שורה 6: שורה 6:
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת --> כספים שנגבו עבור שירות שלא סופק לתלמידים או עבור תשלום אסור יוחזרו להורי התלמידים ששילמו
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת --> כספים שנגבו עבור שירות שלא סופק לתלמידים או עבור תשלום אסור יוחזרו להורי התלמידים ששילמו
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->  
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->  
| ממשל  = לצורך בירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים ראשית יש לפנות אל הנהלת בית הספר ואל רשות החינוך המקומית, ובמידת הצורך ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור ב[[משרד החינוך]]
+
| ממשל  = ראו סעיף 4 ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/3(א)]
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
שורה 83: שורה 83:
 
==חובת פירוט הגבייה על ידי המוסד החינוכי==
 
==חובת פירוט הגבייה על ידי המוסד החינוכי==
 
* ראו [[פירוט גביית כספים על ידי המוסד החינוכי]].
 
* ראו [[פירוט גביית כספים על ידי המוסד החינוכי]].
 +
 +
== חשוב לדעת ==
 +
* לצורך בירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים ראשית יש לפנות אל הנהלת בית הספר ואל רשות החינוך המקומית, ובמידת הצורך ניתן לפנות ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/DarkeyPniya/PinyElynu.htm אגף לפניות ותלונות הציבור] ב[[משרד החינוך]]
  
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==

גרסה מ־17:50, 7 באוגוסט 2012

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

משרד החינוך מפרסם בכל שנה רשימה מעודכנת של שירותי הרשות והמחירים המקסימליים המותרים לגבייה עבור כל אחד משירותים אלה
אסור לגבות מחירים גבוהים יותר מהמחירים המאושרים, גם אם ההורים מוכנים לשלם סכום גבוה יותר. אין לגבות תשלומי הורים עבור נושאים לא מאושרים
כספים שנגבו עבור שירות שלא סופק לתלמידים או עבור תשלום אסור יוחזרו להורי התלמידים ששילמו

תבנית:מושג/סיום הקדמה

 • תשלומי רשות הם תשלומים שההורים מחויבים לשלם במידה ובחרו בקבלת השירות.
 • תשלומי רשות נחלקים לשני סוגים:
 1. תשלומי רשות - תשלומים בעבור שירותים אשר לגביהם מפרסם משרד החינוך מחירים מקסימליים המותרים לגבייה בעבורם.
 2. רכישת שירותים מרצון - תשלומים בעבור שירותים שעבורם אין סכומים מומלצים ומחירים מקסימליים.

תשלומי רשות

 • אסור לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר.
 • במקרה בו לא כל ההורים החליטו על קיום שירות הרשות אך הוחלט בכל זאת להוציאו לפועל יש לשתף את כל התלמידים בשירות הנ"ל ויש לדאוג לפעילות חינוכית שונה לתלמיד אשר אינו משתתף בשירות.
 • אסור למנוע מתלמידים שהוריהם מתקשים לעמוד בתשלום עקב קשיים כלכלים את השתתפותם בפעילויות רשות. על מערכת החינוך למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתף אותם.
 • סוגי תשלומי רשות:
 • תשלום עבור שיעורי שחייה.
 • תשלום עבור טיולים וסיורים לימודיים: שעת סיור, סיור של חצי יום, טיול חודשי, טיול ארוך.
 • תשלום עבור תכנית השאלת ספרי לימוד – בהתאם לחוק השאלת ספרי לימוד.
 • תשלום דמי חבר לארגון ההורים הארצי ולוועד ההורים המוסדי/היישובי.
 • תשלום עבור סל תרבות: תשלום עבור קיום פעילויות תרבות בבית הספר ומחוצה לו המתייחסות לתכנית הלימודים ותומכות בה.
  דוגמה
  הצגות תאטרון, קונצרטים, ביקורים במוזיאונים
 • תשלום עבור מסיבות:
  • לצורך חסכון בעלויות בארגון מסיבות יש להסתייע באנשים מבפנים כמו מורים, מדריכים, תלמידים והורים מתנדבים.
  • יש לחסוך במקום בו תתקיים המסיבה ואסור לדרוש מהתלמידים לרכוש תלבושת מיוחדת לצורך הופעה.
  • מסיבות יתקיימו רק בסיום שלב לימודים.
דוגמה
סיום גן חובה, סיום ביה"ס היסודי, מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה וסיום החטיבה העליונה
 • ניתן לגבות תשלום עבור לא יותר מ-3 מסיבות כיתה.
 • רשויות חינוך מקומיות ובעלויות המספקות רק חלק מהשירותים, יגבו תשלום רק עבור השירותים שאותן הן מספקות ולא מעבר להן.

רכישת שירותים מרצון

 • נוסף על תשלומי הרשות (והשירותים) שפורטו למעלה המוסד החינוכי עשוי להציע שירותים נוספים, הקרויים "שירותים מרצון".
 • שירותים מרצון הינם שירותים המוצעים על ידי בית הספר, בדרך כלל כדי לחסוך בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת, או שהם ניתנים לנוחיות ההורים ואין חובה לרכוש אותם.
 • רכישת השירותים והתשלום בעבורם נעשים מרצונם החופשי בלבד של ההורים.
 • גביית התשלומים בעבור שירותים מרצון חייבת את אישור כל הורי התלמידים המקבלים את השירות ואת אישורו של מפקח בית הספר.
 • אסור בשום מקרה לחייב תלמידים להזדקק לשירותים מרצון, ובכך להביא את ההורים להשתתף ברכישת השירותים.
 • ניתן לקיים שירותים אלה במסגרת יום הלימודים או אחריו. במידה והשירותים מופעלים במהלך יום הלימודים, ישתתפו בו כל התלמידים.
 • עבור רכישת שירותים מרצון אין סכומים מומלצים וסכומים מרביים. רצוי לוודא כי התשלומים המתבקשים אינם נמצאים בחלק של שירותים שהינם אסורים לגביה, ולשקול את סבירות המחירים.
 • דוגמאות לשירותים מרצון:
  • חוגים ובתי תלמיד.
  • ריתמוזיקה (אם היא איננה תוכנית לימודים נוספת).
  • רכישה מרוכזת של ספרי לימוד כאשר המוסד החינוכי אינו מקיים תכנית להשאלת ספרי לימוד.
  • שימוש באינטרנט.
  • רכישת תוכנות ולומדות למחשב.
  • פרויקטים לימודיים.
  • תלבושת אחידה (לפי החלטת המוסד החינוכי, בתיאום עם ועד ההורים המוסדי ובהסכמת כל ההורים).
  • הזנה (בגני ילדים ובמוסדות חינוך, כחלק מההוויי ומהמסגרת החברתית).
  • תמונה כיתתית.
  • עלון כיתה.
  • עיתון בית הספר.
  • קרן "קרב" -תכנית למעורבות בחינוך. פעולת לצורך העשרה בבתי ספר ובגני ילדים בהשלמה לתכניות הלימודים הפורמאליות, מעודדת מעורבות הורים ושיתוף בין הגורמים השונים השותפים לחינוך ומעורבת בהפעלתם של פרויקטים חינוכיים-חברתיים לתלמידים עולים וותיקים. התכנית מבוססת על שותפות בין משרד החינוך התרבות והספורט לרשויות מקומיות, להורים ולקרן קרב.
 • מנהל בית הספר ישלח להורים באופן מסודר חוזר בנושא התשלומים מרצון, בנפרד מחוזר אגרת השירותים, בחתימתו ובחתימת יו"ר ועד ההורים המוסדי. החוזר יכלול באופן מפורט את השירותים ועלותם לכל תלמיד.
 • רשויות חינוך מקומיות ובעלויות המספקות רק חלק מהשירותים, יגבו תשלום רק עבור השירותים שאותן הן מספקות ולא מעבר להן.

ביצוע התשלום

 • במקרה בו ישנם הורים שלא שילמו עבור פעילות רשות כלשהי (שלא עקב בעיה כלכלית), לא יכלילו את התלמיד באותה פעילות.
 • במקרה בו ישנם הורים שהסכימו בכתב או רכשו את השירותים הנוספים שהוצעו ולא שילמו את התשלום הרצוי במסגרת תשלומי הרשות, יפעילו רשות החינוך המקומית או הבעלות (הגוף המפעיל את המוסד החינוכי) את דרכי הגבייה המקובלות בחוק.
 • מוסד חינוך לא יפעיל אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו (למעט תשלום רשות ורכישת שירותים מרצון).
 • מוסד החינוך יקיים תיעוד של כל תשלום שהתקבל מההורים.
 • דרישת התשלום תהיה על טופס אחיד ותאושר על ידי הממונה מטעם מנהל המחוז.
 • על דרישת התשלום שתופץ להורים יחתמו מנהל המוסד החינוכי ויו"ר ועד ההורים המוסדי.
 • אמצעי סיוע:
  • המוסד החינוכי רשאי לפרוס את גביית הכספים מההורים למספר תשלומים, למשפחות ברוכות ילדים, להורים המתקשים לשלם את הסכום במלואו בתשלום אחד ולהורים שיש להם יותר מילד אחד במוסדות חינוך.
  • המוסד החינוכי מחויב לאפשר להורים לשלם בשיקים דחויים או בהוראת קבע.
  • משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות במטרה לעזור לתלמידים ממשפחות נזקקות זכאי סיוע.
  • הורים שהכנסתם נמוכה יהיו מחויבים להציג לחברי הוועדה כל מסמך רלוונטי לצורך אישור מצבם הכלכלי, על מנת לבדוק את בקשתם לסיוע.
  • באפשרות רשות החינוך המקומית והבעלות לקבוע הנחות והסדרי תשלומים נוספים לתלמידים מעוטי אמצעים.
  • חשוב מאוד להימנע מפגיעה בתלמידים ממשפחות ברוכות ילדים או בתלמידים שהוריהם אינם יכולים לעמוד בתשלומים המוטלים עליהם. אסור למנוע מילד למשפחה הזכאית לסיוע את מתן השירותים או את ההשתתפות בטיולים או במסיבות כיתתיות או בית ספריות בשל אי-יכולתו לשלם את מלוא הסכום. במקרה כזה על המוסד החינוכי להיעזר באמצעי הסיוע הקיימים.

חובת פירוט הגבייה על ידי המוסד החינוכי

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

 • לערך מורחב בנושא תקדימים משפטיים בחינוך לחצו כאן.

חוקים ותקנות

 • לערך מורחב בנושא חוקים ותקנות בחינוך לחצו כאן.

הרחבות ופרסומים

 • לבדיקת חוזרי התשלומים המאושרים של מוסדות החינוך ניתן להשתמש באתר אפיק פרסום חוזר תשלומים (מומלץ לפתוח באמצעות דפדפן אקספלורר)

מקורות

endarticle

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי