שורה 4: שורה 4:
 
| מידע  = סטודנט לתואר שני זכאי לשני מועדי בחינה בקורס
 
| מידע  = סטודנט לתואר שני זכאי לשני מועדי בחינה בקורס
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = הזכות אינה חלה לעניין בחינות הנערכות לפי נהלים בין-לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף
+
| חשוב  = הזכות אינה חלה בבחינות הנערכות לפי נהלים בין-לאומיים שלא מאפשרים מועד בחינה נוסף
 +
| חשוב2 = במקרים מסוימים תינתן זכות להיבחן במועד נוסף אחר (מועד מיוחד)
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 19: שורה 20:
 
| [[פרסום מועדי בחינות לסטודנט]]
 
| [[פרסום מועדי בחינות לסטודנט]]
 
| [[עיון הסטודנט במחברת בחינה או עבודה]]
 
| [[עיון הסטודנט במחברת בחינה או עבודה]]
| [[מסירת העתק מחברת בחינה או עבודה לסטודנט]]
+
| [[בחינה במועד מיוחד לסטודנט]]  
 
| [[ערעור הסטודנט על ציון בחינה או עבודה]]
 
| [[ערעור הסטודנט על ציון בחינה או עבודה]]
 
}}
 
}}
 
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
סטודנט לתואר שני במוסד להשכלה גבוהה זכאי להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי יסוד, בשני מועדים (מועד א' ומועד ב') שנקבעו על-ידי המוסד הלימודי בשנה בה נלמד הקורס.
 +
* הזכות אינה חלה לגבי בחינות הנערכות לפי נהלים בין-לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
+
* סטודנט הלומד לתואר שני באחד מהמוסדות הבאים:
 +
** [[מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה | מוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה]].
 +
** [[מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה | מוסד בעל היתר או אישור לפתיחת מוסד מהמועצה להשכלה גבוהה]].
 +
** מוסד שהוכר על-ידי מל"ג יו"ש, והתואר שהוא מעניק הוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 +
** מוסד שהוא שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת וקיבל רישיון (או רישיון זמני) מהמועצה להשכלה גבוהה.
 +
** [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HachsharatOvdeyHoraa/Michlalot/ מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל].
 +
** [http://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/Pages/Colleges.aspx מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים].
 +
** מכינה קדם-אקדמית במסגרת המוסדות לעיל.
 +
** בית ספר לאמנות המאושר על-ידי משרד התרבות והספורט.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
+
* הזכות תינתן בהתאם לנהלי המוסד הלימודי.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
+
* הזכות של תלמידי תואר שני להיבחן בשני מועדים אינה חלה לגבי בחינה הנערכת לפי נהלים בין-לאומיים, שאינם  מתירים מועד בחינה נוסף.
 
+
* הזכות להיבחן בשני מועדים תעשה בהתאם לנהלי המוסד, ובכלל זה לגבי אופן הרישום לבחינה ולגבי הציון הקובע.
 +
* במקרים מסוימים תינתן זכות להיבחן במועד נוסף אחר (מועד מיוחד). למידע נוסף ראו [[בחינה במועד מיוחד לסטודנט]].
 +
* סטודנטים לתואר ראשון זכאים גם הם להיבחן בשני מועדים. למידע נוסף ראו [[שני מועדי בחינה בתואר ראשון]].
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
+
* [[סטודנטים/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים לסטודנטים]]
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 +
* [[משרד החינוך]]
 +
* [[המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)]]
 +
* [[המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט)]]
 +
* משרד התרבות והספורט לגבי בית ספר לאמנות המאושר על ידו.
  
 
+
<!--== פסקי דין ==
== פסקי דין ==
+
-->
 
 
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_775.htm#Seif15 חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007] - ס' 15(ב1).
  
 
+
<!--== הרחבות ופרסומים ==-
== הרחבות ופרסומים ==
 
  
  
 
== תודות ==
 
== תודות ==
 
+
-->
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==

גרסה מ־15:59, 13 באוגוסט 2018

הקדמה:

סטודנט לתואר שני זכאי לשני מועדי בחינה בקורס
הזכות אינה חלה בבחינות הנערכות לפי נהלים בין-לאומיים שלא מאפשרים מועד בחינה נוסף
במקרים מסוימים תינתן זכות להיבחן במועד נוסף אחר (מועד מיוחד)
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

סטודנט לתואר שני במוסד להשכלה גבוהה זכאי להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי יסוד, בשני מועדים (מועד א' ומועד ב') שנקבעו על-ידי המוסד הלימודי בשנה בה נלמד הקורס.

  • הזכות אינה חלה לגבי בחינות הנערכות לפי נהלים בין-לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • הזכות של תלמידי תואר שני להיבחן בשני מועדים אינה חלה לגבי בחינה הנערכת לפי נהלים בין-לאומיים, שאינם מתירים מועד בחינה נוסף.
  • הזכות להיבחן בשני מועדים תעשה בהתאם לנהלי המוסד, ובכלל זה לגבי אופן הרישום לבחינה ולגבי הציון הקובע.
  • במקרים מסוימים תינתן זכות להיבחן במועד נוסף אחר (מועד מיוחד). למידע נוסף ראו בחינה במועד מיוחד לסטודנט.
  • סטודנטים לתואר ראשון זכאים גם הם להיבחן בשני מועדים. למידע נוסף ראו שני מועדי בחינה בתואר ראשון.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים