגוריה:ספטמבר]]

גרסה מ־14:01, 22 באוקטובר 2012

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

משרד החינוך מפרסם בכל שנה רשימה מעודכנת של שירותי הרשות והמחירים המקסימליים המותרים לגבייה עבור כל אחד משירותים אלה
אסור לגבות מחירים גבוהים יותר מהמחירים המאושרים, גם אם ההורים מוכנים לשלם סכום גבוה יותר. אין לגבות תשלומי הורים עבור נושאים לא מאושרים
כספים שנגבו עבור שירות שלא סופק לתלמידים או עבור תשלום אסור יוחזרו להורי התלמידים ששילמו

תבנית:מושג/סיום הקדמה

 • קיימים סוגים שונים של תשלומים במערכת החינוך: תשלומי רשות, תשלומי חובה, רכישת שירותים מרצון ותרומות.
 • ערך זה עוסק בתשלומי רשות במערכת החינוך - תשלומים שההורים מחויבים לשלם במידה ובחרו בקבלת השירות.
 • משרד החינוך מפרסם מחירים מקסימליים המותרים לגבייה כתשלומי רשות. ניתן לראות את טבלת המחירים עבור שנת הלימודים תשע"ג בקישור זה.
 • אסור לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר.
 • במקרה בו לא כל ההורים החליטו על קיום שירות הרשות, אך הוחלט בכל זאת להוציאו לפועל, יש לשתף את כל התלמידים בשירות הנ"ל ויש לדאוג לפעילות חינוכית שונה לתלמיד אשר אינו משתתף בשירות.
 • אסור למנוע מתלמידים שהוריהם מתקשים לעמוד בתשלום עקב קשיים כלכלים את השתתפותם בפעילויות רשות. על מערכת החינוך למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתף אותם.

סוגי תשלומי רשות

 • תשלום עבור שיעורי שחייה.
 • תשלום עבור טיולים וסיורים לימודיים: שעת סיור, סיור של חצי יום, טיול חודשי, טיול ארוך.
 • תשלום עבור תכנית השאלת ספרי לימוד – בהתאם לחוק השאלת ספרי לימוד.
 • תשלום דמי חבר לארגון ההורים הארצי ולוועד ההורים המוסדי/היישובי.
 • תשלום עבור סל תרבות: תשלום עבור קיום פעילויות תרבות בבית הספר ומחוצה לו המתייחסות לתכנית הלימודים ותומכות בה.
  דוגמה
  הצגות תאטרון, קונצרטים, ביקורים במוזיאונים
 • תשלום עבור מסיבות:
  • לצורך חסכון בעלויות בארגון מסיבות יש להסתייע באנשים מבפנים כמו מורים, מדריכים, תלמידים והורים מתנדבים.
  • יש לחסוך בעלויות הקשורות בהשכרת המקום, בו תתקיים המסיבה, ואסור לדרוש מהתלמידים לרכוש תלבושת מיוחדת לצורך הופעה.
  • מסיבות סיום יתקיימו רק בסיום שלב לימודים.
דוגמה
סיום גן חובה, סיום ביה"ס היסודי, מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה וסיום החטיבה העליונה
  • ניתן לגבות תשלום עבור לא יותר מ-3 מסיבות כיתה.
 • רשויות חינוך מקומיות ובעלויות המספקות רק חלק מהשירותים, יגבו תשלום רק עבור השירותים שאותם הן מספקות ולא מעבר להם.

ביצוע התשלום

 • במקרה בו ישנם הורים שלא שילמו עבור פעילות רשות כלשהי (שלא עקב בעיה כלכלית), לא יכלילו את התלמיד באותה פעילות.
 • במקרה בו ישנם הורים שהסכימו בכתב או רכשו את השירותים הנוספים שהוצעו ולא שילמו את התשלום הרצוי במסגרת תשלומי הרשות, יפעילו רשות החינוך המקומית או הבעלות (הגוף המפעיל את המוסד החינוכי) את דרכי הגבייה המקובלות בחוק.
 • מוסד חינוך לא יפעיל אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו (למעט תשלום רשות ורכישת שירותים מרצון).
 • מוסד החינוך יקיים תיעוד של כל תשלום שהתקבל מההורים.
 • דרישת התשלום תהיה על טופס אחיד ותאושר על ידי הממונה מטעם מנהל המחוז.
 • על דרישת התשלום שתופץ להורים יחתמו מנהל המוסד החינוכי ויו"ר ועד ההורים המוסדי.

חובת פירוט הגבייה על ידי המוסד החינוכי

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

 • לערך מורחב בנושא תקדימים משפטיים בחינוך לחצו כאן.

חוקים ותקנות

 • לערך מורחב בנושא חוקים ותקנות בחינוך לחצו כאן.

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי