הקדמה:

סטודנט לתואר שני זכאי לשני מועדי בחינה בקורס
הזכות אינה חלה לעניין בחינות הנערכות לפי נהלים בין-לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף
למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_775.htm#Seif15 חוק זכויות הסטודנט, ס' 15(ב1)
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות