(עדכון - איסור גביית תשלום עבור מסיבות כיתתיות)
(תגית: ערבית)
(74 גרסאות ביניים של 11 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
{{מושג/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע למושג.--> משרד החינוך מפרסם בכל שנה רשימה מעודכנת של שירותי הרשות והמחירים המקסימליים המותרים לגבייה עבור כל אחד משירותים אלה
+
| מידע  = תשלומים עבור שירותים כגון שיעורי שחייה, סל תרבות, ועד הורים ומסיבות, הם תשלומי רשות. משרד החינוך קובע מהם תשלומי רשות ומהו המחיר המקסימלי שניתן לגבות עבורם
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->אסור לגבות מחירים גבוהים יותר מהמחירים המאושרים, גם אם ההורים מוכנים לשלם סכום גבוה יותר. אין לגבות תשלומי הורים עבור נושאים לא מאושרים
+
| איסור =אין לגבות מחירים גבוהים יותר מהמחירים המאושרים, גם אם ההורים מוכנים לשלם סכום גבוה יותר. אין לגבות תשלומי הורים עבור [[תשלומים אסורים במערכת החינוך (איסור גבייה)|נושאים לא מאושרים]]
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת --> כספים שנגבו עבור שירות שלא סופק לתלמידים או עבור תשלום אסור יוחזרו להורי התלמידים ששילמו
+
| שאלה  =  לבירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים יש לפנות תחילה להנהלת בית הספר ולרשות החינוך המקומית. במידת הצורך ניתן לפנות אל [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/DarkeyPniya/PinyElynu.htm האגף לפניות ותלונות הציבור] במשרד החינוך
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->  
| ממשל  = ראו סעיף 4 ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/3(א)]
+
| פיצוי = [https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=134&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2019%2F28&UTM_CAMPAIGN=MNK#_Toc256000007 לטבלת מחירי השירותים בשנת הלימודים תש"ף]
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
| ממשל  = ראו סעיף 4 ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/3(א)] ו[https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=134&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2019%2F28&UTM_CAMPAIGN=MNK חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעט/12]
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
}}
 
+
}}
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
+
{{ראו גם
* קיימים סוגים שונים של תשלומים במערכת החינוך: תשלומי חובה, תשלומי רשות ורכישת שירותים מרצון ותרומות.  
+
| [[סיוע כלכלי להורים במערכת החינוך]]
* ערך זה עוסק בתשלומי רשות במערכת החינוך:
+
| [[חינוך]]
** למידע כללי בדבר תשלומי הורים ראו [[תשלומי הורים וסיוע כלכלי במערכת החינוך]].
+
| [[תשלומים אסורים במערכת החינוך (איסור גבייה)]]
** למידע בדבר תשלומי חובה ראו [[תשלומי חובה במערכת החינוך]].
+
| [[תשלומי חובה במערכת החינוך]]
 +
| [[איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
ערך זה עוסק בתשלומי רשות במערכת החינוך - תשלומים שההורים מחויבים לשלם במקרה שבחרו בקבלת השירות.
 +
* קיימים סוגים שונים של [[סיוע כלכלי להורים במערכת החינוך|תשלומים במערכת החינוך]]: '''תשלומי רשות''', [[תשלומי חובה במערכת החינוך|'''תשלומי חובה''']], [[רכישת שירותים מרצון במערכת החינוך|'''רכישת שירותים מרצון''']] ותרומות.
 +
* משרד החינוך מפרסם מחירים מקסימליים המותרים לגבייה כתשלומי רשות. [https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=134&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2019%2F28&UTM_CAMPAIGN=MNK#_Toc256000007 לצפייה בטבלת מחירי השירותים בשנת הלימודים תש"ף].
 +
* '''אסור לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר'''.
 +
* במקרה שלא כל ההורים החליטו על קיום שירות הרשות, אך הוחלט בכל זאת להוציאו לפועל, יש לשתף את כל התלמידים בשירות הנ"ל או לחלופין לדאוג לפעילות חינוכית אחרת לתלמיד אשר אינו משתתף בשירות (כגון שילובו בכיתה אחרת, או פעילות בספריית בית הספר וכד').
 +
* על-פי הנחיות משרד החינוך '''אסור למנוע מתלמידים שהוריהם לא שילמו (מכל סיבה שהיא) את השתתפותם בפעילויות רשות'''. על מערכת החינוך למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתף אותם.
 +
* בהתאם לסעיף 9 ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/3(א)], כספים שנגבו על-ידי רשויות חינוך מקומיות ובעלויות עבור שירות שלא סופק לתלמידים, יוחזרו במלואם להורים.
  
<!--
+
==סוגי תשלומי רשות==
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:
+
* תשלום עבור '''שיעורי שחייה'''.
{{דוגמה | טקסט הדוגמה}}
+
* תשלום עבור '''טיולים וסיורים לימודיים''' (שעת סיור, סיור של חצי יום, טיול חודשי, טיול ארוך). לתלמיד שלא השתתף בטיול מסיבה מוצדקת (כגון מחלה, אבל או מצב ביטחוני), יוחזר החלק היחסי המשולם לתלמיד עבור כניסה לאתרים, לינה באכסניות, אוכל וכו'. במקרים מיוחדים מנהל בית הספר רשאי להחזיר את מלוא הסכום, על-פי שיקול דעתו.
-->
+
* תשלום עבור '''[[השאלת ספרי לימוד]]''' - בהתאם ל[[חוק השאלת ספרי לימוד]].
* '''תשלומי רשות הם תשלומים שההורים מחויבים לשלם במידה ובחרו בקבלת השירות'''.
+
* תשלום '''דמי חבר לארגון ההורים הארצי ול[[נציגות הורים (ועד הורים)|וועד ההורים המוסדי/היישובי]]'''.
* תשלומי רשות נחלקים לשני סוגים:
+
* תשלום עבור '''סל תרבות''': תשלום עבור קיום פעילויות תרבות בבית הספר ומחוצה לו המתייחסות לתכנית הלימודים ותומכות בה.  
# תשלומי רשות - תשלומים בעבור שירותים אשר לגביהם מפרסם משרד החינוך מחירים מקסימליים המותרים לגבייה בעבורם.
+
{{דוגמה | הצגות תיאטרון, קונצרטים, ביקורים במוזיאונים, פגישות עם סופרים, הרצאות וכו'.}}
# רכישת שירותים מרצון - תשלומים בעבור שירותים שעבורם אין סכומים מומלצים ומחירים מקסימליים.
+
* תשלום עבור '''מסיבות סיום''' -  תוך הקפדה על חיסכון מרבי ומניעת הוצאות מיותרות:  
== תשלומי רשות ==
+
** אין להזמין מבחוץ במאים, אמרגנים, שחקנים או אנשי מקצוע אחרים, אלא להסתייע באנשים מבפנים כמו מורים, מדריכים, תלמידים והורים מתנדבים.  
* '''אסור לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר'''.
+
** אין לקיים מסיבות באולמות שיש לשלם עבור השימוש בהם. באירועים מיוחדים שבית-הספר אינו מותאם להם, תיבדק האפשרות לקיימם באולמות של הרשות המקומית.
* במקרה בו לא כל ההורים החליטו על קיום שירות הרשות אך הוחלט בכל זאת להוציאו לפועל יש לשתף את כל התלמידים בשירות הנ"ל ויש לדאוג לפעילות חינוכית שונה לתלמיד אשר אינו משתתף בשירות.
+
** אסור לדרוש מהתלמידים לרכוש תלבושת מיוחדת לצורך הופעה.  
* אסור למנוע מתלמידים שהוריהם מתקשים לעמוד בתשלום עקב קשיים כלכלים את השתתפותם בפעילויות רשות. על מערכת החינוך למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתף אותם.
+
** יש להימנע מכל הוצאה הנובעת מטעמי יוקרה וראוותנות.
* '''סוגי תשלומי רשות:'''
+
** מסיבות סיום יתקיימו רק בסיום שלב לימודים.  
:* תשלום עבור '''שיעורי שחייה'''.
 
:* תשלום עבור '''טיולים וסיורים לימודיים'''שעת סיור, סיור של חצי יום, טיול חודשי, טיול ארוך.
 
:* תשלום עבור '''תכנית השאלת ספרי לימוד''' בהתאם לחוק השאלת ספרי לימוד.
 
:* תשלום '''דמי חבר לארגון ההורים הארצי ול[[נציגות הורים (ועד הורים)|וועד ההורים המוסדי/היישובי]]'''.
 
:* תשלום עבור '''סל תרבות''': תשלום עבור קיום פעילויות תרבות בבית הספר ומחוצה לו המתייחסות לתכנית הלימודים ותומכות בה. {{דוגמה | הצגות תאטרון, קונצרטים, ביקורים במוזיאונים}}
 
:* תשלום עבור '''מסיבות''':  
 
:** לצורך חסכון בעלויות בארגון מסיבות יש להסתייע באנשים מבפנים כמו מורים, מדריכים, תלמידים והורים מתנדבים.  
 
:** יש לחסוך בעלויות הקשורות בהשכרת המקום, בו תתקיים המסיבה, ואסור לדרוש מהתלמידים לרכוש תלבושת מיוחדת לצורך הופעה.  
 
:** מסיבות יתקיימו רק בסיום שלב לימודים.  
 
 
{{דוגמה | סיום גן חובה, סיום ביה"ס היסודי, מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה וסיום החטיבה העליונה}}
 
{{דוגמה | סיום גן חובה, סיום ביה"ס היסודי, מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה וסיום החטיבה העליונה}}
::* ניתן לגבות תשלום עבור '''לא יותר מ-3 מסיבות כיתה'''.
+
* אין לגבות תשלום עבור מסיבות כיתתיות בכל שכבות הגיל בגני הילדים ובבתי הספר.
* '''רשויות חינוך מקומיות ובעלויות המספקות רק חלק מהשירותים, יגבו תשלום רק עבור השירותים שאותם הן מספקות ולא מעבר להם'''.
 
 
 
== רכישת שירותים מרצון==
 
* נוסף על תשלומי הרשות (והשירותים) שפורטו למעלה, המוסד החינוכי עשוי להציע שירותים נוספים, הנקראים "שירותים מרצון".
 
* '''שירותים מרצון הינם שירותים המוצעים על ידי בית הספר, בדרך כלל כדי לחסוך בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת, או שהם ניתנים לנוחיות ההורים ואין חובה לרכוש אותם'''.
 
* '''רכישת השירותים והתשלום בעבורם נעשים מרצונם החופשי בלבד של ההורים'''.
 
* '''גביית התשלומים בעבור שירותים מרצון חייבת את אישור כל הורי התלמידים המקבלים את השירות ואת אישורו של מפקח בית הספר'''.
 
* אסור בשום מקרה לחייב תלמידים להזדקק לשירותים מרצון, ובכך להביא את ההורים להשתתף ברכישת השירותים.
 
* ניתן לקיים שירותים אלה במסגרת יום הלימודים או אחריו. במידה והשירותים מופעלים במהלך יום הלימודים, ישתתפו בו כל התלמידים.
 
* '''עבור רכישת שירותים מרצון אין סכומים מומלצים וסכומים מרביים. רצוי לוודא כי התשלומים המתבקשים אינם נמצאים בחלק של שירותים שהינם אסורים לגביה, ולשקול את סבירות המחירים'''.
 
* '''דוגמאות לשירותים מרצון:'''
 
** חוגים ובתי תלמיד.
 
** ריתמוזיקה (אם היא איננה [[תוכנית לימודים נוספת (תל"ן)|תוכנית לימודים נוספת]]).
 
** רכישה מרוכזת של ספרי לימוד כאשר המוסד החינוכי אינו מקיים תכנית להשאלת ספרי לימוד.
 
** שימוש באינטרנט.
 
** רכישת תוכנות ולומדות למחשב.
 
** פרויקטים לימודיים.
 
** תלבושת אחידה (לפי החלטת המוסד החינוכי, בתיאום עם [[נציגות הורים|ועד ההורים המוסדי]] ו'''בהסכמת כל ההורים''').
 
** הזנה (בגני ילדים ובמוסדות חינוך, כחלק מההוויי ומהמסגרת החברתית).
 
** תמונה כיתתית.
 
** עלון כיתה.
 
** עיתון בית הספר.
 
** קרן "קרב" -תכנית למעורבות בחינוך. פעולת לצורך העשרה בבתי ספר ובגני ילדים בהשלמה לתכניות הלימודים הפורמאליות, מעודדת מעורבות הורים ושיתוף בין הגורמים השונים השותפים לחינוך ומעורבת בהפעלתם של פרויקטים חינוכיים-חברתיים לתלמידים עולים וותיקים. התכנית מבוססת על שותפות בין משרד החינוך התרבות והספורט לרשויות מקומיות, להורים ולקרן קרב.
 
*מנהל בית הספר ישלח להורים באופן מסודר חוזר בנושא התשלומים מרצון, בנפרד מחוזר אגרת השירותים, בחתימתו ובחתימת יו"ר ועד ההורים המוסדי. החוזר יכלול באופן מפורט את השירותים ועלותם לכל תלמיד.
 
 
* '''רשויות חינוך מקומיות ובעלויות המספקות רק חלק מהשירותים, יגבו תשלום רק עבור השירותים שאותם הן מספקות ולא מעבר להם'''.
 
* '''רשויות חינוך מקומיות ובעלויות המספקות רק חלק מהשירותים, יגבו תשלום רק עבור השירותים שאותם הן מספקות ולא מעבר להם'''.
  
 
==ביצוע התשלום==
 
==ביצוע התשלום==
* במקרה בו ישנם הורים שלא שילמו עבור פעילות רשות כלשהי (שלא עקב בעיה כלכלית), לא יכלילו את התלמיד באותה פעילות.
+
<!--* במקרה בו ישנם הורים שלא שילמו עבור פעילות רשות כלשהי (שלא עקב בעיה כלכלית), לא יכלילו את התלמיד באותה פעילות.--> {{הערת עריכה|הערה=לפי חוזר מנכ"ל ניתן שלא להכליל תלמיד אם הוריו לא שילמו. אך על-פי הנחיות של משרד החינוך אסור לעשות זאת|חתימה=[[משתמש:הדר יוהס פלד|הדר יוהס פלד]] ([[שיחת משתמש:הדר יוהס פלד|שיחה]]) 09:35, 25 בדצמבר 2018 (IST)}}
 
* במקרה בו ישנם הורים שהסכימו בכתב או רכשו את השירותים הנוספים שהוצעו ולא שילמו את התשלום הרצוי במסגרת תשלומי הרשות, יפעילו רשות החינוך המקומית או הבעלות (הגוף המפעיל את המוסד החינוכי) את דרכי הגבייה המקובלות בחוק.
 
* במקרה בו ישנם הורים שהסכימו בכתב או רכשו את השירותים הנוספים שהוצעו ולא שילמו את התשלום הרצוי במסגרת תשלומי הרשות, יפעילו רשות החינוך המקומית או הבעלות (הגוף המפעיל את המוסד החינוכי) את דרכי הגבייה המקובלות בחוק.
* מוסד חינוך [[איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו|לא יפעיל אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו]] (למעט תשלום רשות ורכישת שירותים מרצון).  
+
* מוסד חינוך [[איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו|לא יפעיל אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו]] <!--(למעט תשלום רשות ורכישת שירותים מרצון). --> {{הערת עריכה|הערה= המשפט המוסתר - מופיע בחוזר המנכ"ל, אך לפי הנחיות משרד החינוך אין למנוע שיתוף גם בפעולות רשות|חתימה=[[משתמש:הדר יוהס פלד|הדר יוהס פלד]] ([[שיחת משתמש:הדר יוהס פלד|שיחה]]) 09:35, 25 בדצמבר 2018 (IST)}}
 
* מוסד החינוך יקיים תיעוד של כל תשלום שהתקבל מההורים.
 
* מוסד החינוך יקיים תיעוד של כל תשלום שהתקבל מההורים.
* דרישת התשלום תהיה על טופס אחיד ותאושר על ידי הממונה מטעם מנהל המחוז.  
+
* דרישת התשלום תהיה על טופס אחיד ותאושר על-ידי הממונה מטעם מנהל המחוז.  
 
* על דרישת התשלום שתופץ להורים יחתמו מנהל המוסד החינוכי ויו"ר ועד ההורים המוסדי.
 
* על דרישת התשלום שתופץ להורים יחתמו מנהל המוסד החינוכי ויו"ר ועד ההורים המוסדי.
*'''אמצעי סיוע''':
 
** המוסד החינוכי רשאי לפרוס את גביית הכספים מההורים למספר תשלומים, למשפחות ברוכות ילדים, להורים המתקשים לשלם את הסכום במלואו בתשלום אחד ולהורים שיש להם יותר מילד אחד במוסדות חינוך.
 
** המוסד החינוכי מחויב לאפשר להורים לשלם בשיקים דחויים או בהוראת קבע.
 
** משרד החינוך מפעיל [[מלגות סיוע לתלמידים נזקקים במימון תשלומי הורים|תקציב מלגות]] במטרה לעזור לתלמידים ממשפחות נזקקות זכאי סיוע.
 
** הורים שהכנסתם נמוכה יהיו מחויבים להציג לחברי הוועדה כל מסמך רלוונטי לצורך אישור מצבם הכלכלי, על מנת לבדוק את בקשתם לסיוע.
 
** באפשרות רשות החינוך המקומית והבעלות לקבוע הנחות והסדרי תשלומים נוספים לתלמידים מעוטי אמצעים. 
 
** חשוב מאוד להימנע מפגיעה בתלמידים ממשפחות ברוכות ילדים או בתלמידים שהוריהם אינם יכולים לעמוד בתשלומים המוטלים עליהם. אסור למנוע מילד למשפחה הזכאית לסיוע את מתן השירותים או את ההשתתפות בטיולים או במסיבות כיתתיות או בית ספריות בשל אי-יכולתו לשלם את מלוא הסכום. במקרה כזה על המוסד החינוכי להיעזר באמצעי הסיוע הקיימים.
 
  
==חובת פירוט הגבייה על ידי המוסד החינוכי==
+
==חובת פירוט הגבייה על-ידי המוסד החינוכי==
 
* ראו [[פירוט גביית כספים על ידי המוסד החינוכי]].
 
* ראו [[פירוט גביית כספים על ידי המוסד החינוכי]].
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* לצורך בירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים ראשית יש לפנות אל הנהלת בית הספר ואל רשות החינוך המקומית, ובמידת הצורך ניתן לפנות ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/DarkeyPniya/PinyElynu.htm אגף לפניות ותלונות הציבור] ב[[משרד החינוך]]
+
* לצורך בירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים ראשית יש לפנות אל הנהלת בית הספר ואל רשות החינוך המקומית, ובמידת הצורך ניתן לפנות ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/DarkeyPniya/PinyElynu.htm אגף לפניות ותלונות הציבור] ב[[משרד החינוך]].
  
== תקדימים משפטיים ==
+
== פסקי דין ==
* לערך מורחב בנושא תקדימים משפטיים בחינוך [[חינוך/תקדימים משפטיים|לחצו כאן]].
+
* [[חינוך/פסקי דין|לערך מורחב בנושא פסקי דין בחינוך]].
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
* לערך מורחב בנושא חוקים ותקנות בחינוך [[חינוך/חוקים ותקנות|לחצו כאן]].
+
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/3(א) מיום 01.11.2002] - תשלומי הורים.
 +
* [https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=134&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2019%2F28&UTM_CAMPAIGN=MNK חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעט/12 מיום 21.07.2019] - תשלומי הורים לשנת הלימודים התש"ף.
 +
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/Templates/HoraotKevaFreeContent.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bB2555C07-19FB-4461-B9FF-5D818291CB4A%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fApplications%2fMankal%2fEtsMedorim%2f6%2f6-2%2fHoraotKeva%2fH-2016-7-2-6-2-33%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#3.14 חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ו/7(ב) מיום 02.03.2016] - סעיף 3.14, "החזר כספי לתלמידים שלא השתתפו בטיול".
 +
* [[מדיה:הנחיות_תשלומי_הורים_2016.jpg|הנחיות משרד החינוך בנושא תשלומי הורים]] מחודש מרץ 2016.
 +
{{הערת עריכה|הערה=מקור קובץ ההנחיות בדף הפייסבוק של זכויות התלמיד משרד החינוך:  https://www.facebook.com/zchuyot/photos/a.228019477216155/1242518549099571/?type=3&theater- התקבל מטובה בן ארי ב-23.12.2018|חתימה=[[משתמש:הדר יוהס פלד|הדר יוהס פלד]] ([[שיחת משתמש:הדר יוהס פלד|שיחה]]) 11:47, 26 בדצמבר 2018 (IST)}}
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* לבדיקת חוזרי התשלומים המאושרים של מוסדות החינוך ניתן להשתמש באתר [http://hinuch.education.gov.il/acthorim/ אפיק פרסום חוזר תשלומים] (מומלץ לפתוח באמצעות דפדפן אקספלורר).
 
* לבדיקת חוזרי התשלומים המאושרים של מוסדות החינוך ניתן להשתמש באתר [http://hinuch.education.gov.il/acthorim/ אפיק פרסום חוזר תשלומים] (מומלץ לפתוח באמצעות דפדפן אקספלורר).
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/Naalim/TashlomeiHoreim.htm תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ג (2012/13)] באתר משרד החינוך
+
{{הטמעת כותרת|חינוך#הרחבות ופרסומים}}
* [http://goldfingercom.com/clients/hakoled/zehutunim/web_folders/3/web/flipviewerxpress.html הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל] זכותון בעברית של המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך
 
* [http://goldfingercom.com/clients/hakoled/zehutunim/web_folders/2/web/flipviewerxpress.html הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל] זכותון בערבית של המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך
 
* [http://goldfingercom.com/clients/hakoled/zehutunim/web_folders/1/web/flipviewerxpress.html הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל] זכותון ברוסית של המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך
 
* [http://goldfingercom.com/clients/hakoled/zehutunim/web_folders/4/web/flipviewerxpress.html הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל] זכותון באמהרית של המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך
 
 
 
== מקורות ==
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/3(א) מיום 01.11.2002] - תשלומי הורים
 
 
 
==endarticle== <!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{מושג/סיום טור ימני}}
 
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
 
{{מושג/ראו גם
 
| [[חינוך]]
 
|
 
|
 
}}
 
 
 
{{מושג/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:חינוך]]
 
[[קטגוריה:חינוך]]
 
[[קטגוריה:בית ספר]]
 
[[קטגוריה:בית ספר]]
 +
[[קטגוריה:תלמידים]]
 +
[[קטגוריה:תשלומי הורים]]
 +
[[קטגוריה:הורים]]
 +
[[קטגוריה:תשלומים]]
 +
[[קטגוריה:אוגוסט]]
 +
 +
[[ar:مدفوعات اختيارية في جهاز التربية والتعليم]]

גרסה מ־13:37, 9 בספטמבר 2019

הקדמה:

תשלומים עבור שירותים כגון שיעורי שחייה, סל תרבות, ועד הורים ומסיבות, הם תשלומי רשות. משרד החינוך קובע מהם תשלומי רשות ומהו המחיר המקסימלי שניתן לגבות עבורם
אין לגבות מחירים גבוהים יותר מהמחירים המאושרים, גם אם ההורים מוכנים לשלם סכום גבוה יותר. אין לגבות תשלומי הורים עבור נושאים לא מאושרים
לבירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים יש לפנות תחילה להנהלת בית הספר ולרשות החינוך המקומית. במידת הצורך ניתן לפנות אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך

ערך זה עוסק בתשלומי רשות במערכת החינוך - תשלומים שההורים מחויבים לשלם במקרה שבחרו בקבלת השירות.

 • קיימים סוגים שונים של תשלומים במערכת החינוך: תשלומי רשות, תשלומי חובה, רכישת שירותים מרצון ותרומות.
 • משרד החינוך מפרסם מחירים מקסימליים המותרים לגבייה כתשלומי רשות. לצפייה בטבלת מחירי השירותים בשנת הלימודים תש"ף.
 • אסור לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר.
 • במקרה שלא כל ההורים החליטו על קיום שירות הרשות, אך הוחלט בכל זאת להוציאו לפועל, יש לשתף את כל התלמידים בשירות הנ"ל או לחלופין לדאוג לפעילות חינוכית אחרת לתלמיד אשר אינו משתתף בשירות (כגון שילובו בכיתה אחרת, או פעילות בספריית בית הספר וכד').
 • על-פי הנחיות משרד החינוך אסור למנוע מתלמידים שהוריהם לא שילמו (מכל סיבה שהיא) את השתתפותם בפעילויות רשות. על מערכת החינוך למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתף אותם.
 • בהתאם לסעיף 9 לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/3(א), כספים שנגבו על-ידי רשויות חינוך מקומיות ובעלויות עבור שירות שלא סופק לתלמידים, יוחזרו במלואם להורים.

סוגי תשלומי רשות

 • תשלום עבור שיעורי שחייה.
 • תשלום עבור טיולים וסיורים לימודיים (שעת סיור, סיור של חצי יום, טיול חודשי, טיול ארוך). לתלמיד שלא השתתף בטיול מסיבה מוצדקת (כגון מחלה, אבל או מצב ביטחוני), יוחזר החלק היחסי המשולם לתלמיד עבור כניסה לאתרים, לינה באכסניות, אוכל וכו'. במקרים מיוחדים מנהל בית הספר רשאי להחזיר את מלוא הסכום, על-פי שיקול דעתו.
 • תשלום עבור השאלת ספרי לימוד - בהתאם לחוק השאלת ספרי לימוד.
 • תשלום דמי חבר לארגון ההורים הארצי ולוועד ההורים המוסדי/היישובי.
 • תשלום עבור סל תרבות: תשלום עבור קיום פעילויות תרבות בבית הספר ומחוצה לו המתייחסות לתכנית הלימודים ותומכות בה.
דוגמה
הצגות תיאטרון, קונצרטים, ביקורים במוזיאונים, פגישות עם סופרים, הרצאות וכו'.
 • תשלום עבור מסיבות סיום - תוך הקפדה על חיסכון מרבי ומניעת הוצאות מיותרות:
  • אין להזמין מבחוץ במאים, אמרגנים, שחקנים או אנשי מקצוע אחרים, אלא להסתייע באנשים מבפנים כמו מורים, מדריכים, תלמידים והורים מתנדבים.
  • אין לקיים מסיבות באולמות שיש לשלם עבור השימוש בהם. באירועים מיוחדים שבית-הספר אינו מותאם להם, תיבדק האפשרות לקיימם באולמות של הרשות המקומית.
  • אסור לדרוש מהתלמידים לרכוש תלבושת מיוחדת לצורך הופעה.
  • יש להימנע מכל הוצאה הנובעת מטעמי יוקרה וראוותנות.
  • מסיבות סיום יתקיימו רק בסיום שלב לימודים.
דוגמה
סיום גן חובה, סיום ביה"ס היסודי, מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה וסיום החטיבה העליונה
 • אין לגבות תשלום עבור מסיבות כיתתיות בכל שכבות הגיל בגני הילדים ובבתי הספר.
 • רשויות חינוך מקומיות ובעלויות המספקות רק חלק מהשירותים, יגבו תשלום רק עבור השירותים שאותם הן מספקות ולא מעבר להם.

ביצוע התשלום

הערת עריכה
לפי חוזר מנכ"ל ניתן שלא להכליל תלמיד אם הוריו לא שילמו. אך על-פי הנחיות של משרד החינוך אסור לעשות זאת
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 09:35, 25 בדצמבר 2018 (IST)
 • במקרה בו ישנם הורים שהסכימו בכתב או רכשו את השירותים הנוספים שהוצעו ולא שילמו את התשלום הרצוי במסגרת תשלומי הרשות, יפעילו רשות החינוך המקומית או הבעלות (הגוף המפעיל את המוסד החינוכי) את דרכי הגבייה המקובלות בחוק.
 • מוסד חינוך לא יפעיל אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו
  הערת עריכה
  המשפט המוסתר - מופיע בחוזר המנכ"ל, אך לפי הנחיות משרד החינוך אין למנוע שיתוף גם בפעולות רשות
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 09:35, 25 בדצמבר 2018 (IST)
 • מוסד החינוך יקיים תיעוד של כל תשלום שהתקבל מההורים.
 • דרישת התשלום תהיה על טופס אחיד ותאושר על-ידי הממונה מטעם מנהל המחוז.
 • על דרישת התשלום שתופץ להורים יחתמו מנהל המוסד החינוכי ויו"ר ועד ההורים המוסדי.

חובת פירוט הגבייה על-ידי המוסד החינוכי

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הערת עריכה
מקור קובץ ההנחיות בדף הפייסבוק של זכויות התלמיד משרד החינוך: https://www.facebook.com/zchuyot/photos/a.228019477216155/1242518549099571/?type=3&theater- התקבל מטובה בן ארי ב-23.12.2018
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 11:47, 26 בדצמבר 2018 (IST)

הרחבות ופרסומים

 • לבדיקת חוזרי התשלומים המאושרים של מוסדות החינוך ניתן להשתמש באתר אפיק פרסום חוזר תשלומים (מומלץ לפתוח באמצעות דפדפן אקספלורר).